Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Generalister til program for implementering af SAP S/4HANA i Forsvarsministeriet


Generalister til program for implementering af SAP S/4HANA i Forsvarsministeriet

Vil du bidrage til den kommende digitalisering af forsvaret og være med til at sikre maksimal forretningsudnyttelse af mulighederne ved opgradering af statens største SAP ERP-system, kaldet DeMars? Du har nu muligheden for at være med fra begyndelsen. Center for Cyber og Digitalisering i Forsvarsministeriets Departement har til opgave at forberede og igangsætte et program til håndtering af både opgraderingen af DeMars til SAP S/4HANA samt optimal udnyttelse af de relaterede digitaliseringsmuligheder.
Om os
Forsvarsministeriet har i alt otte underliggende styrelser. Disse har hvert sit ansvarsområde, men alle samarbejder om det fælles hovedformål at skabe grundlag for løsning af operative opgaver ved militære myndigheder og beredskabet. Den samlede koncern udgør således en stor og styringsmæssigt udfordrende virksomhed, der understøttes af DeMars.

I alt har DeMars i dag ca. 14.000 brugere og understøtter koncernens opgaver inden for både økonomi, logistik, HR, organisationsstyring samt håndtering af infrastruktur og kapaciteter. Hele koncernen vil på den ene eller anden vis bliver involveret i DeMars-systemets opgradering.
Opgraderingen af DeMars bliver en stor digitaliseringsopgave, og Forsvarsministeriet er i proces med at etablere et program med støttende sekretariat, som vil få til opgave at sikre gennemførelsen af en målrettet portefølje af projekter og at sikre støtte til forretningsomstilling og realisering af maksimale forretningsgevinster. Til forberedelse af dette program etableres nu et mindre team, som vil blive forankret i Departementets Center for Cyber og Digitalisering (CCD). Centret består af en række teams, der alle ud fra forskellige vinkler bidrager til sikre, at Forsvarsministeriets koncern i en bred ramme formår at udnytte digitaliseringens muligheder effektivt og samtidig opbygger en robusthed mod digitale risici og trusler.
Om stillingen
Der er aktuelt tale om to generaliststillinger, hvor de indledende opgaver generelt vil bestå i udarbejdelse af grundlaget for det flerårige program og planlægningen af den større portefølje af udviklings- og omstillingsprojekter. Desuden vil teamet skulle sikre sammenhæng til Forsvarsministeriets øvrige digitaliserings- og omstillingsindsatser samt etablere en ramme for programmets kommunikation. Vi lægger stor vægt på at kunne samarbejde om vores opgaver og forventer, at alle bidrager aktivt til sparring og vidensdeling med faglig udvikling for øje. Du vil som medarbejder i teamet skulle samarbejde med både interne interessenter fra koncernen og med eksterne konsulenter.

Som sagsbehandler vil du indgå i løsning af en varierende opgaveportefølje, som vil udvikle sig i takt med etableringen og modningen af programmet. Du vil spille en central rolle, både når der skal etableres programgrundlag og vedligeholdes planer og dokumentation, ligesom når der skal udarbejdes beslutningsoplæg og gennemføres kommunikation om og fra programmet.
Fastlæggelse af metoderamme og arbejdsrutiner vil således være en del af de indledende leverancer i programmet, og din og programmets udvikling vil have store muligheder for at gå hånd-i-hånd.

Mere konkret vil du som del af teamet kunne forvente at indgå i bl.a. flg. opgaver:

• Beslutningsoplæg og sagsfremstillinger til ledelsen
• Analyser og forretningsafklaringer om strategisk målbillede og scope
• Businesscase
• Programkommissorium
• Kommunikation med interne og eksterne interessenter
• Målarkitektur og gevinster
• Fremtidig organisering og governance af program
• Programplan og projektportefølje
• Budget og ressourcestyring
• Kvalitets- og risikostyring

Hele indsatsen i programmet vil foregå i en koordination med andre strategiske indsatser, som vil blive igangsat i overensstemmelse med Forsvarsministeriets nye Strategi for Digitalisering.
Om dig
Du har enten en civil akademisk uddannelse eller en relevant militær baggrund. Kendskab til forsvaret vil være en fordel men ikke et krav.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra, eller kendskab til, program- og projektstyringsmetoder, eller at du kan bidrage med indsigt i procesledelse eller virksomhedsarkitektur (EA). Kendskab til SAP S/4HANA vil være en fordel, men ikke et krav.

Vi forestiller os derudover, at du
• har et holistisk mind-set og interesse for digital transformation,
• har stærke kommunikationsevner mundtligt som skriftligt og kan skrive velformulerede beslutningsoplæg,
• har erfaring med selvstændigt at drive processer og skabe fremdrift,
• evner at håndtere mange interessenter på forskellige niveauer,
• Har forståelse for at arbejde i en stor politisk organisation

Vi lægger vægt på, at du kan trives i en omskiftelig hverdag uden at miste overblikket og det gode humør. Du skal ønske at indgå i et team, hvor opgaver løses i et konstruktivt fællesskab. Endelig har du en faglig, grundig og kvalitetsbaseret tilgang til opgaveløsningen, og du deler gerne ud af din viden for at støtte andre i at lykkes.
Ansættelsesvilkår
Du vil som sagsbehandler blive ansat som enten fuldmægtig eller konsulent, alt efter din erfaring og dine kvalifikationer, og du vil blive aflønnet i henhold til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat af 23. maj 2019 om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, 1060 København K.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jonas Dramsgaard Petersen på tlf. 72605957.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Julie Søgaard Grevsen på tlf. 3266 5670.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022.
Samtaler afholdes løbende.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

13.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent