Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Flymekaniker til Motorværkstedet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Flymekaniker til Motorværkstedet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste - genopslag

Brænder du for at specialisere dig inden for motorområdet og har blik for detaljerne samt kan se det spændende i at servicere forskellige kunder, i form af Helicopter Wing Karups eskadriller?
Ønsker du at være med til at forme kommende flymekanikere i Flyvevåbnet. Så er du måske vores nye kollega.

Vedligeholdelsesområde Karup søger en tekniker til at indgå i team af motorvedligeholdelse på helikopterområdet.
Om os
Vedligeholdelsesområde Karup er en respekteret enhed, der gennem samarbejde og enhedsfølelse, leverer stelrådighed og flyvetimer til alle Flyvevåbnets helikopterkapaciter (MH-60R, EH101, AS550), trænings- og uddannelsesfly (T-17) og sikrer den vedvarende indsættelsesevne gennem bl.a. understøttende vedligehold af baneanlæg, udrykningskøretøjer, jordudstyr og våben samt sikkerhedsudrustning og flyvenødudstyr.
Vi løser opgaver nationalt og internationalt, som grundlag for Forsvaret operative opgaveløsning.

Vedligeholdelsesområde Karup er ansvarlig for vedligeholdelsen på vedligeholdelsesniveau I, samt for komponentrenovering og kan ved behov gennemføre opgaver på vedligeholdelsesniveau II. Vi er desuden uddannelsesenhed for flymekanikerelever, elektronikfagteknikerelever og kommende tekniske besætningsmedlemmer til de flyvende enheder.

Vi gennemfører flyvedligeholdelse, fejlsøgning og fejlretning, på alle Forsvarets helikopterkapaciteter, herunder periodiske eftersyn og inspektioner, støtte til nationale og internationale operationer, samt for flystøtteudstyr og gennemfører periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparationer, på nødudstyr, våben og jordudstyr samt køretøjer. Motorværkstedet gennemfører motoreftersyn, opbygning og justering af motorer, samt udfører modifikationer, herunder også udvikling af testudstyr til komponentrenovering, tests etc.

Motorværkstedet deltager i alle Vedligeholdelsesområde Karups indsættelser nationalt og internationalt med sine specialiserede kompetencer.
Om stillingen
Du indgår i den daglige vedligeholdelse af flymotorer, herunder udførelse af planlagte eftersyn og fejlfinding både lokalt og eksternt. Du udfører dokumentation i SAP og logbøger på værksteds niveau, for at kunne opretholde luftdygtigheden. Derudover får du en central rolle som supervisor af de EASA flymekanikerelever, der gennemfører praktikforløb på værkstedet.

Du bidrager løbende til at evaluere arbejdsprocedurer, kontrol- og arbejdskort for Vedligeholdelsesområde Karups ansvarsområde.

Derudover skal du deltage i rejsevirksomhed, hvor det måtte være nødvendigt nationalt såvel som internationale operationer m.m., herunder også øvelsesvirksomhed.
Om dig
Vi forventer, at du har en positiv indstilling, gode samarbejdsevner med fokus på kvalitet i opgaveløsning, arbejdsmiljø og uddannelse af elever. Du skal kunne overskue og gennemføre pålagte opgaver i et til tider hektisk miljø med flere samtidige opgaver. Du skal kunne indgå i og arbejde med et team af kvalificerede mekanikere ifm. flyvedligeholdelsen, så denne gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Vi forventer at du som minimum har forsvarets flytekniske grunduddannelse eller civilt COR/AML. og ser gerne, at du har erfaring med elever fra tidligere job, SAP og føring af logbøger. Evt. har uddannelse på en af følgende flymotorer Arriel 1D1, RTM322 eller GE T700.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Flight Commandor, premiereløjtnant Kent Olesen Abrahamsen på telefon 72 84 34 62, eller oversergent Torben Sune Laursen på telefon 72 84 28 61.

Har du spørgsmål til militær løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.08.2022

Indrykningsdato

06.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent