Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Brigadechef til Beredskabsstyrelsen Bornholm (genopslag)


Brigadechef til Beredskabsstyrelsen Bornholm (genopslag)

Har du stærke lederegenskaber, og vil du stå i spidsen for Beredskabsstyrelsen på Bornholm?
Om os
Beredskabsstyrelsen passer på Danmark døgnet rundt, året rundt. Vi løser hele spektret af operative beredskabsopgaver og udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Beredskabsstyrelsen Bornholm assisterer det kommunale redningsberedskab, og på Bornholm driver Beredskabsstyrelsen også den ene af øens tre kommunale brandstationer. Vi assisterer politiet, sundhedsmyndighederne og andre, når vores kompetencer er nødvendige.

For at kunne løse vores opgaver gennemfører vi en avanceret og omfattende uddannelse til redningsspecialister for beredskabscentrets værnepligtige.
Beredskabsstyrelsen Bornholm består af ca. 40 dygtige officerer, befalingsmænd og civilt ansatte.

Beredskabsstyrelsen Bornholm indgår i et meget tæt samarbejde med de andre myndigheder på øen.
Om stillingen
Brigadechefen har det overordnede ansvar for, at Beredskabsstyrelsen Bornholm løser sine operative og uddannelsesopgaver på bedste vis, er en troværdig samarbejdspartner og en god arbejdsplads. Chefen sørger for, at Beredskabsstyrelsens og Forsvarsministeriets politikker og målsætninger omsættes aktivt i tjenestestedets aktiviteter.

Du har det overordnede ansvar for ledelsen af beredskabscentrets operative opgaver, og indgår sammen med beredskabscentrets stabschef og uddannelseschef i chefvagt-planen.

Du har ansvaret for ledelse og udvikling af beredskabscentrets ansatte, så deres faglige niveau og arbejdsforhold er i top. Du overholder de økonomiske rammer og sørger for, at beredskabscentret bidrager til opfyldelsen af Beredskabsstyrelsens mål.

Du har det overordnede ansvar for, at beredskabscentrets værnepligtige får en uddannelse af høj kvalitet og bliver uddannet efter Beredskabsstyrelsens uddannelsesbestemmelser.

Du har en udadvendt funktion, hvor du repræsenterer Beredskabsstyrelsen i lokalsamfundet og i forskellige lokale og regionale fora, og skal som chef kunne agere i et tæt samarbejde med andre myndigheder og have forståelse for at udvikle samarbejdet og agere proaktivt med centrets samarbejdspartnere.

Du indgår som en del af Beredskabsstyrelsens chefgruppe, og du skal kunne indgå i et bredt samarbejde med styrelsens øvrige områder og med alle dele af beredskabet, internt såvel som eksternt.
Du medvirker til, og påvirker, opgaveløsninger og beslutninger, der er til Beredskabsstyrelsens fælles bedste. På samme måde indgår du i ministerområdets ledelse, og har ansvaret for aktivt at sikre et godt og tæt samarbejde med koncernens øvrige enheder.

Du skal så vidt muligt kunne udsendes på missioner til udlandet – primært som operativ chef for større udsendte enheder fra Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen Bornholm er en del af Operationsdivisionen, og du referer til chefen for divisionen.
Om dig
Du har beredskabsfaglig baggrund samt en akademisk uddannelse på kandidat-/masterniveau. Du har en bred erfaring fra forskellige stillinger i Beredskabsstyrelsen og/eller på ministerområdet. Du har betydelig ledelsesmæssig og operativ erfaring.

Du er en kommunikerende, motiverende, relationsskabende og empatisk leder med en høj grad af integritet. Du er energisk, initiativrig og en udpræget holdspiller, der fremstår professionel og som det gode eksempel overfor såvel medarbejdere som samarbejdspartnere. Du har fokus både på udvikling af beredskabet og respekt for traditioner og den særlige ånd i Beredskabsstyrelsen.

Du har blik både for detaljen i de almindelige driftsopgaver, herunder budget og økonomistyring, og du er en vigtig medspiller i implementeringen af Forsvarsministeriets og Beredskabsstyrelsens strategier.

Du har et godt kendskab til, og erfaring med, redningsberedskabets organisation og samarbejdsstruktur, og du har forståelse for beslutningsprocesser i en politisk ledet organisation.

Du skal kunne begå dig på engelsk i internationale fora, og det vil også være en fordel, hvis du har kendskab til, og interesse for, deltagelse i internationale operationer.
Du skal kunne kommunikere klart i skrift og tale, ligesom du skal være klar til at håndtere og bruge pressen aktivt.

Der vil yderligere blive lagt vægt på, at du har helhedssyn og formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes i Forsvarsministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer, ligesom der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter konkret vurdering.

Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen, medmindre du i forvejen er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige tjenestested er Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operationsdivisionen, vicedirektør Peter Kragh på telefon 2066 7550 eller leder HR-partner Court Møller på telefon 3266 5674.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Marie Veedfald på tlf. 3266 5597.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2022.
Samtaler forventes afholdt i uge 34 og 35.
Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2022.

Ansøgning sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Du kan læse mere om Beredskabsstyrelse på www.brs.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allinge, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U400 Chefgruppen BRS

Ansøgningsfrist

15.08.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent