Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Genopslag - Økonomipartner til Operations Support Wing.


Økonomipartner til Operations Support Wing.

Har du lyst til at arbejde med økonomistyring i forsvaret og har du en civil økonomifaglig baggrund? Har du mod på nye udfordringer i en omskiftelig hverdag, hvor stor variation i arbejdsopgaverne er reglen frem for undtagelsen? Har du forståelse for helheden, men kan gå i detaljer? Så er det dig, vi søger som vores kommende leder af Økonomielementet ved Operations Support Wing i Flyvevåbnet. Vi tilbyder gode karriere- og kompetenceudviklingsmuligheder i en stor organisation med ”højt til loftet”.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision er organiseret som en partnerenhed under Forsvarsministeriet. Vi har ansvaret for økonomistyringen for hele Forsvarskommandoens myndighedsområde.
Økonomistøtteafdeling 3 under Økonomidivisionen yder støtte til Flyvevåbnets myndigheder samt Flyverkommandoen. Derudover varetager afdelingen økonomistøtte for Forsvarsakademiet samt økonomien vedr. internationale operationer.
Økonomielementet der støtter Operations Support Wing, er placeret i Karup sammen med myndigheden.

Operations Support Wing uddanner og træner Flyvevåbnets kapaciteter indenfor Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.
Derudover leverer wingen administrativ støtte til alle Flyvevåbnets myndigheder, og er tillige Garnisonskommandant for Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som leder af økonomielementet kommer du til at være det naturlige omdrejningspunkt i forhold til økonomien ved Operations Support Wing. Organisatorisk og ledelsesmæssigt referer du til chefen for økonomistøtteafdeling 3 i Økonomdivisionen, men i det daglige arbejde indgår du som medarbejder i Operations Support Wing stab.

I tæt samarbejde med chefer og ledere har du en afgørende rolle i forbindelse med koordination og planlægning af økonomien for alle myndighedens opgaver og aktiviteter.
Du er chefens nærmeste rådgiver og sparringspartner inden for økonomi, og er således medvirkende til, at chefer og ledere får mest mulig operativ effekt af deres tildelte midler.
Du er ansvarlig for budgettering, controlling og opfølgning på ressourceforbrug under hensyntagen til overholdelse af gældende bestemmelser og direktiver. Derudover er du ansvarlig for gennemførsel af løbende revurdering og tilpasning af budgetter, samt forberedelse af den månedlige ledelsesinformation til wingens chefer. Yderligere opgaver og ansvarsområder i stillingen fastlægges i samarbejde med din chef.

Der er i stillingen direkte ledelsesansvar for en medarbejder. Din ledelsesopgave relaterer sig til personaleledelse, rådgivning af myndigheden, samt at lede økonomi- og samarbejdsprocesser sikkert i mål. Du skal i forhold hertil løbende indgå i dialog med både Operations Support Wing ledelse og chefen for økonomistøtteafdeling 3.
Du vil få gode muligheder for at kompetenceudvikle dig fagligt inden for økonomistyring. Samtidigt vil stillingen give dig mulighed for at udvikle dig personligt i samarbejdet med chefer og ledere på alle niveauer. Vi stræber efter en kultur, hvor udvikling og udfordringer er en del af hverdagen. Til gengæld står vi klar til at støtte og rådgive dig i forbindelse med din opgaveløsning.
Om dig
Vi forventer, at du har en økonomifaglig baggrund, eksempelvis som Revisor, HD i regnskab, Finansøkonom eller lignende. Derudover forventer vi, at du har en vis portion erfaring at trække på.

Du har lyst til at lede processer og være den primære ansvarlige for økonomistøtten til Operations Support Wing. I forhold til at være en god økonomipartner for den operative del af Forsvaret skal du tillige være udadvendt og kundeorienteret. Ved Forsvarskommandoens Økonomidivision arbejder vi udviklingsorienteret med Business Controlling.

Du besidder gode analytiske færdigheder og er god til tal.
Du har et godt kendskab til relevante IT systemer, herunder Excel eller lignende. Du er tillige hurtig til og motiveret for at lære nye systemer.
Du interesserer dig for økonomistyring og har flair for og lyst til at rådgive og støtte chefer og ledere i forbindelse med deres disponering af økonomi.

Fælles for opgaverne er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Du skal være god til at samarbejde og skabe relationer på alle niveauer, både internt i Operations Support Wing, men også med Økonomidivisionen og styrelser under Forsvarsministeriet.
Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Du har evnen til selvledelse. Du kan motivere dig selv og selv bidrage til at sætte mål og standarder for dit arbejde. Du nyder selv at medvirke til at sætte rammerne for din funktion.
Vi forventer, at du har en positiv tilgang til dagligdagen, og at du udfører dit arbejde med stort initiativ og virkelyst i forhold til at fastholde terminer og mål i dit arbejde. Dine personlige kompetencer vil blive vægtet højt.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængig af kvalifikationer og kompetencer vil der være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Forsvarskommandoens Økonomidivision, Herningvej 30, 7470 Karup

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Økonomistøtteafdeling 3, Michael Olesen på tlf. 25 51 18 36.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Heidi Ostenfeld ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-hio@mil.dk eller telefon 32 66 5373

Ansøgningsfristen er 21. august 2022.
Samtaler forventes afholdt i uge 34.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. oktober 2022 eller snarest derefter.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Bemærk at stillingen også er slået op som civil/militær. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat, hvor du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

21.08.2022

Indrykningsdato

03.08.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent