Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Medarbejder med speciale i kommunikation til ESBERN SNARE


Medarbejder med speciale i kommunikation til ESBERN SNARE

Fregatten ESBERN SNARE søger kommunikationsgast til Operationsdivisionen
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i alsidige internationale og nationale operationer i Østersøen, Nordatlanten, og Guineabugten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og fokuserer meget på vores erfaringer fra Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navy’s Fleet Operational Sea Training (FOST), som vi gennemførte i slutningen af 2020.
ESBERN SNARE har senest været udsendt i Anti-pirateri missionen OPERATION MERIDIAN, hvor styrkebidraget bl.a. bestod af organisk helikopter og specialstyrkebidrag. I 2022 planlægges der på deltagelse i internationale øvelser, samt indgåelse i beredskab.

Kommunikationssektion er en ung sektion med et stort engagement og virkelyst. Alle er opgaveorienterede og der lægges vægt på den personlige udvikling af hver enkelt medarbejder.
Gennem en fælles indsats kan vi løse alle opgaver.

Vi stiller store krav til os selv, når det kommer til energi, ansvarsfølelse, egen læring og godt humør. Ligeledes læges vægt på de traditioner og dyder, der er - og har været - i den Danske Flåde i århundrede. Vi er stolte af vores skib, og vi er stolte af vores sektion.

Vi har en stærk kultur ombord, der har rod i såvel søværnets traditioner, som en høj faglig stolthed. Vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt og omhyggeligt som det overhovedet er muligt. Vi gør os umage.
Om stillingen
Stillingen er i operationsdivisionen, som er skibets største division, og du vil være tilhørende i kommunikationssektionen, som består af to kommunikationsbefalingsmænd og seks kommunikatører (KU’er).
Her vil du blive del af et dynamisk hold, der har til opgave at varetage al ind- og udgående radiokommunikation om bord. Derudover vil du som KU’er om bord blive udfordret på taktisk kommunikation (voice) ifm. enhedens meget forskellige opgaver, og det forventes at du hurtigt modtager meldinger, bearbejder og videresender internt/eksternt over radioen.

Kommunikationssektionen foranstalter skibets signaltrafik, og du bliver et vigtigt bindeled mellem afsender og modtager.

Stillingen vil give dig mulighed for både personlig- og faglig udvikling, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og funktion.
Om dig
Vi forventer, at du som gast besidder nogle grundlæggende personlige egenskaber og kompetencer:
Du skal besidde god etik og moral, og samtidigt skal du have baglandet i orden og være indstillet på perioder væk fra familien.
Du besidder mental fleksibilitet, kan omstille dig fra rolige til hektiske miljøer og skiftet mellem mange forskellige skråstegsfunktioner ombord.

Du skal formå at se tingene fra forskellige sider, så du kan håndtere situationer og opgaver med en analytisk tilgang. Du kan se dig selv og din enheds opgaver som en del af en større helhed. Du skal have forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige dele af skibet og dermed kende vigtigheden af at samarbejde på tværs af fagligheder og organisatoriske opdelinger.

Samarbejde - Du skal være parat til at støtte dine kolleger med alt det der skal til, i en given situation. Du skal holde øje med dine kolleger og se, hvor du kan være behjælpelig. Du skal kunne byde ind med dit bidrag til at løse opgaverne og komme med konstruktive løsninger. Desuden er det vigtigt, at du kan indgå i et tæt makkersamarbejde, både indenfor kommunikationssektionen og enheden som helhed.
Vi lægger vægt på fysisk og psykisk robusthed og arbejder aktivt i retning mod forsvarets operative fysiske anbefalinger

Kvalifikationer
Krav:
Forsvarets basisuddannelse
Hvis du ikke har en basisuddannelse fra Søværnet, skal du være villig til at gennemgå denne ved først kommende lejlighed.
Er du fra Hæren/Flyvvåbnet skal du være villig til at gennemgå en BTS omskoling, hvor du uddannes i de enkelte fag i sømandskab, redningsmidler, røgdykning, militær optræden og idræt m.m.
Du skal besidde gode engelsk kundskaber og kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMMELIGT.
Har du ikke gennemført uddannelsen TAC 851 (Kommunikation, Forudsætningsskabende) skal du være indstillet på at gennemføre det ved først kommende lejlighed.

Ønskeligt: men dog ikke et krav
TAC 852 (Grundlæggende Kommunikation)
Uddannet røgdykker.
Uddannet på TMG og LMG.

Helbredskrav:
Godkendt helbreds- og tandlægeundersøgelse (Blåt bevis)
Godkendt træningstilstandsprøve (FFB)
Grundvaccination.
Egnet til røgdykkercertifikat

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KL Anisa Bitsch-Jørgensen, OPO på, Fregatten ESBERN SNARE, mail: 2E-ESSN-OPO@mil.dk eller på telefon 30169480 (skib).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. august 2022 og samtaler forventes afholdt uge 35. Stillingen er til besættelse 9. september 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.08.2022

Indrykningsdato

05.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent