Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

SEKTIONSCHEF FOR PLANLÆGNINGSSEKTIONEN VED NATIONAL AIR OPERATIONS CENTRE


SEKTIONSCHEF FOR PLANLÆGNINGSSEKTIONEN VED NATIONAL AIR OPERATIONS CENTRE

Er du en engageret og ambitiøs major, der brænder for operationer og som ønsker en udfordrende stilling med stor indflydelse i Flyvevåbnet?
Så tilbyder Flyverkommandoen her et spændende job der vil udvikle dig og udbygge dine operative planlægningskompetencer.
Om os
Flyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder. I Flyverkommandoen er det National Air Operations Centre (NAOC), der, på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben, udfører den operative planlægning og føring af luftstyrker under fred, krise og konflikt.

Fra NAOC planlægges og indsættes relevante flyberedskaber, ligesom løsning af særlige opgaver, såsom støtte til andre myndigheder, føres herfra. I forbindelse med træning, øvelser og operationer, planlægges og koordineres der med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC er derudover ansvarlig i Flyverkommandoen for sagsbehandling af det operative område.

Planlægningssektionen, som er en del af Planlægningsafdelingen, varetager NAOC langtidsplanlægning for operationer under national kommando, uanset om disse finder sted i ind- eller udland.
Om stillingen
Som chef for planlægningssektionen, vil du indgå i det to-mands team der for nuværende udgør planlægningssektionen i NAOC. Du vil arbejde med operativ planlægning i spændingsfeltet mellem Operationsstabens J5, A5 ved Flyvevåbnets wings og søsterværn og kommandoer. Herudover er der naturligvis et tæt samarbejde med de øvrige dele af Flyverkommandoens medarbejdere.

Arbejdsopgaverne og hverdagen er præget af stor variation i både opgaver og tempo. Opgaverne vil typisk omfatte deltagelse i, og ledelse af operative planlægningsteams i forhold til konkrete indsættelser eller øvelser, omsætning af planlægning til direktiver og operationsordrer, samt andre driftsorienterede opgaver i forhold til NAOC battle rhythm.

Du vil blive hovedansvarlig for videreudvikling af plankomplekset i forhold til flyvevåbnets opgaveløsning i nationalt forsvar, og du vil indgå i øvelser og aktiviteter med dette område for øje.

Endelig vil du indgå i Planlægningsafdelingens ledelsesteam på lige fod med cheferne fra de to søstersektioner, Trænings- og øvelsessektionen og Special Air Operationssektionen.

Stillingen tilbyder generelt set betydelig grad af fleksibilitet i forhold til indretning af din arbejdssituation. Anvendelse af hjemmearbejde og lignende, er en naturlig og integreret del af vore hverdag i NAOC. Der vil naturligvis være perioder, hvor tilstedeværelse i Karup er påkrævet. Eksempelvis hvis der arbejdes med højere klassificerede informationer.
Om dig
Du har en baggrund i Flyvevåbnet og er enten major M331, eller er i den afsluttende fase af et MMS-forløb. Såfremt du endnu ikke har afsluttet MMS, vil du blive ansat på en uddannelsesaftale med funktion i højere stilling.
Du har en bred forståelse og indsigt i Flyvevåbnets operative virke. Du er klar til at blive udfordret, udviklet og tage ansvar for Flyvevåbnets kernevirksomhed.
Din erfaring betyder, at du har et veludviklet helhedssyn og du formår derfor at sætte egen opgaveløsning i kontekst af langt bredere problemstillinger og forhold.

Som person brænder du for operationer og du er du ambitiøs, arbejdsom og du trives i et miljø hvor der er ”fokus på bolden” og på at levere operativ effekt. Du finder det motiverende at anvende dine analytiske egenskaber til at knuse komplekse operative problemstillinger – til tider under tidspres, og det ligger naturligt til dig at tage initiativ og ansvar.
Du er nysgerrig i forhold til at lære nyt og udvide din horisont og er ikke bange for at udfordre vanetænkning og dogmer.

Du har gode samarbejdsegenskaber, men formår også at arbejde med stor grad af selvstændighed når dette er påkrævet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Thomas Helenius Christensen. Telefon 7281 1595/28261548

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 21. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

21.08.2022

Indrykningsdato

04.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent