Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Leder af økonomielementet ved Ingeniørregimentet


Leder af økonomielementet ved Ingeniørregimentet

Har du lyst til at arbejde med økonomistyring, og har du en militær mellemlederuddannelse? Har du mod på nye udfordringer i et job, hvor du får mere ansvar end de fleste?

Har du forståelse for helheden, men kan gå i detaljer? Så er det dig, vi søger som vores kommende leder af Økonomielementet ved Ingeniørregimentet.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivisionen er organiseret som en partnerenhed under Forsvarsministeriet. Vi har ansvaret for økonomistyringen for hele Forsvarskommandoen.

Økonomistøtteafdeling 1 har ansvaret for at støtte Hærkommandoen og Specialoperationskommandoen og deres dispositionsenheder med økonomifaglig rådgivning og business controlling. Afdelingen er fysisk placeret i Karup med decentrale elementer ved en lang række niveau III myndigheder, herunder Ingeniørregimentet på Skive Kaserne, hvor stillingen er placeret fysisk.

Om Ingeniørregimentet
Forsvarets ingeniørkapaciteter er samlet på Ingeniørkasernen i Skive. Ingeniørregimentet består af 1. Panseringeniørbataljon, en EOD-bataljon (ammunitions-, bombe- og minerydning) og en CBRN- og konstruktionsbataljon (CBRN arbejder med det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare beredskab). Derudover udgøres regimentet af en chef og en regimentsbefalingsmand samt en regimentsstab.
Om stillingen
Du er som leder af økonomielementet det naturlige omdrejningspunkt for økonomien ved Ingeniørregimentet. Organisatorisk og ledelsesmæssigt referer du til chefen for økonomistøtteafdeling 1 i Økonomidivisionen, men i det daglige har du et tæt samarbejde med regimentets stab. Sammen med chefer og ledere har du en afgørende rolle i forbindelse med koordination og planlægning af økonomien for alle myndighedens opgaver og aktiviteter.

Du er regimentschefens nærmeste rådgiver og sparringspartner inden for økonomi, og bidrager til, at chefer og ledere får mest mulig operativ effekt af deres tildelte midler.

Du er ansvarlig for budgettering, controlling og opfølgning på ressourceforbrug, under hensyntagen til overholdelse af gældende bestemmelser og direktiver. Derudover er du ansvarlig for gennemførsel af løbende revurdering og tilpasning af budgetter, samt forberedelse af den månedlige ledelsesinformation til chefen.

Sektionen består udover dig selv af en seniorsergent, som du har ledelsesansvaret for.

Du vil få mulighed for at kompetenceudvikle dig fagligt inden for økonomistyring. Samtidigt vil stillingen give dig mulighed for at udvikle dig personligt i samarbejdet med chefer og ledere på alle niveauer.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt, så forventer vi, at du opfylder de formelle krav til ansættelse som chefsergent. Ansættelse på uddannelseskontrakt vil herunder være muligt.

Du har erfaring med forvaltning og administration, optimalt set fra økonomirelaterede funktioner. Du er desuden analytisk og god til tal, resultatorienteret, systematisk og udpræget serviceminded.

Du har et godt kendskab til DeMars og Excel. Det falder dig desuden naturligt at anvende KESDH som sagsbehandlerværktøj.

Du interesserer dig for økonomiforvaltning og har flair for at rådgive chefer og ledere i forhold til disponering af økonomi.

Du er struktureret og effektiv og har sans for at opbygge hensigtsmæssige arbejdsgange og processer, der sikrer den bedst mulige udnyttelse af de rådige ressourcer. Samtidig ved du, hvornår du ikke skal ændre på noget der virker.

Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation.

Du har gerne erfaring med både uddannelse og operationer i Hæren, så du har forståelse for de kerneopgaver, som du, gennem økonomistyringen, skal være med til at skabe forudsætninger for.

Det er afgørende, at du har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen, og ud fra en helhedsbetragtning tager ansvar for de økonomirelaterede opgaver ved regimentet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Skive.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Økonomistøtteafdeling 1, oberstløjtnant Finn Sode på tlf. 41 38 58 76.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-TEN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 21. august 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS DEPARTEMENT
Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver. Vi betjener forsvarsministeren og understøt-ter udviklingen af en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Derudover varetager vi den overordnede ledelse og styring af ministerområdet, hvor vi bl.a. fører tilsyn med, at den øko-nomiske og aktivitetsmæssige styring inden for ministerområdet tilrettelægges effektivt og inden for de fastsatte rammer.

Vi er tæt på den politiske beslutningsproces, udsynet er internationalt, og vi skal inddrage hele mini-sterområdets behov, når vi løser en opgave. Ikke to dage er ens, og arbejdstempoet er højt.

Vi er ca. 450 medarbejdere – med en blanding af både civil og militær baggrund og uddannelser. Til daglig arbejder vi enten i København K eller ved de decentrale partnerelementer eller økonomifunkti-oner, som er placeret ved vores styrelser og myndigheder rundt om i landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

21.08.2022

Indrykningsdato

15.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent