Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Udadvendt og skarp informationssikkerhedsofficer til Forsvarsministeriets departement og underlagte myndigheder


Udadvendt og skarp informationssikkerhedsofficer til Forsvarsministeriets departement og underlagte myndigheder

Har du lyst til at bidrage aktivt til at styrke informationssikkerheden i en stor koncern? Kan du lide at arbejde med mange forskelligartede mennesker, og evner du at formidle informationssikkerhedsspørgsmål på en forståelig måde og sætte dig ind i forretningens behov? Så leder dine kommende kollegaer i Forsvarsministeriets departement efter dig!
Om os
Udviklingen, mulighederne og truslerne inden for informationssikkerhedsområdet fylder rigtig meget i samfundet og ikke mindst i Forsvarsministeriets departement, hvor medarbejderne hver dag møder ind for at arbejde for at gøre en forskel nationalt og internationalt. Det gør de i en tid, hvor cybertruslen mod Danmark aldrig har været større.

Som departementets informationssikkerhedsofficer bliver du en del af Center for Organisation, Service & HR. Centret består af ca. 40 medarbejdere, herunder departementets sikkerhedsofficer, og du vil referere til centerledelsen. Centeret har som mål at skabe et departement, der er blandt de bedste på Slotsholmen, og forestår udvikling af departementet som organisation, herunder et stærk sikkerhedskultur. Du vil også have et tæt samarbejde med Team GRC (Governance Risk Compliance), som understøtter og driver den koncernfælles faglige udvikling på cyber- og informationssikkerhedsområdet på tværs af de teams, der er placeret i departementet og hos CID-partnerenheder i koncernen.

Informationssikkerhedsområdet er i kraftig udvikling, og det er afgørende for, at vi kan udføres vores arbejde sikkert. Det kan derfor være, at dit tilknytningsforhold internt i departementet senere ændres.

Forsvarsministeriets koncern består Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet, understøttende styrelser og ikke mindst det samlede danske forsvar.
Om stillingen
I stillingen som informationssikkerhedsofficer vil du få en bred palette af opgaver, som relaterer sig til informationssikkerhed, og som er afgørende for departementets virke. Fælles for dine opgaver er, at den sikkerhedspolitiske situation danner rammen for dit arbejde, og at du har mange udadvendte opgaver, hvor du skal rådgive og bistå dine kollegaer.
Derudover vil du ligeledes selvstændigt skulle drive og udvikle dit ansvarsområde.

Som informationssikkerhedsofficer vil du blandt andet skulle varetage:

• Den fortsatte drift, daglige anvendelse samt udvikling af departementets ledelsessystem for informationssikkerhed jf. ISO 27001-standarden.
• Udarbejde konsekvens- og risikovurderinger af informationsaktiver samt risikohåndteringsplaner for informationssikkerheden pba. risikovurderinger.
• Ledelsesgennemgang af ledelsessystemet for informationssikkerhed
• Implementere og evaluere relevante informationssikkerhedsforanstaltninger - herunder opdatering af SoA - samt planlægge og gennemføre egenkontrol og deltage i diverse tilsyn.
• Planlægge og gennemføre awareness aktiviteter for at styrke dine kollegaers opmærksomhed på informationssikkerhed.
• Vedligeholde og afprøve IT-beredskabsplaner, så vi er klar til at agere hurtigt i tilfælde af en krise.
• Udarbejde og opdatere lokale informationssikkerhedsinstrukser
• Bidrage til intern uddannelses- og awareness aktivitet, fx on-boarding briefinger
• Håndtering og rapportering af informationssikkerhedshændelser
• Indsigt i trusselsbilledet og i sårbarheder i forhold til myndighedens aktiver
• Sparring med departementets forretningsansvarlige og –repræsentanter fx omkring udarbejdelse af Service Level Agreements (SLA), databehandleraftaler mv.
Om dig
Vi forventer, at du:

• har solide kompetencer inden for GRC området
• har erfaring med og viden om risikovurderinger
• er vant til at håndtere compliance i forhold til lovkrav og best practice
(fx ITIL, ISO 27001+27002, NIST)
• Hvis du har opnået en CISA / CISM, CISSP, ITIL-certificering eller anden relevant projektcertificering vil det en fordel, men ikke et krav. Vi sørger for, at du bliver klædt på til, at kunne bestride jobbet.

Vi ser endvidere gerne, at du:

• er udadvendt og har nemt ved at tale med mennesker
• arbejder selvstændigt, og motiveres af at drive og udvikle et område, hvor der er stigende opmærksomhed og fokus.
• formår at kommunikere klart og tydeligt og i øjenhøjde med modtageren også, når det handler om komplekse problemstillinger.

Kontorchef Anders Jakobsen fortæller:

”Som kommende informationssikkerhedsofficer i departementet skal du opbygge gode og tillidsfulde relationer til dine kolleager, så du kan hjælpe dem med at øge bevidstheden omkring IT-sikkerhed i en tid, hvor cybertruslen aldrig har været større. Samtidig skal du være med til at skabe optimale rammer for IT-sikkerhed, som gør, at det bliver naturligt at tænke IT-sikkerhed ind i dagligdagen – dette gælder både i relation til departementet, men ligeledes i relation til de koncernfælles IT systemer, som departementet har ansvar for.”
Ansættelsesvilkår
Du kan være akademiker, kontorfunktionær eller have en militær baggrund.
Det vigtigste er, at du har de rette kompetencer.

Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant forhandlingsberettiget organisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finansieret pensionsordning

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Holmens kanal 9, 1066 København

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Anders Jacobsen på 25274420.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Julie Søgaard Grevsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665670.

Ansøgningsfristen er 17. august 2022.
Samtaler forventes afholdt i uge 34.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk


  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.08.2022

Indrykningsdato

07.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent