Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse søger leder til Etablissementspartnerelement i Ballerup


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse søger leder til Etablissementspartnerelement i Ballerup

Har du lederevner og masser af drive? Brænder du for drift, personaleledelse og tilfredse brugere på et af forsvarets etablissementer?

Vi søger en leder til etablissementspartnerelement Ballerup, som vil være med til at levere professionel og engageret service.

Stillingen kan søges af både militære og civile kandidater.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen støtter og servicerer militære operative enheder, og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet, ved at udvikle og levere de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et fuld service koncept, hvor opgaverne bl.a. omfatter etablissementsdrift, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver, samt natur- og terrænpleje.
Miljø- og energiopgaver samt naturpleje, som udføres overvejende via eksterne leverandører.

Om etablissementspartnerelementet:
Ejendomsstyrelsens 28 etablissementspartnerelementer, fordelt på forsvarets tjenestesteder, skal sikre en stærk lokal tilstedeværelse, og kontakt og nærhed til brugerne – såvel militære som civile. Etablissementspartnerelement Ballerup er således Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) og brugernes primære indgangsvinkel til rekvirering af serviceleverancer hos Ejendomsstyrelsen.

Det er etablissementspartnerelementernes rolle, at støtte den lokale militære tjenestestedschef, som er pålagt et ansvar for prioritering af drifts- og udviklingsaktiviteter på tjenestestedet, og elementet har blandt andet selvstændigt ansvar for bygningsdrift, daglig drift af installationer og faciliteter, samt mindre vedligeholdelsesopgaver.

Etablissementspartnerelementet består af i alt 12 medarbejdere, med baggrund inden for administration og kontor, bygningsvedligehold og tekniske installationer. Alle arbejder tæt sammen, så der sikres en samlet, lokal understøttelse af brugerne.

Opgaverne i etablissementspartnerelementet omfatter håndtering af alle typer af brugerhenvendelser, initiering af indkøb, praktiske drifts- og vedligeholdelsesopgaver, støtte til arrangementer, tilsyn, kvalitetssikring, varemodtagelse, mv. Alt i alt håndterer etablissementspartnerelement Ballerup alle de spørgsmål, forespørgsler eller forhold som relaterer til det at drive tjenesterne, og de tilknyttede faciliteter og arealer.
Om stillingen
Som leder af etablissementspartnerelementet referer du til chefen for Etablissementspartnerafdelingen.

Din vigtigste opgave er, at sikre tjenestestedets faciliteter opfylder de nødvendige behov ved brugerne. Fokus er på at sikre serviceleverancer til brugerne samt støtte kollegaer i Ejendomsstyrelsen med lokalkendskab.

Du bliver ansvarlig for den daglig ledelse af elementets medarbejdere og over for tjenestestedschefen ansvarlig for daglig iværksættelse, prioritering og styring af facility management ydelser, etablissementsdrift samt bygningsvedligeholdelses- og tekniske projektet under 100.000 kr.

I samarbejde med tjenestestedschefen, er en af dine opgaver at udarbejde lokale driftsplaner, med udgangspunkt i de lokale forhold. Du er ansvarlig for overholdelse samt opfølgning på etablissementspartnerelementets tildelte budgetter, samt at tilsikre at etablissementspartnerelementets opgaveløsning sker i rammen af Ejendomsstyrelsens godkendte driftsmanual og indkøbsprocesser.

Som leder er du ansvarlig for kontrol og varemodtagelse af leverancer fra eksterne leverandører, herunder lokal opfølgning på klager, fejl og mangler, samt tage ansvar for problemløsningsprocessen ved tvister og behandling af lokale klager.

Du varetager de personalerelaterede opgaver vedrørende direkte underlagte medarbejdere, herunder at udvikle og optimere elementets interne processer og opgaveløsning, sikre relevant kompetenceudvikling, gennemføre udviklings-, FOKUS- og lønsamtaler. Du får mulighed for, at arbejde med mangeartede arbejdsopgaver som spænder fra ledelse og drift til økonomiopfølgning og brugertilfredshed. Spændet i dine samarbejdsflader er bredt, hvilket giver stor dynamik i hverdagen.

Du vil have fast tjenestested i Ballerup, men der vil forekomme rejseaktivitet, og en mindre del af arbejdet kan ligge uden for normal arbejdstid.

Du bliver Ejendomsstyrelsens lokale repræsentation i Ballerup, som med et indgående lokalkendskab sikrer en solid lokal understøttelse af brugerne. Der vil i den sammenhæng være en del mødevirksomhed med tjenestestedschefen og øvrige brugere.
Om dig
Du er civil leder eller befalingsmand med en stærk faglig profil, med grundlæggende viden og erfaring inden for etablissementsdrift, sagsbehandling, økonomi- og budgetstyring, og er vant til at have kontakt med offentlige myndigheder. Det er et krav, at du har erfaring med driftsplanlægning, samt kendskab til kunde- og leverandørforhold i forbindelse med håndtering af eksterne leverandører.

Vi forventer at du har en akademiuddannelse i ledelse, eller tilsvarende, og besidder relevant ledelseserfaring fra en driftsorganisation, eller offentlig virksomhed eller Forsvarsministeriets koncern. Som leder har du erfaring med, at drage maksimalt udbytte af dit teams potentiale, og kommunikerer nemt med dine kollegaer, medarbejdere og kunder. Du går forrest og viser vejen for dine medarbejdere.

En åben kommunikation, løsningsorienteret tilgang, forståelse for processer og procedurer, evne til at træffe svære beslutninger, samt skabe og fastholde stabile og længerevarende relationer - også i en hverdag med et foranderligt og til tider højt tempo - er naturlige dele af din personlige værktøjskasse.

Kendskab til Forsvarsministeriets koncern, offentlig forvaltning og forsvarets forvaltningspraksis kræves. Det foretrækkes, at du gør tjeneste eller har gjort tjeneste på et af forsvarets tjenestesteder.

Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk, samt erfaring i anvendelse af it- værktøjer og Microsoft Office pakken kræves. Kendskab til SAP DeMars er en fordel.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter relevant og gældende overenskomst for ansatte i staten. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Dertil kommer en fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Bemærk at stillingen også slåes op som militær.

Stillingen er en 37 timers fuldtidsstilling og er til besættelse pr. den 1. november 2022 eller efter aftale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chef for Etablissementsafdelingen Jesper Bjerg Støwe Kristensen på tlf. 7181 3480.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på tlf.: 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022. Samtaler forventes afholdt snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Send din ansøgning via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

19.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent