Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vagtholdsleder Maritim Assistance Service.


Skibsfører til Maritime Assistance Service i Søværnets Operationscenter

Som vagtholdsleder ved Maritime Assistance Service (MAS) i Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC) får du et alsidigt job, hvor tjenesten og opgaverne fra dag til dag er foranderlige og til tider også uforudsigelige.

Du vil blive udfordret i tanke og handling, og du kan være med til at gøre en forskel i overvågningen af danske farvande, redning af menneskeliv, havmiljø og værdier.
Om os
MAS er integreret i NMOC, som er en enhed i Søværnskommandoen. NMOC består derudover af en farvandsovervågningsdel, Redningscentral Danmark (JRCC) samt Lyngby Radio. NMOC har blandt andet ansvaret for indsættelse og koordination af Søværnets kapaciteter på den nationale scene, og er Danmarks centrale maritime kontaktpunkt.

MAS fungerer som et centralt maritimt bindeled mellem kyststaten Danmark og skibe i dansk farvand og havne. MAS er døgnbemandet og sikrer hurtig assistance og professionel hjælp til skibe i forbindelse med kollisioner, grundstødninger, forureningsulykker m.v.

Vi er bindeled til maritime myndigheder vedrørende administrative spørgsmål og til relevante aktører i den maritime industri i forbindelse med f.eks. tekniske havarier, kollisioner og grundstødninger. Håndtering af alarmer fra Ship Security Alert Systems på danske skibe varetages også af MAS.

Vi har en proaktiv tilgang til overvågning og et intensivt kendskab til normalbilledet for den maritime trafik. Der stilles krav til NMOC medarbejdere om, at de skal tænke ud af boksen og udvise initiativ. Vi indhenter oplysninger, vurderer og behandler dem sådan, at NMOC til stadighed har den størst mulige situationsbevidsthed.

Endelig er samarbejde på tværs af de døgnbemandede positioner i NMOC en væsentlig faktor for at opgaven kan løses effektivt. Det daglige tjenestested ligger på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Du deltager i udviklingen og løsningen af Forsvarets civile maritimt relaterede opgaver. I samarbejde med Søværnskommandoens militære og civile sagsbehandlere og operatører deltager du i løsning af opgaver inden for sejladssikkerhed, forureningsbekæmpelse og farvandsovervågning og medvirker til at sikre at skibstrafikken overholder lovgivningen. Der vil i stillingen være megen kontakt til andre maritime myndigheder i både ind - og udland. Der kan også forekomme andre typer opgaver.

Du medvirker gennem din viden og færdigheder til at opretholde NMOC’s beredskab. Gennem din personlige indsats medvirker du selv til, løbende at udvikle dig inden for dit funktionsområde.

Stillingen er en vagtgående stilling, hvor du indgår i en gruppe på i alt 8 kolleger, hvoraf en person er afsat til at gøre daglig tjeneste. På vagten har du ansvaret for MAS’ del af opgaveløsningen, hvori du støttes af to operatører. Vagterne har en varighed af 12 timer og er delt op i dag og nat.
Om dig
Du er uddannet skibsfører og har mindst 3 års sejltid som styrmand/skibsfører. Du har gerne supplerende uddannelse i eller indgående kendskab til IT. Desuden er du god til engelsk.

Som person er du moden og selvstændig og god til at skabe samarbejdsrelationer både til dine kolleger og vores eksterne samarbejdspartnere. Du har en helhedsorienteret indgangsvinkel til jobbet og forståelse for, hvordan løsningen af dine opgaver påvirker NMOC samlede opgaveløsning. En god gennemslagskraft i både skrift og tale er vigtig og du skal have lyst og evne til at holde mange bolde i luften samtidig.

Idet du indgår i en vagttørn med 6 andre personer, er det vigtigt, at du har forståelse for, at der til tider kan opstå behov for, at du dækker en ekstravagt i andres fravær. Da hverdagen i operationsrummet til tider kan være hektisk, er det vigtigt at du har en god situationsfornemmelse og forståelsen for at balancere, hvornår du handler selvstændigt og hvornår du afventer/indhenter instruks.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Søfartens Ledere. Den samlede løn er 40.844,31 kr. pr. måned, som er sat sammen af en basisløn på 34.650,46 kr. og et VTS-tillæg på 6.193,85 kr. Der er mulighed for forhandling af et tillæg på baggrund af din erfaring og dine kvalifikationer. Derudover er der tilknyttet en pensionsordning, hvoraf 12% er arbejdsgiverfinansieret og 6% er egenbetaling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte daglig MAS vagt, Jens Evald Pedersen, på 728 50369 eller fko-sv-mcl02@mil.dk, eller chefen for NMOC, OK Per Ring Henriksen, på 728 40260 eller fko-sv-chmc@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648 (perioden 8.-18. august 2022 pga. ferie).

Stillingen er på fuld tid (37 timer). Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansøgningsfristen er den 18. august 2022 og vi forventer at gennemføresamtaler umiddelbart herefter i Karup.

Send venligst din ansøgning, CV og skibsførerbevis. Vær opmærksom på, at filer kun kan tilføjes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.08.2022

Indrykningsdato

07.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent