Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Banjermester til 3. besætning, Inspektionsskib/THETIS-kl.


Banjermester til 3. besætning, Inspektionsskib/THETIS-kl.

Er du en erfaren seniorsergent, som har et stort overblik og brænder for at arbejde med og udvikle personel samt selvstændigt varetage en række administrative opgaver? Er du klar til at blive en del af skibets ledelsesgruppe og være en drivende kraft med henblik på at udvikle besætningen?
Om os
Inspektionsskibene af THETIS klassen består af fire enheder. Der er seks besætninger der deles om togterne året rundt. De primære opgaver er, at deltage i det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Samtidigt udføres opgaver som fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.

THETIS klassen deltager lejlighedsvis i større- multinationale øvelser, eksempelvis den canadiske OP NANOOK, franske ARGUS, amerikanske NORTHERN VIKING, engelske JOINT WARRIOR eller FLOTEX SILVER ved Norge.

Stillingen indeholder også perioder med vagt, tjeneste, kursusaktivitet, etc. I Danmark, mellem de sejlende togter. Det foregår primært i Frederikshavn.

Sejladsperioderne er på ca. 8 ugers varighed. Der er gennemsnitligt 2-3 sejladsperioder pr. år. Ca. hvert tredje år foregår togtet henover julen og nytåret. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så du enten har sommerferie i for- eller sensommeren hvert tredje år.

Sejladsen og tjenesten er spændende og alsidig. Der er sjældent to dage der er helt ens. Vi går en spændende tid i møde. Der sker udvikling hele tiden. Både i operationsområdet, men også indenfor udstyr. Der er hårdt brug for flere specialister til at styre, operere og vedligeholde skibe og systemer. Uden den form for specialister, kan operationerne ikke gennemføres.

3. besætning har et helt enkelt mål; lidt bedre hver gang. Ikke som i bedre end andre. Målet er, hele tiden at forsøge at gøre alt lidt bedre end sidste gang. Vi mener vi har et professionelt anerkendende miljø, hvor der samtidig er plads til en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Det skal være sjovt og lærerigt at gå på arbejde – hver dag. Altid klar. Fordi det giver mening
Om stillingen
Skibets banjermester er underlagt næstkommanderende, og er en del af forvaltningsdivisionen. Forvaltningsdivisionen består af en officer, to sergenter og i alt 10 konstabler.
Dine opgaver i dagligdagen er meget alsidige, og spænder både over administrative og praktiske opgaver. De administrative opgaver relaterer sig i særdeleshed til administration af skibets personel, fra de ankommer til skibet, til de afgår. Andre væsentlige og daglige opgaver omfatter tidsregistrering, registrering og opdatering af persondata i DeMars samt tilmelding til kurser mv.

De praktiske opgaver forbundet med stillingen er bl.a. deltagelse i vagttjenesten som vagtassistent. Som vagtassistent vil du blandt andet skulle agere som Flight Deck Director, deltage som leder under ankring, sætning af gummibåd m.m.
Som banjermester er du tillige skibets regnskabsfører for ammunition og deltager aktivt i samarbejde med skibets våbenofficer omkring planlægning af skydetræning med de tilgængelige våbentyper.

En stilling, der kræver mange kompetencer, men hvor den rigtige personlighed og tilgang til tjenesten kan kompensere for evt. manglende kvalifikationer, der kan erhverves på et senere tidspunkt.
Om dig
Vi forventer, at du har erfaring som mellemleder i Søværnet og er oversergent eller seniorsergent. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra THETIS klassen, men det er ikke et krav.

Du fremstår som en robust, selvstændig og helstøbt befalingsmand. Forventningerne er endvidere, at du kan formidle budskaber til ledelse såvel som den øvrige besætning, på en hensigtsmæssig, anerkendende, klar og tydelig måde. Du skal i nogen grad stå til rådighed, som resten af skibsledelsen, i perioder mellem togt.

Du besidder evnen til at have gang i mange opgaver, holde fokus og træffe hensigtsmæssige helhedsorienterede afgørelser. Det er ønskeligt, at du har erfaringer med tjenesten som banjermester, samt har dæks – og våbenerfaring, og gerne erfaring med DANSARC procedurer og -træning.

Du skal have gennemført relevante DeMars kurser indenfor personeladministration (PAM 1), arbejdstidsregistrering, arrangementsstyring. Ligeledes skal du have praktisk erfaring indenfor disse DeMars-områder.

Da du er aktivt deltagende i forberedelse af skydning, skal du have gennemført skydelederuddannelse og uddannelse som gruppeleder til tungt maskingevær. Slutteligt skal du have uddannelse som pjecekommandør på M/85 kanon. Såfremt du ikke har gennemført alle relevante uddannelser, forventes det, at du gennemfører uddannelser/kurser inden for den første tid i stillingen.

Som person skal du have en positiv tilgang til tjenesten i Søværnet. Det er endvidere vigtigt, at du besidder en stor personlig integritet, kan motivere og udvikle andre, og går foran med et godt eksempel overfor resten af besætningen. Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære.

Du skal være erklæret egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets næstkommanderende OK Claus Gudbjerg, mail: E11-B3-NK@mil.dk, telefon +45 22380664 alternativt SSG Lars Hoel, SCA-BEM11@mil.dk, telefon +45 72 85 75 51

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. oktober 2022. Stillingen er til besættelse 1. november 2022.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om 1. Eskadre
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.10.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent