Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef for Etablissementspartner- og Skydeafdelingen i Ejendomsstyrelsen


Chef for Afdelingen for Etablissementspartner- og Skydesikkerhed i Servicedivisionen

Brænder du for at være chef i en stor afdeling med ca, 300 medarbejdere i hele Danmark? Og har du gode ledelses-, kommunikations- og samarbejdskompetencer samt udpræget helhedsforståelse? Så er du måske vores næste chef i afdelingen for etablissementspartner og skydesikkerhed (ESA) i Servicedivisionen i Ejendomsstyrelsen, hvor du kan stå for drift, koordinere og udvikle en stor del af Forsvarets etablissementer.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en forudsætningsskabende myndighed for Forsvarets operative enheder og øvrige myndigheder. Vi varetager byggeri, anlæg og bygningsvedligehold, kantine- og etablissementsdrift, drift af skyde og øvelsesterræner, samt varetager ansvaret for energi, miljø og natur m.m. i Forsvaret.

Afdelingen for etablissementspartner og skydesikkerhed (ESA) er placeret i Servicedivisionen og består af to sektioner; der består af otte etablissementspartnere og de værnsfælles skyde- og øvelsesområder. Det er de etablissementer, som anvendes af Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og har store skydeområder tilknyttet samt de selvstændige skydeområder rundt i hele landet der varetages af afdelingen ESA, som du kan blive chef for. ESA varetager i tæt koordination med Etablissementspartnerafdelingen (EPA) det samlede ansvar for den operationelle drift af Forsvarsministeriets etablissementer.
Om stillingen
Vi kan tilbyde et værnsfælles miljø i en organisation med såvel militære og civilt ansatte. Dagligdagen er præget af et uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet og stor mulighed for at præge beslutninger og løsninger. Du får det daglige ledelsesansvar for en afdeling med to store sektioner med ca. 300 engagerede og dedikerede medarbejdere, og der er således garanti for at udvikle din personlige ledelseserfaring.

Dine primære opgaver er at skabe rammerne for den solide drift, fastholde og udvikle både opgaven og medarbejdere i tæt koordination med de øvrige afdelinger i Servicedivisionen og Ejendomsstyrelsen. Der er plads til en stor grad af frihed i opgaveløsningen, og vi forventer en høj faglighed og professionelle løsninger.

ESA er en af fire afdelinger i Servicedivisionen, og samarbejder derudover med afdelingerne i den øvrige del af Ejendomsstyrelsen.

ESA er ofte en af flere af Ejendomsstyrelsens kontaktflader med soldaterne, og afdelingen har en åben dialog med Tjenestestedschefer og alle brugere af tjenestestederne, tilkyttede etablissementer og skydeområder. Opgaver skal ofte løses i et højt tempo og med korte deadlines. Det giver til tider et travlt og hektisk miljø. Vi lægger imidlertid stor vægt på et uformelt arbejdsmiljø, en god stemning og teamwork, hvor der også er stor mulighed for fleksibilitet for den enkelte.
Om dig
Vi søger en militær eller civil chef med ledelsesmæssig tyngde til at varetage et chefjob, som er en del af styrelsens og divisionens samlede opgave. Du har gode lederevner og gerne erfaring fra tidligere stillinger på samme niveau, eller erfaring fra en større driftsorganisation.

Du har gerne erfaring fra tjeneste i koncernen og indgående indsigt i samt forståelse for den operative kernevirksomhed og de krav, denne stiller til Ejendomsstyrelsens leverancer.

Som militært ansat forventer vi at du er udnævnt oberstløjtnant/kommandørkaptajn samt at du har gennemført master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende uddannelse. Er du ikke udnævnt forventer vi at du på baggrund af din tidligere tjeneste og bedømmelser har potentiale til udnævnelse.

Din ledelsesstil skal være baseret på dialog og medindflydelse, og det forventes, at du bidrager til fortsat empowerment i organisationen. Du er en stærk personaleleder og er god til at udvikle din chefgruppe.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

I det daglige refererer du til chefen for Servicedivisionen. Du skal være indstillet på et stort tværfagligt samarbejde med de øvrige chefer i Ejendomsstyrelsen, da vi støtter hinanden i den samlede opgaveløsning. Du skal derfor være god til at opbygge relationer og finde og iværksætte opgaveløsninger med baggrund i forskellige faglige perspektiver.

Du må påregne rejseaktivitet i forbindelse med møder og arbejdsbesøg mv. i hele landet, og omfanget er typisk dagsrejser en eller to gange om ugen.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Stillingen er til besættelse snarest.
Dit daglige tjenestested er som udgangspunkt Hjørring.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Er du militært ansat skal du kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Såfremt du er udpeget til INTOPS skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Servicedivisionen kommandør Jan Olav Skogøy på tlf. 2555 2511.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent, major Nicolas Salbroe, Chefbemandingssektionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5400.

Ansøgningsfristen er 5. oktober, og samtaler forventes afholdt den 24. eller 25. oktober ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Intet fast arbejdssted

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

05.10.2022

Indrykningsdato

14.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent