Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Ny leder til Søværnets Historiske Samling ved Flådestation Korsør


Ny leder til Søværnets Historiske Samling ved Flådestation Korsør

Selvstændig dynamisk seniorsergent med bl.a. god ordenssans søges til spændende stilling ved Søværnets Historiske Samling ved Flådestation Korsør.
Er du en rutineret og erfaren seniorsergent, og vil du være med til at drive og udvikle Søværnets Historiske Samling (SVNHIS), så er du måske vores ny kollega og ny leder af SVNHIS ved garnisonselementet, Flådestation Korsør (FLS KOR).
Om os
Garnisonselementet består af en leder, to seniorsergenter, to oversergenter samt en civil medarbejder.
Vi er et element bestående af højt kompetente og specialiserede medarbejdere, der besidder mangeartede kompetencer til løsning af en bred opgaveportefølje. Vi er meget afhængige af hinanden, og udviser stor gensidig respekt. Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kollegaer, militære som civile, i et miljø med en uformel omgangstone.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for at planlægge din egen arbejdstid, hvilket gør det lettere at få hverdagen til at hænge sammen.

En stor del af opgaveløsningen er tværgående og støtte til Chefen for Flådestation Korsør, der tillige er Garnisonskommandant i Korsør (GK KOR). Støtte udmønter sig blandt andet i koordination af opgaver i relation til fælles interesser med øvrige myndigheder og enheder på flådestationen og ikke mindst det omkringliggende lokale samfund fx Slagelse Kommune. Alt dette kræver gode samarbejdsevner, helhedsorientering og netværk.
Om stillingen
Stillingen skal ses som fleksibel/delt stilling mellem SVNHIS og relationsmæssige og -skabende opgaver ved FLS KOR.

Dine primære arbejdsopgaver er i relation til SVNHIS og at bestride stillingen som daglig leder og varte Søværnets over 500 års gamle samling. Her vil du få ansvaret for sagsbehandlingen, modtage, katalogiserer og opbevare de effekter, der er i samlingen. Du vil endvidere skulle føre tilsyn med den del af samlingen, som er udlånt til andre myndigheder, enheder eller private samlinger – kort sagt registrere og føre tilsyn med de historiske artefakter.

Ud over SVNHIS vil du også skulle arbejde med relationsmæssige og -skabende opgaver ved FLS KOR. Dette kan fx være forberedelse, gennemførelse og evaluering af udenlandske flådebesøg i FLS KOR ansvarsområde el. fx kontakt- og velfærdsrelaterede opgaver som GK KOR er omdrejningspunktet for.
Måske du allerede sidder i en sådan relationsmæssig stilling eller har modet på, at bidrage til at modulere og udvikle området? Dette er meget interessant for os.

Udgangspunktet for den daglige – fysiske – tjeneste er FLS KOR/ Noret i Korsør (SVNHIS er placeret på Depot Noret), men tilrettelæggelsen af din hverdag kan efter aftale indeholde hjemmearbejde. FAP og mobiltelefon udleveres til dette formål.

Rejseaktivitet primært i Danmark kan forventes, ligesom udsendelse med vores Nationale/Maritime Støtteelementer (N/MSE) eller lignende kan forekomme, da FLS KOR opstiller Søværnets N/MSE ved fx FRONTEX.
I det hele taget er der hos os en stor mulighed for at kombinere ”kontordagene” med praktik i felten – én god balance!
Om dig
Du er en erfaren seniorsergent med et solidt kendskab til Søværnet og gerne til FLS KOR.

Du er (maritim) historisk interesseret og har måske kendskab til museumsverden el. lign.

Af natur er du et ordensmenneske, som sætter en ære i at løse både den praktiske del af opgaven, samt sikre at administrationen/tastningen sker rettidig og kvalitativt.

Vi forventer, at du er selvstændig, analytisk og metodisk i din tilgang til opgaveløsningen, og at du som person er servicemindet, professionel, samarbejdsorienteret i din omgang med dine kolleger og medmennesker.

Noget af arbejdet foregår på engelsk og du skal derfor kunne kommunikere ubesværet på dansk og engelsk i både skrift og tale. Du evner at tale med alle såvel høj som lav, herunder forlods har en god forståelse for, hvem du kommunikerer med.
Da du i flere sammenhænge ofte repræsenterer Søværnet, gøres dette præsentabelt, og uniformen bæres med stolthed og respekt.

Du evner at arbejde selvstændigt, men samtidig har en løbende og naturlig dialog med dine foresatte om opgaveløsning – så I ikke glemmer hinanden.

Du har flair for at bruge Forsvarets IT-systemer, herunder Microsoft office-pakken.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Garnisonselementet KL Morten Runberg, telefon 21519299

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. august 2022 og samtaler forventes afholdt ultimo uge 34. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

21.08.2022

Indrykningsdato

05.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent