Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Oversergent ved Operations Support Wing


Oversergent ved Operations Support Wing

Kunne du tænke dig en hverdag, hvor du skal løse mange forskelligartede opgaver i takt med flyvevåbnets arbejde og prioriteringer?
Er du struktureret, selvstændig, ansvarsbevidst og har en operativ og administrativ tankegang.
Så er det dig vi søger til at løse en række interessante opgaver, både internt i wingen og på tværs af Flyvestation Karups myndigheder, bl.a. i forbindelse med wing chefens varetagelse af garnisonskommandantskabet.
Om os
Garrison Support Element er underlagt Operations Support Wing i Karup. Elementet består af 7 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver indenfor militær sikkerhed, etablissement, støtte for chefen og hele Operations Support Wing samlede organisation.

Elementets opgaver er bl.a., militær sikkerhed, IT sikkerhed, etablissement, kontakt- og besøgsvirksomhed, Host Nation Support og ceremoniel virksomhed.

Arbejdsdagen i elementet er præget af tillid, fleksibilitet, godt humør og naturligvis en god omgangstone. Du vil blive en del af et dynamisk element, som lægger vægt på at have et godt og uformelt samarbejde mellem alle personalegrupper, hvor alle bidrager til, at vores mange spændende opgaver bliver til produkter af høj kvalitet.
Om stillingen
Stillingen er som nævnt i Garrison Support Element, og du vil have stor medindflydelse på at forme stillingen. Du bliver en del af et element, der består af en elementleder og i alt seks specialiserede mellemledere, der skal støtte chefen i hans virke.

Du vil således blive en del af et stærkt team, der løser opgaver inden for både Operations Support Wing myndighedsområde vedrørende militær sikkerhed samt opgaver i forbindelse med varetagelse af kommandantskabet på Flyvestation Karup.

Dine opgaver vil være bredt forankret inden for området kontakt- og besøgsvirksomhed, etablissement og Host Nation Support.

Du vil endvidere skulle arbejde med større arrangementer på Flyvestation Karup, såsom Air Show og udenlandske besøg.
Om dig
Du er oversergent eller sergent, hvor du er i gang med akademifagene eller har gennemført dem og er erklæret egnet til forfremmelse, har den rette profil og et godt udviklingspotentiale.

Du skal både kunne arbejde selvstændigt og være en god teamplayer samt kunne tage initiativ og gerne udfordre det eksisterende.

Det forventes, at du kan arbejde struktureret i et travlt og omskifteligt arbejdsmiljø og du skal kunne håndtere flere opgaver samtidigt og have både operativ og administrativ erfaring.

Du skal besidde gode kommunikationsevner – både på skrift og i tale gerne have gode analytiske evner og en kritisk sans for detaljen.

Gode IT færdigheder er nødvendige - du skal være kompetent bruger af Outlook, Word, Excel m.v.

Du skal have en god sikkerhedsforståelse og det er en fordel at du kender Flyvestation Karup godt, herunder bygninger og myndigheder på Flyvestationen.

Det er relevant, at du har gode kompetencer indenfor samarbejde, analyse, planlægning og kommunikation, da du vil være bindeled til både interne og eksterne myndigheder og skal indgå i mange forskellige relationer på forskellige niveauer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte elementleder Dorte Nielsen på telefon 41 22 76 37 eller på mail OSW-CSS-201@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt løbende.
Stillingen ønskes besat 1. december 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

13.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent