Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Kommunikationsspecialist til Beredskabsstyrelsen Hovedstaden


Kommunikationsspecialist til Beredskabsstyrelsen Hovedstaden

Går du op i god kommunikation i skrift og tale?
Kan du lide at arbejde med IT og andet kommunikationsudstyr?
Trives du med en mangfoldighed af opgaver – både operative og administrative – og har du et blækspruttegen?
Om os
Stillingen er placeret ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden, der i samarbejde med Beredskabsstyrelsen Sjælland støtter de kommunale beredskaber i hovedstadsområdet og andre offentlige myndigheder og virksomheder med beredskabsansvar.

Vi er uddannelsessted for over 260 frivillige, som gennemgår en omfattende uddannelse og indgår i beredskabscentrets udrykningsstyrke.

Derudover opstiller vi den mediciske del af Beredskabsstyrelsens mobilhospital. Hospitalet er pt. doneret til Ukraine, og vi er nu i gang med en genanskaffelse og udvikling af et nyt mobilhospital, så kapaciteten igen kan blive en fast del af Beredskabsstyrelsens internationale beredskab.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er desuden kursusinstitution for bl.a. redningsberedskab, Politi og andre offentlige myndigheder med beredskabsansvar.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden har 28 fastansatte samt et større antal timelærere tilknyttet fra alle dele af beredskabet. Beredskabscentret deltager årligt i ca. 100 nationale indsatser og deltager derudover i langt hovedparten af Beredskabsstyrelsens internationale indsatser.
Om stillingen
Der er tale om et meget alsidigt job. Du har som udgangspunkt de hovedopgaver, der er listet op nedenfor, men du kan også selv være med til at udvikle jobbet. Vi løser opgaverne i et uformelt, positivt og åbent miljø, hvor helhedsforståelse og respekt for hinandens arbejdsområder er vigtig. Du kommer til at arbejde sammen med såvel uniformerede som civile kollegaer (frivillige og fastansatte).

• Du støtter vores frivillige kommunikationsenhed med bl.a. at være kontaktpunkt/bindeled for de frivillige i forhold til administration og kvalitetssikring af materiel indenfor fagområdet.
• Sammen med den frivillige enhedsledelse udarbejder du halvårlige målbeskrivelser for enheden, som skal sikre udviklingen af enheden og vores samlede beredskab.
• Du varetager klargøring og opfølgning på uddannelse indenfor fagområdet, herunder enhedsaktiviteter; f.eks. med bestilling af lokaler og undervisningsfaciliteter, forplejning, materiel og ikke mindst instruktører.
• Du er masterinstruktør indenfor fagområde kommunikation, hvor du støtter, vejleder og hjælper øvrige instruktører indenfor fagområdet.
• Du er superbruger på vores operative IT-støtte systemer som fx ORS, SitAware og du sikre herunder at vores ”Beredskabskontor” og ”Operationsrum” er klar til indsatser – også som støtte for andre enheder, f.eks. Beredskabsstyrelsens Hovedkontor.
• Du yder brugerstøtte til enhederne med drift og vedligeholdelse af deres IT-systemer herunder deres FIA maskiner.
• Du bidrager til at få genetableret vores internationale mobilhospital med fokus på kommunikations- og dataudstyr.

Du kommer indenfor dit fagområde til at repræsentere afdelingen i udviklingsarbejde, arbejdsgrupper m.v. i hele koncernen.

Du kan evt. indgå i vores instruktørpulje og kan her bl.a. støtte vores kursusafdeling som instruktør ifm. uddannelse af eksterne kursister.

Du vil indgå i vores beredskab i forhold til dine kompetencer. Det kan fx være som vagthavende befalingsmand (VHBM), vagthavende chauffør, dronepilot mm. Som VHBM får du ca. 3 døgnvagter pr. måned, herunder også af og til i weekenderne.

Der vil være tale om en fleksibel arbejdstids-tilrettelæggelse med de friheder dette også giver. De frivillige har nemlig oftest aktiviteter uden for normal arbejdstid, så du skal være forberedt på, at en del af din arbejdstid ligger uden for almindelig arbejdstid, herunder i weekender – hvilket medfører afspadsering på et andet tidspunkt.
Om dig
Du har solid erfaring med kommunikationsområdet og gerne uddannelses- og undervisningserfaring fra Beredskabsstyrelsen eller Forsvaret.

Du har aftjent din værnepligt, og du har desuden gennemført Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse eller er indstillet på at tage uddannelsen. Du trives i det hele taget med løbende at udvikle dine kompetencer

Du opfylder flere af følgende krav:
• Du brænder for fagområdet kommunikation.
• Du besidder en meget høj fleksibilitet og kan navigere selvstændigt i en travl og omskiftelig hverdag.
• Du er udadvendt og kan kommunikere positivt og konstruktivt med mange forskellige samarbejdspartnere. Du er garant for en respektfuld dialog, og du fungerer godt i et team.
• Du vil gerne arbejde med frivillige og kursister og brænder for at give dem en god service og opgaver i beredskabet.
• Du har blik for detaljen og kan samtidig bevare overblikket herunder også med de mere administrative forhold (med støtte fra de administrative medarbejdere ved centeret)
• Du er disciplineret, systematisk og grundig med dit arbejde og har respekt for resultatkrav og deadlines..
• Du kan bestå forsvarets fysiske basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Der er efter nærmere aftale mulighed for en stilling med nedsat tid.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Hedehusene.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte sektionschef Michael Rasmussen (tlf.2371 6460) eller oversergent Morten Havaleska (tlf. 5161 9261), hvis du vil vide mere om stillingen.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Tiltrædelsesdato er den 1. november 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
 
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
 
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
 
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
 
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hedehusene, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

14.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent