Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

2. Eskadre søger kampinformationsgaster til Fregatten IVER HUITFELDT


2. Eskadre søger kampinformationsgaster til Fregatten IVER HUITFELDT

2. Eskadre uddanner og opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af internationale maritime opgaver, der spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe - fregatter, ASW fregatter og minerydningsenheder.

Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver.
Om os
Fregatten IVER HUITFELDT tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til maritime operationer alle steder i verden - fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt – med et fokus på områdeluftforsvar.

I 2022 er IVER HUITFELDT under vedligehold, hvor skibet bl.a. får gennemgået installationer og opdateret systemer – herunder et værftsophold. Platformen er klar til at gennemgå et intensivt træningsprogram i 2023, så enheden derefter er klar til indsættelser.

På IVER HUITFELDT har vi en stærk kultur om bord, og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, som gør os i stand til at stille op hvor og når, der er brug for det. Vi forventer, at der kan forekomme ændringer til sejladserne med kort varsel, og vi er indforståede med, at det er et vilkår for vores tjeneste.

Vi lægger derfor vægt på at skabe en dagligdag med et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og individuelle hensyn til den enkeltes privatliv, når tjenesten ellers tillader det.

Vi har i et almindeligt år i gennemsnit 125 sejldage uden for basehavnen i Korsør. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger ad gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.

I 2022 er antallet af sejldage mere begrænset grundet vedligehold af platformen, hvorfor tiden i stedet anvendes til uddannelse og kursusaktivitet.

I denne periode vil der også være mulighed for udlån, for at styrke dine kompetencer.
Om stillingen
Du vil enten blive en del af skibet Air Defence (AD) eller Sea Combat sektion (SC). Din primære opgave vil være deltagelse i billedopbygningen omkring egen og andre enheder.

Du vil komme til at arbejde med luft- overflade- eller undervandskrigsførelse samt betjene skibets avancerede sensorer såsom SMART-L, APAR, SCANTER, SONAR.

Hvilken sektion du bliver ansat i, afhænger af dine ønsker og kompetencer samt vores behov.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med faglige udfordringer og mulighed for udvikling inden for kampinformationsfaget. Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i enhedens behov, din baggrund og dine fremtidige ønsker.

Der vil være mulighed for udlån til øvelsessejlads med andre enheder samt deltagelse i international operation.
Om dig
Du er uddannet kampinformationsgast og brænder for virket og arbejdet i o-rummet.

Vi forventer, at du er energisk, initiativrig og har mod på at give en ekstra hånd med, når der er travlt. Desuden forventer vi, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidig har evnen til at samarbejde med dine kolleger og opretholde og udvikle holdånden i o-rummet.

Du skal ligeledes kunne arbejde under pres og være omstillingsparat, når hverdagen bliver hektisk.

Kvalifikationer
Krav:
Militær basisuddannelse
Funktionsuddannelse Kampinformation
Gode engelskkundskaber

Ønskeligt:
Diverse KI-relaterede kurser
Erfaring fra sejlads med DIV 21 og 22’s enheder

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.
Egnet til INTOPS.
Egnet til røgdykker
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Flådestation Korsør.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Leder af kampinformationssektionen, SSG Michael Kruuse på telefon 3016 9405 eller via mail: 2E-IVER-LEKI@mil.dk..
Alternativt seniorsergent Dennis Hede, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontorfuldmægtig Birgit Dyrholm ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS251@mil.dk, eller på telefon 7281 9172.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2022. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 34.

Tiltrædelse den 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.08.2022

Indrykningsdato

22.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent