Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Konstabler til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Konstabler til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Brænder du for tjeneste ved en operativ enhed? Så er det måske dig vi søger.
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er Hærens fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig. Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.

Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation og vi bestræber os altid på at levere det bedste.

Kompagniet har som organisation, stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15, samt senest på eFP hold 03 i 2020. Derudover har kompagniet i perioden februar 2016 til august 2016 stillet store dele af træningsbidraget samt sikringsstyrke til Operation Inherent Resolve Hold 3.

1. Kompagni er organiseret som et ”rent” IKK kompagni og råder over i alt fire delinger – hvor din tjeneste vil være i kommandodelingen.

Kompagniet går en spændende tid i møde, der er både opgaver med kort såvel som langt perspektiv. På den korte bane er det opgaven at komme i gang med hverdagen efter mission, og GEFION, kompagniet skal således på ALU i december og den fortsatte udvikling og drift skal sikres.

På længere sigt træner kompagniet imod NRI berdskabet i 2023, hvor hele bataljonen er på beredskab.

For yderligere information henvises til uddannelsesdirektiv, AKOS mv. på 1/I/LG hjemmeside på fiin.
Om stillingen
Kompagniet søger konstabler til forskellige infanterifunktioner.

Primært søges personel med uddannelse indenfor Infanterikampkøretøj (IKK).

Som kører på et infanterikampkøretøj vil du være en del af et team, som vil have ansvaret for, at vognen altid er køreklar og parat til at kunne deltage på feltdage, øvelser og skydeaktiviteter.

Den primære arbejdsopgaver vil være køreruddannelse, styrke dine soldatermæssige færdigheder og vedligeholdelse af køretøjet.
Om dig
Du er uddannet konstabel i Hæren og har kørekort til kategori B og ønskeligt kategori C.

Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater og du erkender, at selv den yngste konstabel har et ansvar for sig selv og sine nærmeste kolleger.

Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre sig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede og du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst og du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at løse enhedens opgaver.

Du erkender, at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter. Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver og du udviser en positiv og anerkende tilgang til andre. Du er med din energi og vilje, med til at skabe et godt arbejdsklima for alle og du er et eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand seniorsergent T.K. Madsen på mail LG-1B-101A@MIL.DK eller kompagnichef kaptajn O. Gotthardt på mail: LG-1B-100A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 60 eller mail FPS-MIS@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer eller beredskab, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

14.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent