Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Sagsbehandler og systemtekniker ved Nationalt Maritimt Operations Center, Søværnskommandoen


Sagsbehandler og systemtekniker, ved National Maritim Operation Center, Søværnskommandoen

Besidder du stærke kompetencer inden for selvstændig sagsbehandling og har du lyst til at prøve kræfter med et spændende, udfordrende og ikke mindst alsidig job, så er dette job måske lige dig? NMOC søger en oversergent til stillingen som sagsbehandler og systemtekniker i teknisk afdeling under NMOC.
Om os
NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder blandt andet, opgaven som danske Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark og Maritime Assistance service (MAS) samt Lyngby radio lyttevagt.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

NMOC System Administration Center (SAC) er den tekniske afdeling som understøtter NMOC, og andre myndigheders opgaveløsning. NMOC SAC er en lille afdeling som består af 11 medarbejdere, 7 på manuelt niveau som er vagtgående og bemander SAC centeret 24/7/365. De vagtgåendes opgave det er at sikre teknisk driftsstabilitet i det operative miljø, det være sig både teknisk support på netværk og systemer i NMOC. De resterende medarbejdere består af 1 Leder og 2 systemtekniske og 1 drift- og forsynings sagsbehandlere.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som sagsbehandler og systemtekniker vil du indgå i et team med 2 andre sagsbehandlere. Du vil som Royal Danish Navy Command Control Information System (RDN CCIS) systemadministrator blive en del af et velfungerende team, hvor du som mellemleder skal være med til at tilrettelægge hverdagen.
Din arbejdsdag vil spænde vidt, fra sagsbehandling til praktiske opgaver på klassificerede og ikke klassificerede systemer i RDN CCIS miljøet. Der kan i forbindelse med tjenesten forventes nogen rejseaktivitet, både nationalt og internationalt.

NMOC SAC og Søværnskommandoen samarbejder med eksterne leverandører ift. vedligeholdelse, og udvikling af de datatekniske systemer der gøres brug af i NMOC samt andre relevante myndigheder i hele Danmark. Du deltage i samarbejdet og er sagsbehandler på opgaver der hører til dine ansvarsområder.
Det er et spændende og alsidigt job, med store faglige og personlige udfordringer, og hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.
Om dig
Vi forventer, at du er en selvstændig og handlekraftig oversergent, der kan fungere i et godt arbejdsmiljø med meget omskiftelige arbejdsopgaver og prioriteter. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, du møder i et operativt miljø.

Det forventes, at du har en elektronikfaglig uddannelse med data overbygning eller lign, gerne med erfaring fra sejlende tjeneste. Du har stærke kompetencer inden for prioritering, og ansvarsfølelse. Du behersker skriftlig og mundtlig kommunikation på dansk, såvel som på engelsk, da du vil indgå i internationale samarbejdsfora, omkring udvikling og drift af systemer i RDN CCIS miljø.

Uddannelse i SAP moduler MM og PM vil være en fordel.

Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til YHEM.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Leder SAC, SSG Claus Jensen på telefon 72 84 02 03 eller mail: FKO-SV-MCD01@mil.dk, eller Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på telefon 72 84 02 60 eller mail: FKO-SV-CHMC@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent Rikke Thomsen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: FPS-RTH@mil.dk

Ansøgningsfrist: 30. september 2022. Jobsamtaler gennemføres i forlængelse af ansøgningsfrist.

Ansættelse: 1.november 2022.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.

Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk


OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.09.2022

Indrykningsdato

12.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent