Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Konstabel til Elektronisk Krigsførelsescenter (EKC) i Frederikshavn


Konstabel til Elektronisk Krigsførelsescenter (EKC) i Frederikshavn

Er du marineoverkonstabel inden for specialet kampinformation? Og har du lyst til at specialisere dig yderligere samtidigt med, at du bliver fagligt udfordret? Så har du nu mulighed for dette, samtidig med at du kan sætte din erfaring og faglighed i spil. Dertil vil du blive stimuleret i udvikling og blive styrket i dine analytiske og strukturelle kompetencer indenfor EW.
Om os
EKC er en del af Søværnets Center for Data (SCD), som ligger på Flådestation Frederikshavn.

EKC består af et mindre antal specialister, hvor der lægges stor vægt på det at være specialist. Vi arbejder under udtrykket ”frihed med ansvar”, som for os betyder, at vores medarbejder tager ansvar for sig selv og hinanden.

EKC er ansvarlig for
• Indhentning, bearbejdning, supervision og analyse af data inden for radar.
• Udvikling og vedligeholdelse af Forsvarets nationale emitter database (EWare).
• Programmering af biblioteker til nogle af Forsvarets ESM-systemer.
• Support og samarbejde med Hæren og Flyvevåbnet.
• Dansk deltagelse i NATO samarbejdet.

Vi er en enhed, hvor der bliver lagt vægt på familie, sammenhold, fleksibilitet, gensidig respekt og faglighed.
Om stillingen
Når du ansættes i EKC, vil du påbegynde en intern uddannelse.
Du indgår i et team af specialister, hvor dine kollegaer vil blive dine vejledere, mens du gennemgår din uddannelse for at blive EW-operatør. Vejen til at blive EW operatør kan virke lang, men skal ses som uddannelse, mens du arbejder. Dvs. at du ikke først efter endt uddannelse, påbegynder indhentning og databehandling, men dette sker samtidig under uddannelsen. Vi tilbyder derved en fleksibel hverdag med tid til fordybelse.

Du vil umiddelbart efter ansættelse starte din uddannelse inden for EW. Her kommer du til at gennemgå to uddannelsestrin: EKC-010 og EKC-020. Uddannelserne er en forudsætning for at bestride en stilling ved EKC.

EKC-010: Grundlæggende EW. Uddannelse tager ca. et halvt år. Længden af uddannelsen kan variere alt efter dine kompetencer. Du vil modtage teoretisk og praktisk undervisning i land og til vands (4 til 6 uger). Uddannelsen vil give dig de værktøjer, der gør, at du kan bestride en stilling ved EKC som EW gast. Som EW-gast kan bruge søværnets ESM-systemer, samt databehandle information i den nationale database (EWare).

EKC-020: EW-operatør. Uddannelsen tager ca. et år, og du vil modtage teoretisk undervisning i form af mindre projekter, samt sidemands undervisning på EKC specialudstyr ombord Søværnets ESM-bærende enheder. Uddannelsen vil give dig de værktøjer, der gør, at du kan bestride en stilling ved EKC som EW-operatør.

Grundet følsomheden af vores arbejdsprocedure og udstyr mm., er det ikke muligt at uddybe dette yderligere.

Efter endt uddannelse vil du overgå til en stilling som EW-operatør ved EKC.

Som EW-operatør vil du blive en del af team, hvor din primære funktion er programmering og vedligeholdelse af EWare. Funktionen indebærer meget selvstændigt arbejde i et ”all source intel” miljø.
Funktionen udføres under ledelse af en befalingsmand.
Tjeneste væk fra tjenestestedet skal forventes i forbindelse med deployering/øvelser med søværnets skibe. Vi stræber på minimum 3 måneders planlægning - en planlægning hvor du vil hørt og medinddraget.

Aktuelt omfatter opgaverne;
1. Programmering af Forsvarets ESM-systemer.
2. Analyse af indhentet data fra Forsvarets ESM-udstyr.
3. Indhentning af data ombord Søværnets Skibe.
4. Behandling af data.
5. Udarbejdelse af EOB og OOB til Forsvarets enheder.

Sekundære opgaver i funktionen;
1. Betjening af Forsvarets ESM systemer.
2. ESM supervisor på Forsvarets ESM bærende enheder efter behov.
Om dig
Du har åbent sind og klar til at indgå i et specielteam, hvor sans for kvalitet er i højsæde frem for kvantitet. Du er nytænkende og fleksibel, at du kan arbejde selvstændigt og kan trives i et arbejdsmiljø, som til tider kan være hektisk. Vi er ikke en stor organisation, det er derfor vigtig, at du har gode samarbejdsevner, som gør, at du sammen med dine kollegaer finder de nødvendige løsninger, så alle vores opgaver bliver udført med høj kvalitet og til tiden.

Kvalifikationer
Krav:
• Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret.
• Du skal kunne begå dig i engelsk både på skrift og tale.

Ønskelige:
• Tidligere have gjort tjeneste på søværnets sejlende enheder, gerne som ESM gast.
• Gennemgået Søværnets uddannelse i KI.
• Gennemgået kursus i Elektronisk krigsførelse (TAC-039).
• Erfaring med programmering.
• Matematisk funderet.

• Helbredskrav:
• Du skal have en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Du skal have en godkendt og registeret træningstilstandsprøve.
• Du skal have grundvaccination.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Martin Stiller Jensen, SCD-EKC-110@MIL.DK., telefon: 72 85 47 20.
Alternativt Orlogskaptajn Pernille Jensen, Chef SCD på 72 85 47 01

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt uge 44. Stillingen er til besættelse 1. december 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.10.2022

Indrykningsdato

16.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent