Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Stabschef til 3. Eskadre


Stabschef til 3. Eskadre

3. Eskadre søger en helhedsorienteret og faglig kompetent stabschef
Om os
3. Eskadre stab er en arbejdsplads, hvor vi med opgaven i centrum søger tværfaglige løsninger. Vi har en uformel og fri omgangstone, men tager vores ansvar og pålagte opgaver alvorligt samt følger dem til dørs.

Eskadrestaben er bygget op om tre sektioner; Operativ Koordinationssektion, Teknisk Koordinationssektion og Myndigheds Koordinationssektion.
Alle sektioner har fokus på at sikre effektiv koordination med øvrige dele af Søværnets myndigheder, centerstrukturen samt støttende styrelser. Desuden sikrer staben, at de mange enheder i eskadren, herunder Søværnets Overvågningsenhed, Flådestationerne, Kystredningstjenesten, Patruljefartøjer, Miljøskibe og Skoleskibe, alle serviceres hensigtsmæssigt efter eskadrechefens anvisninger, samt efter de til enhver tid gældende retningslinjer.
Om stillingen
Som stabschef refererer du direkte til eskadrechefen og er dennes stedfortræder.
Du har ansvaret for stabens samlede virke og skal sikre, at alle opgaver tilrettelægges og løses på en effektiv og hensigtsmæssig måde.

Den overordnede opgave er at understøtte eskadrechefen i beslutningsprocessen. Dette foregår gennem daglig sparring og tæt dialog, herunder med afsæt i kvalificerede oplæg fra de forskellige faggrene i staben.
Ud over de faglige inputs fra stabens tre sektioner har stabschefen et tæt samarbejde med eskadrens banjemester, der samtidigt er eskadrechefens nærmeste rådgiver på en række personelområder.
Stabschefen sikrer en tværfaglig tilgang til opgaveløsningen, hvor den indbyrdes afhængighed i opgaverne skaber resultaterne.

Du er ansvarlig for, at staben løbende håndterer de udfordringer, der er et naturligt resultat af en eskadre, der er sammensat af mange forskellige typer enheder, som samtidig er geografisk spredte. Eskadren har personel ansat i Danmark, Tyskland og Sverige, samtidigt med at eskadren også er ansvarlig for styrkeproduktion og opstilling af FRONTEX-enhederne i Grækenland.

I tillæg til de centrale faglige områder indeholder stillingen et markant ansvar for den overordnede administrative styring på alle områder, herunder økonomi, arbejdstidsområdet, presse og information, arbejdsmiljø, løn, samarbejdsvirksomhed og udvikling af ledelsesinformation.
Om dig
Du er kommandørkaptajn eller orlogskaptajn med potentiale til at kunne blive udnævnt til chefniveauet i forbindelse med ansættelsen og har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere eller tilsvarende uddannelse.

For at få succes i stillingen forventes det, at du:
- er en dygtig søofficer og chef med stor gennemslagskraft
- har udtalte evner til at håndtere flere mangeartede opgaver og se igennem komplekse problemstillinger for at understøtte effektive og helhedsorienterede løsninger
- er holdspiller og ikke mindst en stærk holdkaptajn.
- i din personlige og faglige kompetence spænder over hele spektret fra det taktiske til det strategiske
- er en dygtig og konstruktiv rådgiver, hvor helhedsorientering og faglighed er i fokus
- er omstillingsparat og evner at håndtere forandringer på vegne af hele staben.

Der vil yderligere blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for
Forsvarsministeriets myndighedsområde, samt at du har helhedssyn og formår at tænke
ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med
Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Fast tjenestested er Frederikshavn eller Korsør efter aftale.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Såfremt du er udpeget til INTOPS skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til chefen for 3. Eskadre, kommandør Mikael Bill på telefon 2552 0651 eller til nuværende stabschef, kommandørkaptajn Kim Juhl på telefon 5084 9171.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesforhold kan rettes til HR-konsulent Marie Veedfald ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5597.

Ansøgningsfrist 2. oktober 2022, og samtaler forventes afholdt kort herefter.
Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2023.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre har fokus på redning til søs, farvandsovervågning, havmiljø, skolesejlads for kadetter og logistisk støtte til både egne og udenlandske enheder.
Vi er geografisk spredt på 32 forskellige lokationer og har herunder opgaver i Tyskland, Sverige og Grækenland, samt ad hoc opgaver i andre dele af verden. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt.
Hos os får du mulighed for stor faglig og personlig udvikling. Ud over drift og udvikling af staben er du også hovedaktør i opgaven med at udvikle, rekruttere og fastholde de personelressourcer, der er nødvendig for eskadrens opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

19.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent