Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Sagsbehandler (M221) til Supply Chain Management, Logistic Support Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup


Sagsbehandler (M221) til Supply Chain Management, Logistic Support Squadron ved Fighter Wing Skrydstrup

Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en oversergent der brænder for Supply Chain Management (SCM) og som sætter god service i højsæde. Har du erfaring med flyoperativ forsyningsvirksomhed? Er du proaktiv og ansvarsbevidst i opgaveløsningen? Er du analytisk og har gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser? Så er du vores nye kollega!
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens. Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Logistic Support Squadron inkluderer samtlige funktioner, der støtter op om flyvedligeholdelse, herunder værksteder til reparation af alle typer køretøjer og jordudstyr, vedligeholdelse af flyvestationens tårn og radarer, flytankning samt SCM.

SCM har ansvaret for den samlede forsyningstjeneste ved FW, Tool Control i forbindelse flyvedligeholdelse inklusiv kalibrering, samt udarbejdelse af deployerings- og pakkeplaner i tæt samarbejde med interne og eksterne myndigheder. Opgaverne løftes af 57 kompetente medarbejdere m/k der alle bærer et stort engagement, har høj faglighed, og alle medarbejdere kan arbejde selvstændigt.
Om stillingen
Stillingen omfatter sagsbehandling på laveste funktionsniveau inden for eget ansvarsområde, primært på materielnormering, materielintroduktion samt håndtering af FW normering.

Du vil herunder bidrage til controlling af forsyningsvirksomheden i Supply Chain an-svarsområdet, samt sikre datakvaliteten og materielbestemmelserne stemmer overens jf. F-35 ’Program Instructions’. Derunder vil du bidrage til udarbejdelsen og opdaterin-gen af lokale procedurer og bestemmelser i F-35 Supply programmet.

Du vil også bidrage til behandling af normeringsansøgninger, samt ændringer af A-normlister til enhederne ved FW, hvor du bidrager til udarbejdelse af mønstringsaftaler med FW enheder ift. helårlig mønstring/optælling af F-35 programleveret materiel, samt beholdningsført materiel i DeMars. Du vil ligeledes også bidrage til ajourføring af FW deployerings- og pakkeplaner jf. aftale med nærmeste fortsatte, FW-L-LSCM07. Herun-der vil du deltage på deployeringer relateret til øvelser såvel som INTOPS.

Stillingen vil kræve, at du skal kunne deltage i forskudt tjeneste efter behov for bemanding af F-35 ’Base Warehouse’ til støtte for afflyvning og flyvedligeholdelse. Du vil hertil også deltage i løsningen af forsyningsopgaver andre steder i FW organisation på ordre. Herunder vil du bidrage til udpegning af SUP/SCM personel til INTOPS, samt udpegning af elever/personel til relevante uddannelser.

Endeligt vil du agere rådgiver for personel og fortsatte i forsyningsmæssige spørgsmål, samt varetage FW-L-LSCM07 funktion i tilfælde af dennes fravær.
Om dig
Du er oversergent (M221), gerne med bred erfaring inden for Supply Chain Management. Det vil være en fordel, at du har operaiv erfaring inden for forsyningstjeneste i forbindelse med drift og vedligehold af luftfartøjer på NIV II eller NIV III.

Du er en energisk person, som brænder for dit fagområde, og du har en fleksibel og pragmatisk tilgang til løsning af opgaver. Du har gode kommunikative evner skriftligt såvel som i dit direkte samarbejde med andre, på tværs af forskellige fagområder. Vi forventer af dig, at du er faglig stærk, er fortrolig med brug af Workzone, samt er i besiddelse af administrative og forvaltningsmæssige kompetencer.

Det forventes at du udviser rettidig omhu, er proaktiv og ansvarsfuld. Ligeledes skal du være god til at samarbejde på tværs af niveauer og faggrupper, er positiv, har et godt humør og har fokus på at levere en god service.

Du skal derudover være i besiddelse af svendebrev som Logistikassistent, samt bredt uddannet i MM-modulet i DeMars.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan be-sættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Udnævnelse til oversergent kan finde sted, når ud-dannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om per-sonlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup
.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN Lisbeth G. Ri-bert, LD SCM ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. 72 84 90 41

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR konsulent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er fredag d. 19. august 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 34 2022.
Stillingen ønskes besat pr. 01. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

19.08.2022

Indrykningsdato

20.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent