Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Rådighedsstilling - Kaptajn af reserven til Specialistreserven ved Flyverkommandoen


Rådighedsstilling - Kaptajn af reserven til Specialistreserven ved Flyverkommandoen

Kom og vær en del af Specialistreserven ved Flyverkommandoen.
Om os
Flyverkommandoen er hovedkvarter for Flyvevåbnet. Vi varetager i døgndrift planlægning, tasking, og føring af Flyvevåbnets enheder i fred, øvelser, krise og konflikt. Flyverkommandoens Specialistreserve er den samlende betegnelse for Flyverkommandoens reservister. Reservister er tilknyttet Specialistreserven og designeret individuelt i Flyverkommandoens kriseorganisation i National Air Operation Centre, samt i Flyverkommandoens andre afdelinger og sektioner.
Om stillingen
Du designeres i Specialistreserven i Flyverkommandoen og trænes til designeringsfunktionen i National Air Operation Centre under øvelser, krise og konflikt. Du indgår i Specialistreserven og vil kunne indsættes i designeringsrelevante opgaver der bidrager til løsning af Flyverkommandoens opgaver.

Du ansættes i en designeringsfunktion som en del af Flyverkommandoens krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig. Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og træning, der er forbundet til din designeringsfunktion.
Om dig
Du har en baggrund i Flyvevåbnet som premierløjtnant eller kaptajn, som hjemsendt officer eller allerede i reserven.
Vi ser gerne, at du har interesse, flair og forståelse for præsentation, planlægning, operationer og efterretning i Flyvevåbnet, og gerne i forbindelse med føring af luftoperationer.

Du har evner for såvel skriftlig som mundtlig kommunikation på dansk og engelsk. Du kan påtage dig styring af pålagte opgaver. Du går metodisk, analytisk og målrettet til værks.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Specialistreserven, oberstløjtnant Niels Henrik Olesen på telefon 20987599 eller mail: FKO-F-CHNAL@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 17. juli 2022.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.07.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent