Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sagsbehandler, Movement Coordination Centre Europe, Eindhoven.


Sagsbehandler, Movement Coordination Centre Europe, Eindhoven.

Er du seniorsergent eller chefsergent med flair for internationalt samarbejde, så har vi en attraktiv og spændende stilling som sagsbehandler ved Movement Coordination Centre Europe i Holland
Om os
Movement Coordination Centre Europe (MCCE) er en multilateral organisation med 28 lande, der har til formål at koordinere brugen af medlemslandenes strategiske luft-, sø- og landtransport- og lufttankningskapaciteter med henblik på optimal udnyttelse af disse. Endvidere koordinerer Movement Coordination Centre Europe anmodninger om strategisk transportstøtte fra EU, NATO, FN og tredjepartslande.

MCCE er opdelt i fem celler, Air Transport, Air-to-Air Refueling, Sea Transport, Inland Surface Transport samt Plans and Policy.

MCCE er organiseret med 35 stillinger som pt. er besat med personel fra 14 forskellige lande. Alle medlemslande kan byde ind på stillingerne.
Om stillingen
Som sagsbehandler i AT-cellen vil du være Danmarks indgangsvinkel til lufttransportområdet. Stillingen indebærer arbejde med alle aktiviteter, der vedrører lufttransportoperationer under MCCE Operationssektion. Du optimerer brugen af transportfly hos medlemslandene ved at matche behov og ledig kapacitet.

Generelle opgaver i stillingen :
Du modtager og analyserer behov for lufttransport af både passagerer og gods, men også specialiserede behov som f.eks. SAR og VIP flyvninger, faldskærmstræning og måltræning for jagerfly.

Du modtager, indhenter og analyserer medlemslandenes kapacitet inden for lufttransportfly, herunder også hvad der er tilgængeligt på det civile marked, ligesom du indgår som specialist i forhold til Farligt gods, IATA eller på anden måde er specialist i forhold til logistik, og identificerer effektive løsninger og kommunikerer disse.

Du analyserer mulige problemer og vedligeholder en sund balance vedrørende serviceydelser, der gives imellem medlemslandene, samt moniterer samarbejdet imellem medlemslandene og medvirker til dialog mellem disse, efter du har etableret en løsning for de involverede.

Udover dette støtter du medlemslandene med din dybdegående viden om nationale transportprocedurer hos de enkelte medlemslande, og står for ATARES-afregning af transportstøtte i ANAIS samt holder øje med medlemmernes ATARES balance.

Du kan forvente op til 25 rejsedage årligt. Dette er primært møder med nationale transportcentre hos US Air Force, Europa og GBR, NATO HQ, NATO JFC, EDA og NATO School.

Foruden dette skal du gennem dit virke og som Danmarks repræsentant, vedligeholde et godt dansk omdømme hos de internationale partnere, herunder fastholde det danske Forsvars ry som en pålidelig og effektiv samarbejdspartner i MCCE regi. Ligeledes skal du i samarbejde med JMTO og National Air Operations Centre i Karup koordinere effektive lufttransportløsninger for og ved brug af Forsvarets kapaciteter. Endvidere skal du identificere udfordringer for Forsvarets brug af internationale partneres kapaciteter.
Om dig
Du er en lærenem, systematisk og motiveret seniorsergent, eller chefsergent med mod på et spændende arbejde i et internationalt miljø med tæt kontakt til den hjemlige struktur.

Det vil i opstarten være en fordel hvis du har kendskab til lufttransportoperationer, men det er ikke et krav. Så længe du nysgerrig, tilpasningsparat og hurtigt lærende vil du med en bred baggrund på i et af Forsvarets tre værn kunne gøre fyldest i stillingen. Vi vil sørge for at du er klar til stillingsindholdet, og du vil modtage den rette oplæring så du kan varetage denne.

Du bør have gode diplomatiske egenskaber og en stærk positiv argumentation i forbindelse med din sagsbehandling og daglige virke. Du skal være analytisk tænkende med en konstruktiv tilgang til udfordringer. Du skal være i stand til at opbygge og vedligeholde et professionelt netværk.

Du skal være i stand til at udtrykke dig tydeligt på engelsk i både tale og skrift. Ikke mindre end 3.3.3.3 (Ref. FKOBST 180-5)

Det er ønskeligt, at du har gennemført nedennævnt kurser før start ved MCCE:

• NATO Movement Course (M 4-14) eller lignende;
• NATO LOGFAS-Fundamental Course;
• NATO EVE User Course;

Du skal kunne godkendes til NATO SECRET.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra international stab (NATO eller UN) og hvis du er IATA Farlig Gods certificeret.
Ansættelsesvilkår
Du er udnævnt som seniorsergent eller chefsergent, og bliver ansat på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan også besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte STCH, JMTO OL Hans Sørensen på mail JMTO-STCH@mil.dk eller telefon 2544 7339.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Tine Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5768 eller HR-konsulent Palle Hougaard Hvirvelkær på telefon 3266 5575.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. august 2022 og samtaler forventes afholdt snarest herefter.
Stillingen besættes efter nærmere aftale, men gerne fra medio september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO løser også transportopgaver for kunder udenfor Forsvaret herunder for allierede. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed under Flyvevåbnet og er geografisk placeret på Flyvestation Karup.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen i såvel MOVCON, ARK som staben. Myndigheden er sammensat af medarbejdere fra alle værn og civile specialister.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.08.2022

Indrykningsdato

29.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent