Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vagtholdsleder til Marineudkigsstation Føllesbjerg


Vagtholdsleder til Marineudkigsstation Føllesbjerg

Vil du være med til at bidrage til overvågningen af de danske farvande inden for et særligt afgrænset område er der mulighed for at blive en del af et engageret og højt specialiseret team på et af danamarks bedste beliggenheder Marineudkigsstation Føllesbjerg.

Om os
Marineudkigsstationen, blev oprettet i 1953, og er beliggende på det sydlige Langeland, med en fantastisk udsigt over Langelandsbæltet i nærheden af Bagenkop, nord for Kelsnor fyr.

Vi er et af fundamenterne i Søværnets farvandsovervågning og løser overvågnings opgaver inden for stationens tildelte ansvarsområde, herunder opgaverne suverænitetshåndhævelse, farvandsovervågning, deltagelse i rednings- og miljøoperationer. Vi løser herudover en række opgaver for Søværnskommandoen og andre af Forsvarets myndigheder.

Vi kan som dit kommende tjenestested tilbyde en arbejdsplads, som befinder sig i naturskønne omgivelser. På denne arbejdsplads har du som ansat mulighed for at være medbestemmende i din arbejdstidsplanlægning både hvad angår arbejdstid kombineret med frihed under ansvar. Som arbejdsplads værner vi om et godt solidt arbejdsmiljø blandt vores kollegaer, som består af både unge og erfarne m/k.

Vi er en dedikeret besætning, der passer vagten i fast tørn af dag- og nattevagt a´12 timers varighed 24/7, 365 dage om året.

Marineudkigsstation Føllesbjerg er en del af 3. Eskadre.Om stillingen
Stillingen om vagtholdsleder er en alsidig stilling som ud over at lede vagten, indeholder flere forskellige opgaver, Det kunne B.la være vagtplanlægning, uddannelsesplanlægning, SIKOF, Idræt, Forsyning, førstehjælp, Skydning og gennemførelse af FOKUS samtaler.

Du skal med bagrund i dine egne personlige egenskaber og kompetencer bidrage aktivt til løsning af stationens arbejdsopgaver herunder understøtte og vejlede stationsleder og den øvrige besætning i løsning af deres opgaver.

Vi tilbyder en stilling, hvor du ved siden af tjenesten får tid til familie, uddannelse, fritidsaktiviteter eller hvad du nu prioriterer i dit liv, da vagttørnens sammensætning giver god mulighed for dette.

Så kan du med udgangspunkt i ovenstående, se dig selv som en fremtidig kollega og kunne du tænke dig, sammen med den øvrige besætning, at være med til at videreudvikle på den ”måske bedste arbejdsplads” i forsvaret, så er du måske den nye kollega, vi på Marineudkigsstation Føllesbjerg mangler.


Om dig

Det forventes, at du efter en grundig oplæring via såvel interne som eksterne kurser og sidemandsoplæring kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du hermed bidrager professionelt til stationens opgaveløsning.

Du skal ligeledes kunne samarbejde, dele og modtage informationer. Vi forventer, at du er nysgerrig, har gå-på-mod, er initiativrig og fagligt professionel.

Det kan i perioder være rutinepræget at indgå i vagt. Du skal derfor have gode sociale og kommunikative evner samt være god til at samarbejde. Du skal aktivt bruge dine evner til at motivere, skabe forståelse for opgaven og derved medvirke til at få alle til at trække i samme retning.

Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det at du af natur har tillid til folk og vægter gensidig respekt, loyalitet og har professionel tilgang til opgaveløsningen.

Stillingen kan søges af Seniorsergenter / oversergenter. Personel fra andre værn ses gerne i ansøgerfeltet da den personlige motivation og kvalifikationer vægtes højst i forbindelse med udvælgelse af den rette medarbejder til stillingen.


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Bagenkop, Langeland.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Stationsleder SSG Jan Larsen på telefon 7285 1961 / mobil 2547 1264 eller mail: 3E-SOEMUSFLD@mil.dk.
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 19. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 15. november 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Bagenkop, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.10.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent