Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Elementleder for arbejdstid- og rejsestyring i Koordinationssektionen – Flyvestation Karup


Elementleder for arbejdstid- og rejsestyring i Koordinationssektionen – Flyvestation Karup

Er du chefsergent eller erfaren seniorsergent med indsigt i og praktisk erfaring med
arbejdstid og rejsestyring? Kan du praktisere ledelse med faglig akkuratesse og empati for såvel miltære som civile medarbejdere? Så kan du meget vel være vores nye leder af Administrationselementet i Koordinationssektionen på Flyvestation Karup.
Om os
Koordinationssektionen hører under Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, som er en afdeling under Operations Support Wing. Afdelingen har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets niveau III myndigheder, herunder forvaltning og administration af arbejdstid og rejser for Flyvevåbnets medarbejdere.

Afdelingen består af en central del, Koordinationssektionen på Flyvestation Karup, og tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Skrydstrup og Karup.

Koordinationssektionen er opdelt i to elementer: Policy- og Koordinationselementet, der varetager tværgående sagsbehandling og udvikling samt Administrationselementet, der varetager rejse- og arbejdstidsadministration.

Vores motto er ”Samme omhu som i egne anliggender”, hvilket leveres af vores fagspecialister hver dag med kunden i centrum og kvalitet i højsædet.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, hvor alle bidrager til, at vi har en god arbejdsplads.
Om stillingen
Som leder af Administrationselementet refererer du til chefen for Koordinationssektionen. Du har i samarbejde med den daglige leder ansvar for 20 dedikerede militære og civile medarbejdere, som er organiseret i et sagsbehandlerteam og seks myndighedsteams.

Du er ansvarlig for administrationen af arbejdstid og rejser for Flyvevåbnets medarbejdere og tilsikrer, at administrationsprocesserne følger gældende forvaltningsbestemmelser, og at tidsfrister overholdes.

Som leder af Administrationselementet vil du være Flyvevåbnets faglige rådgiver (Senior Matter Expert) på arbejdstids-og rejseadministration. Herunder er du ansvarlig for den faglige rådgivning til Flyvevåbnets myndigheder og tilsikrer, at rådgivningen foregår i koordination med relevante styrelser og Forsvarskommandoens øvrige administrative fælleskaber.

Administrationselementets opgaver indbefatter:
• Ansættelse, administration og aflønning af timelærere for alle myndigheder.
• Arbejdstidsadministration for alle myndigheder i Flyvevåbnet.
• Løn- og ydelsesadministration for alle myndigheder i Flyvevåbnet.
• Levering af administrativ støtte til INTOPS til Flyvevåbnets myndigheder ved behov.
• Sagsbehandling, udvikling og gennemførelse af rejseadministration for Flyvevåbnets myndigheder.
• Udfærdigelse og afregning af rejser.
• Udfærdigelse af nødvendige rejsepapirer (NTO mm.).
• Rekvisition af billetter og indkvartering samt udfærdigelse af diverse rejsebilag.
• Controlling på arbejdstids- og rejseområdet.

Hertil forventer vi, at du bidrager til løsning af alle typer administrative opgaver, når Flyvevåbnets operative myndigheder har brug for administrationsstøtte under deres opgaveløsning.
Der vil være gode muligheder for at planlægge og tilrettelægge arbejdet i det omfang, at frister bliver overholdt, så der derved kan blive en god balance mellem arbejds- og familieliv.
Om dig
Vi ser gerne, at du er allerede er udnævnt chefsergent. Alternativt er du en erfaren seniorsergent, vurderet egnet til udnævnelse og har afsluttet en faglig relevant uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Du har praktisk erfaring som både sagsbehandler og ledelse inden for personaleadministration på arbejdstid- og rejsestyringsområdet. Vi ser gerne, at du har kendskab til og løn- og driftsregnskab.
Vi ligger stor vægt på, at du er fortrolig med brug af koncernens tidstyringssystem og har dyb indsigt i og flair for arbejdstidsregler, overenskomster og koncernens rejsebestemmelser.

Vi forventer tillige, at du er velformuleret i skrift og tale, og at du har en generel god IT-forståelse og er fortrolig med at arbejde i DeMars, WorkZone og Office-pakken.

Har du i dit tidligere virke været kommandobefalingsmand, banjemester eller leder for administrationen ved en af Forsvarets underafdelinger og/eller været udsendt i mission og har kendskab til de forhold og vilkår, som Forsvarets medarbejdere arbejder under i opgaveløsningen, er dette yderligere et stort plus.

Som person og leder er du tilgængelig, nytænkende og helhedsorienteret. Du har lyst og vilje til at hjælpe de personer, du møder i hverdagen. Du er selvstændig, du kan prioritere og du er loyal over for dit eget og enhedens ansvar.

Den oplagte kandidat er desuden imødekommende, løsningsorienteret og en erfaren holdspiller med fokus på samarbejde og omgang med kolleger og samarbejdspartnere, uanset rang og profil.

Besidder du hertil evnen og lysten til at opbygge netværk, indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med sideordnede myndigheder, såvel som NIV II og styrelsesniveau, vil det være et godt fundament for et succesfuldt virke i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent som har et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af administrationselementet, chefsergent Bent Nielsen på telefon 20 98 40 85, eller chefen for Koordinationssektionen, major Hans Christian Eisemann Willer, på telefon 7284 4751.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 21. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. januar 2023.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

21.08.2022

Indrykningsdato

01.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent