Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende deling til Uddannelseskompagniet ved 2 MIBTN, Efterretningsregimentet (genopslag)


Næstkommanderende deling til Uddannelseskompagniet ved 2 MIBTN, Efterretningsregimentet (genopslag)

Er du det faglige anker som Uddannelseskompagniet skal bruge for at sikre kompetent uddannelse af værnepligtige og konstabelelever?
Om os
Uddannelseskompagniet (UDDKMP) er en del af 2. Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN), som er underlagt Efterretningsregimentet(EFR) i Varde.

UDDKMP uddanner både HBU og HRU. Vi forventer at skulle uddanne 105 VPL, og op til 30 KSE to gange om året. UDDKMP består af ca. 26 fastansatte, fordelt med 6 officerer, 18 befalingsmænd samt 2 korporaler.

UDDKMP opgave er at uddanne de bedst mulige værnepligtige og dermed skabe et solidt grundlag for at hverve de rigtige VPL både til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU), samt at uddanne VPL til at kunne indgå i Totalforsvaret. Derudover har vi som opgave, at gennemføre HRU for vores KSE mhp. at disse kan tilgå enheder de øvrige enheder ved EFR eller det øvrige Forsvar.

UDDKMP motto er: ”Viljen Sejrer” og det betyder for alle i KMP, at vi som soldater udviser professionalisme, har mod og vilje til fornyelse, og skaber rum for et godt sammenhold.

Vi kan tilbyde dig mulighed for en længere tjenesteperiode med stor alsidighed og gode muligheder for anvendelse og tilegnelse af en bred række kvalifikationer og kompetencer.
Om stillingen
Din primære opgave som næstkommanderende i delingen (NK/DEL) er varetagelse af den faglige tjeneste, faglærervirket samt at støtte delingsføreren i forbindelse med uddannelsen for delingen samt udviklingen af delingens og kompagniets faste kadre.

Du vil som NK/DEL have ansvaret for den daglige administration og vedligeholdelse af delingens våben, materiel, køretøjer og forsyninger.

Du skal forvente at fungere som faglærer og instruktør i et eller flere fag, hvor du vil have ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen, herunder også øvelser og feltdage generelt.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller er en erfaren sergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du skal være afbalanceret i din ledelsesstil, og ikke være bange for at tage styring og stille krav til KMP yngre befalingsmænd, når det er påkrævet.

Du er bevidst om din rolle som mentor, og bidrager til at højne niveauet i KMP befalingsmandskorps gennem din faglige overhøjde og under anvendelse af det personlige eksempel. Du kan lide at arbejde i en enhed hvor tempoet til tider er meget højt, hvor udvikling af andre, samarbejde og faglighed er i højsædet. Du skal kunne lide at undervise, og være indstillet på at gennemføre relevante kurser i KMP interesse.

Du skal være i god fysisk form, og have bestået din FFB.

Det er et krav, at du har kørekort (B).

Det er ønskeligt, at du har infanteribaggrund. Det er ligeledes ønskeligt, at du har gennemført enten skydelærerkursus, infanterifaglærerkursus, patruljekursus, køreinstruktør, køreassistent, FSU/FSK 160, instruktørkursus i førstehjælp inden for de sidste to år, Militær Fysisk Træner II eller III kursus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Varde.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Jesper Clemmensen på telefon 41 38 55 10.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-TBJ@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 25. september 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 39. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer på det taktiske niveau på kampladsen. Informationerne danner grundlag for Hærens opgaveløsning i relation til militære operationer. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.
Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i Forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 275 faste medarbejdere, fordelt på en garnisonsstøtteenhed og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. Brigade og har ca. 260 fastansatte.
 
Tilflytterservice i Varde og Esbjerg:
Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job. Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.
Tilflyttere med ansættelse, samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.09.2022

Indrykningsdato

07.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent