Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Teknisk specialist til Ammunitionsdepot Nordjylland ved Ålbæk


Teknisk specialist til Ammunitionsdepot Nordjylland ved Ålbæk

Er du uddannet automatiktekniker, elektrofagtekniker eller elektronikfagtekniker og er du interesseret i at arbejde med højteknologiske våbensystemer, samt bidrage til udviklingen af undervandselementet.

Så er du måske vores nye kollega ved Undervandselementet på Ammunitionsdepotet i Ålbæk.
Om os
Ammunitionsdepotet Nordjylland er en del af Ammunitions- og Håndvåbensektionen. Depotet udgør for nuværende 19 mænd og kvinder fordelt på ca. 50 % civile og 50 % militære medarbejdere. Ammunitionsdepot Nordjylland ligger ved Ålbæk 25 km syd for Skagen og består af tre elementer, Missil-, Undervands- og Ammunitionselementet.

Ved Ammunitions- og Håndvåbensektionen er der en åben kultur, hvor tanker og ideer udveksles frit for at fremme en høj kvalitet i opgaveløsningen.

Undervandselementet understøtter et kreativt og konstruktivt samarbejdsmiljø, hvor mange opgaver løses af flere ressourcepersoner. Vi består af 1 elementleder og 5 teknikere som har ansvaret for vedligeholdelse og klargøring af søværnets torpedoer, søminer, øvelsesminer og Damdic.
Derudover støtter vi de andre elementer på tværs af faggrænser med løsning af deres opgaver.

Undervandselementet er et dygtigt team, hvor faglig stolthed og et godt fællesskab er højt prioriteret i dagligdagen. Den ugentlige arbejdstid på 37 timer, og det er sjældent at vi har en arbejdsdag ud over normal arbejdstid. Vi er fleksible, omstillingsparate og tilpasser tjenesten i forhold til arbejdsopgaverne og den enkelte medarbejder.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mange oplevelser og med mulighed for personlig udvikling. Vi kan også tilbyde uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine personlige ønsker.
Om stillingen
Du vil blive en del af Undervandselementets tekniker team, på lige niveau med de øvrige torpedo og mineteknikere. Dine daglige opgaver vil spænde vidt, men omfatte blandt andet;

• Assistance til elementlederen med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver og transportopgaver.
• Daglig vedligeholdelse og klargøring af torpedoer, søminer, øvelsesminer og Damdic.
• Støtte til vores depot i Ebeltoft.
• Transportstøtte af torpedoer til Tyskland.
• Transportstøtte af torpedoer til enheder i Frederikshavn og Korsør.

Der er i stillingen knyttet en del rejseaktivitet, og du vil være væk fra depotet ca. 4-8 uger om året.

Der kan forventes en del længerevarende kursusaktivitet i starten af ansættelsen, som indbefatter systemspecifikke tekniske uddannelser, alt efter hvilken baggrund du kommer med.

Uddannelserne inden for de forskellige våbensystemer og materiel genstande, vil primært blive fabrikskurser og sidemandsoplæring.
Når du har gennemgået disse uddannelser, vil du kunne indgå i undervandselementet og selvstændigt deltage i løsningen af opgaverne.

Nogle af disse uddannelser foregår i Tyskland og USA, der må derfor påregnes rejseaktivitet i ind- og udland.
Om dig
Du er fra konstabelgruppen og har et svendebrev som automatiktekniker, elektrofagtekniker, elektronikfagtekniker eller lignende. Du har lyst til at gøre en forskel og har desuden mod på at arbejde med Forsvarets avancerede tekniske systemer.

Det er ønskeligt, at du er funktionsuddannet inden for våben- og sensorsystemer relevant for Søværnets torpedoer og minesystemer.
Det er ønskeligt, at du har C/E kørekort, ADR-bevis og er uddannet EU godschauffør, hvis ikke, at du så er indstillet på at skulle erhverve det. Det er et krav, at du som minimum har kørekort til kategori B.

Vi ser gerne, at du er i besiddelse af truckcertifikat, har erfaring eller kendskab til SAP R/3, MM og PM moduler. Tidligere arbejdserfaring med ammunition, torpedoer, miner og Damdic vil være et plus.

Derudover forventer vi, at du kan kommunikere i skrift og tale på dansk, engelsk og ønskeligt også tysk.

Som person er du er udvikling- og omstillingsparat, har gode samarbejdsevner og kan tænke klart i pressede situationer. Det forventes, at du kan tænke kreativt og har et drive samt en faglig stolthed. Du skal være typen, som ønsker at løse problemet frem for at omgå det.

Du kan arbejde struktureret efter tekniske procesbeskrivelser (på enten tysk eller engelsk).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er slået op civilt og militært.

Militære ansættelsesvilkår:
Stillingen er værnsfælles og er klassificeret som en konstabel-/korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler/korporaler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Faglært basisløn/tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ålbæk, Nordjylland.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du høre mere om stillingen, arbejdsopgaver eller arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte Chefsergent Jan Vigen på telefon 7281 6641 eller Oversergent Lars Hansen på telefon 2555 2211.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 40/41. Stillingen er til besættelse pr. den 1. november 2022 eller hurtigst muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.

FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern.

Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skagen, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

14.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent