Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Uddannelsesstøtteofficer til Uddannelsessektionen ved staben på Hærens Sergentskole (Varde)


Uddannelsesstøtteofficer til Uddannelsessektionen ved staben på Hærens Sergentskole (Varde)

Har du flair for planlægning og udvikling af uddannelse, og har du som et led i din udvikling lyst til at forrette stabs- og skoletjeneste? Så har du nu muligheden for at blive den nye uddannelsesstøtteofficer i staben ved Hærens Sergentskole med fast tjenestested i Varde.
Om os
Hærens Sergentskole er en del af Forsvarsakademiet. Hærens Sergentskole uddanner korporaler til hele Forsvaret samt sergenter til alle våbenarter i Hæren. Endvidere gennemfører Hærens Sergentskole officersbasisuddannelsen og løjtnantsuddannelsen i Slagelse, som er målrettet henholdsvis Hærens enheder og den militære diplomuddannelse på Hærens Officersskole.

Derudover uddanner vi sergenter som et led i den grundlæggende militære uddannelse for kommende sprogofficerer. Slutteligt er Hærens Sergentskole koordinerende og ansvarlig for den akkrediterede militære akademiuddannelse for mellemledere i Forsvaret.

Som uddannelsesstøtteofficer er du en del af staben ved Hærens Sergentskole. Staben har en stor kontaktflade til bl.a. Forsvarsakademiet som helhed, Hærkommandoen, Hærens Officersskole, øvrige værns sergentskoler samt civile ledelses-, HR- og uddannelsesinstitutioner.

Vi er en medarbejderstab med dyb faglighed inden for pædagogik, uddannelse, planlægning og administration. Vi er alle drevet af stor nysgerrighed for, og interesse i, hele tiden at udvikle og forbedre Hærens mellemlederuddannelser og løjtnantsuddannelsen. Dette betyder også, at en målrettet kompetenceudvikling af vore medarbejdere er vigtig for os.
Om stillingen
Uddannelsessektionens opgaver er mangeartede, men centrerer sig naturligt om uddannelsesvirksomhed; i særdeleshed planlægning, udvikling, pædagogik, didatik og evaluering af Hærens Sergentskoles uddannelser. Dette indebærer bl.a., at du skal bidrage til udarbejdelse af skolens samlede uddannelsesprogram og aktivitetsoversigt samt bidrage med input til opdatering og udarbejdelse af uddannelsesbestemmelser og læringsplaner.

Stillingen vil indeholde en vekslen mellem koordination med foresatte myndigheder og aftagende enheder, uddannelsesplanlægning og overdragelse af uddannelsespakker til uddannelsesafdelingerne, in casu grundlæggende sergentuddannelse (GSU) almen og stampersonel. Den løbende opfølgning foregår blandt andet ved deltagelse i uddannelsesmøder, øvelses- og kursusaktiviteter og som censor ved eksamener.

Stillingen stiller store krav til overblik og en aktiv opfølgning på igangværende uddannelsesvirksomhed. Der er ligeledes krav om en høj grad af koordination med uddannelsesafdelingerne, skolens ledelse, sagsbehandlere ved Forsvarsakademiet og Hærkommandoen samt aftagende enheder.

Stillingen som uddannelsesstøtteofficer er ikke alene en stilling med et stort udviklings-, planlægnings- og koordinationsansvar, men også en stilling som giver dig gode muligheder for udvikling bl.a. gennem refleksion og sparring med en engageret stab, øvrige kollegaer og uddannelserne imellem.

Vi lægger stor vægt på fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og vi har gode erfaringer med brug af hjemmearbejdsdage. Samtidig støtter vi kompetenceudvikling og videreuddannelse som f.eks. Føringskursus eller Master i Militære Studier. Der vil være gode muligheder for at gennemføre kompetenceudvikling sideløbende med virket i stillingen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUT-I/L, Bataljons- og Brigadekursus eller Føringskursus.
Alternativt er du premierløjtnant og enten er egnet til eller er i gang med Føringskursus. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Bemærk at stillingen også opslås som premierløjtnant.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med skole- og/eller stabstjeneste samt har kendskab til det civile uddannelsessystem. Det væsentligste er dog, at du er udviklingsorienteret og brænder for uddannelse, pædagogik og planlægning.

Du er selvstændig, initiativrig og analytisk stærk. Du er god til at skabe og vedligeholde relationer, og samtidig er du åben, direkte og tydelig i din kommunikation og kan tilpasse denne i forhold til modtageren. Du fremstår fagligt, fysisk og holdningsmæssigt som en rollemodel for kolleger og elever/kursister.

Du opfatter uddannelse og uddannelsesplanlægning som en vigtig disciplin, tager ansvar og udviser en god fremsynethed. Som person er du handlekraftig således, at planlægningen konstant justeres og tilpasses efter behov. Du formår desuden at håndtere alle hverdagens forskellige opgaver og udfordringer og kan prioritere din tid i forhold til sektionens prioriteter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter premierløjtnanter og kaptajner/kaptajnløjtnanter i løngruppe 3 og 4. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for uddannelsessektionen Brian Lundberg Kristensen på tlf.: 2216 1448.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-CAB@mil.dk, eller på tlf.: 7281 9709.

Hvis du er interesseret, skal du søge stillingen via nedenstående link. Vi vil bede dig om at vedhæfte CV, relevante FOKUS og andre relevante bilag.

Ansøgningsfristen er 9. oktober 2022. Samtaler afholdes i uge 41.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

12.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent