Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kommunikationsgast til sejlende tjeneste til fregatten NIELS JUEL (genopslag)


Kommunikationsgast til sejlende tjeneste til fregatten NIELS JUEL (genopslag)

Er du energisk og effektiv, og har du mod på at indgå i et skarpt taktisk miljø, så søger NIELS JUEL en kommunikationsgast til at indgå i en professionel og dynamisk Operationsdivision
Om os
Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten er i gang med et uddannelses år som slutter med FOST i slutningen af året.
Næste år vil der være fokus på øvelser og udsendelser.

Du bliver en del af en af Søværnets bedste kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best in class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.

NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse
Om stillingen
Som kommunikationsgast bliver du en vigtig del af fregattens kommunikationssektion, som igen hører under operationsdivisionen. Det er vores opgave, at forsyne skibet med både eksterne og interne kommunikationslinjer. Vi arbejder med alle former for kommunikationsmidler lige fra signalflag, radioer til klassificerede netværk via satellit kommunikation. I kommunikationssektionen tilstræber vi en høj grad af professionalisme og faglig stolthed.

Tjenesten kan deles op i to elementer: Basehavn og sejlads. I basehavn (Korsør) gennemfører vi almindelig rutinemæssigt dagligt arbejde, samt vedligeholder vores faglige færdigheder gennem øvelser og undervisning. Derudover vil du indgå i skibets vagttjeneste.
Under sejlads vil du indgå i vagten på skibets radiostation som radiogast og på broen som taktisk kommunikationsgast. Når vi ligger i havn uden for vores basehavn, vil du indgå som en del af radiovagten.

Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af de bedst trænede enheder i Søværnet i en eskadre, der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel/marineoverkonstabel eller marinespecialist. Hvis du ikke allerede har gennemført en kommunikationsuddannelse i Søværnet som enten CIS eller KU, vil du blive tilmeldt kommunikationsuddannelse trin I, som gennemføres ved TAC i Frederikshavn
Om dig
Du er energisk og klar til at give en ekstra hånd når det er nødvendigt. Endvidere, er du omstillingsparat og trives med at arbejde i et miljø hvor der kan være meget travlt og hvor en høj grad af faglig stolthed og ansvarsbevidsthed er påkrævet.

Hvis ovenstående profil passer på dig, kan vi tilbyde dig et job med personlig og faglig udvikling, hvor tingene aldrig står stille og hvor arbejdsopgaverne er spændende og mangeartede. Vi tilbyder dig muligheden for at komme helt ud i den skarpe, taktiske ende af Søværnet sammen med et team af dedikerede medarbejdere, der brænder for kernefagligheden og den identitet, der ligger i at sejle fregat.

Udover nedenstående krav er der oplistet en række faktorer som yderligere vil styrke dit kandidatur. Men har du den rette kompetenceprofil, kan du efterfølgende uddannes – uanset baggrund og værn.

Krav:
• Skal være eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT/NATO SECRET.

Helbredskrav:
• Godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Godkendt Forsvarets Fysiske Basistest.
• Grundvaccination.
• Egnet til røgdykning.

Ønskeligt:
• SBU (Søværnets basisuddannelse)
• TAC 850 (KU) eller TAC 851 (KU trin I)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Radioen, OS Brian Petersen på telefon 30169440. Spørg efter LERA eller på Mail: 2E-NIJU-LERA@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. september 2022 og samtaler forventes afholdt den uge 38. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.09.2022

Indrykningsdato

04.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent