Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sektionschef til Kapacitets- og Systemintegration sektionen ved Kapacitetsansvarlig Land, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Sektionschef til Kapacitets- og Systemintegration sektionen ved Kapacitetsansvarlig Land, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Er du en god leder, og evner du at håndtere ledelse af en blandet flok specialister i et hektisk arbejdsmiljø?
Hvis du kan sige ja til dette, er du måske vores nye sektionschef i kapacitets- og system-styringssektionen (FKI)
Om os
FKI sektionen er en del af Forretningsområde Føringsstøtte, som ligger i Kapacitetsansvarlig Land (KALA). KALA anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel med udgangspunkt i et sammenhængende operativ, logistisk, teknisk og økonomisk rationale, som til enhver tid er tilpasset de taktiske, operative, strategiske og politiske behov.

FKI Sektionen består af en chef (evt. dig), og tre sagsbehandlere. Sektionen ses på sigt at vokse med tre yderligere medarbejdere. Medarbejderne i sektionen, vil være både militære og civile. Sektionen er præget af en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte.

Vi prioriterer at udvikle og fastholde dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling og personlig udvikling samt et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Din hovedopgave er at lede dine medarbejdere og derved løse sektionens opgaver. FKI understøtter den tværgående systemintegration i KALA, ved at rådgive de ansvarlige systemsagsbehandlere om tværgående systemintegrationsforhold i KALA.

FKI modellerer alle kapaciteter og anvender modellerne til at kvalitetssikre løsninger og ændringer, herunder skift af materielgenstande og ændringer i systemsammenhænge. Modelleringen foregår i Enterprise Architect. Som chef for FKI vil du få en stor kontaktflade til KALA øvrige forretningsområder, samt andre kapacitetsansvarlige divisioner i FMI.

Dine primære opgaver i rollen som CHFKI vil være:
Ansvarlig for tværgående systemkoordination i KALA.

Ansvarlig for at identificere systemer, systemer af systemer og sikre deres modellering.

Ansvarlig for udvikling af KALA systemarkitektur.

Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af informationsvirksomhed, i relation til eg-ne ansvarsområdet både internt i FMI samt ved øvrige myndigheder.

Ansvarlig for modellering af KALA Kapaciteter.

Ansvarlig for bidrag til drøftelser i KALA Systemstyregruppe.

Ansvarlig for koordinationen med øvrige KC i FMI i relation til system og kapacitetsstyring.

Ansvarlig for tværgående koordination med andre divisioner i KALA indenfor projekter, som har indflydelse på KALA portefølje.

Der vil være mulighed for at gennemgå funktionsrelevante kurser. Stillingen er omfattet af sundhedstriaden.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse og vil nu gerne være sektionschef.
Er du erfaren kaptajn uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har baggrund i Forsvaret med et godt kendskab til de operative opgaver, som Forsvaret løser både nationalt og internationalt. Du har stærke analytiske evner, solid erfaring med personaleledelse af erfarne videns medarbejdere. Du har blik for vigtigheden af at opbygge og vedligeholde gode relationer i FMI og KALA og på tværs af hele koncernen.

Derudover har du gode kommunikationsevner og kan formulere dig på skrift og i tale på såvel dansk som på engelsk. Du har gode IT-brugerkompetencer herunder erfaring som bruger af SAP, Microsoft Office pakken, og gerne erfaring med modelleringsværktøjet Enterprise Architect systemet. Du har civile kurser inden for systemingeniørvirke og især indenfor modelbaseret systemtænkning.

Desuden forventer vi, at du kan arbejde struktureret og bevare overblikket selv i en hektisk hverdag, at du kan arbejde selvstændigt og formår at følge dine opgaver til dørs.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Overingeniør Rene Ulbjerg Toft på telefon +45 22 98 19 67 eller via mail på FMI-LA-CHF@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159 eller via mail på FPS-TSE@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 14. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FMI - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

14.08.2022

Indrykningsdato

23.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent