Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Motormekaniker til Løjtnantsuddannelsen i Slagelse (genopslag)


Motormekaniker til Løjtnantsuddannelsen i Slagelse (genopslag)

Kunne du tænke dig at være en central medspiller i uddannelsen af Hærens nye sekondløjtnanter? Kan du vise selvstændighed, initiativ og fremsynethed i løsningen af den logistiske opgave ved en underafdeling i højt tempo? Så er stillingen som motormekaniker ved Løjtnantsuddannelsen noget for dig!
Om os
Løjtnantsuddannelsen er en del af Hærens Sergentskole, som er underlagt Forsvarsakademiet. Ved Løjtnantsuddannelsen uddanner vi Hærens kommende delingsførere. Vi uddanner officerer direkte til geleddet og til at indtræde på Hærens Officersskole. Vi uddanner godt 100 elever om året.

Løjtnantsuddannelsen er en taktisk uddannelse, idet ca. 50 % af uddannelsen består af føringsuddannelse. På den baggrund vil eleven, i løbet af uddannelsens varighed, kunne varetage føringen af en af siddet infanterideling i forudsætningsskabende, defensive og offensive taktiske aktiviteter.
Delingsførerens øvrige opgaver i HBU; Den daglige ledelse og medarbejderudvikling, tilrettelæggelse af uddannelse, skydelederfunktionen, MFT-instruktør m.m. behandles også på Løjtnantsuddannelsen, ligesom officerens rolle og den militære dannelse samt identitet italesættes.
Løjtnantsuddannelsens vilkår og rammer er meget dynamiske, hvilket giver en spændende og udfordrende hverdag – hvor både fornyelse og stabilitet er nøglebegreber for en god opgaveløsning.

Målet er en officer, der kan varetage alle opgaver han eller hun pålægges som delingsfører ved Hærens Basisuddannelse.
Om stillingen
Som mekaniker skal du medvirke til at holde vores materiel i god stand og vores køretøjer kørende. Derudover skal du rådgive og vejlede elever og lærere i betjening og vedligeholdelse af materiel og køretøjer. Indimellem deltager du i undervisningen af eleverne og lejlighedsvist deltager du også i øvelser og skydeperioder.

Stillingen indgår i vedligeholdelsessektion med sektionsføreren (oversergent) som leder.

Opgaverne er mangeartede, og vil primært bestå af eftersynsopgaver, mindre reparationsopgaver, vejledning af elever og lærere og andre opgaver relateret til vedligeholdelsestjenesten. Løjtnantsuddannelsens materiel består bl.a. af BUSL, GD, Nissan, TMG, LMG, GV M/10 m.m.
Om dig
Du er konstabel/overkonstabel og uddannet motormekaniker. Det er en fordel, hvis du tillige er uddannet våbenmekaniker på våben op til 12,7 mm. og har erfaring DeMars PM-modul - ellers vil du blive efteruddannet.
Har du en interesse for logistik og vil du uddannes yderligere i den fagretning, vil skolen sørge for at du bliver kompetenceudviklet.
Du har kørekort til kategori C, og gerne også kørekort til kategori E.

Som person har du interesse/forståelse for logistisk præcision. Du sætter en ære i at løse både den praktiske del af opgaven og at tastningen sker rettidig og kvalitativt.
Du er positiv og udadvendt, da du vil have direkte kontakt med alle Løjtnantsuddannelsens ansatte og mange af dens elever.

Du er desuden ansvarsbevidst og selvstændig, idet Løjtnantsuddannelsen er en meget dynamisk enhed, hvor arbejdsopgaver og tempo kan skifte hurtigt afhængigt af delingernes behov.
Du kan tillige håndtere mange samtidige opgaver, da din sektion vil være vedligeholdelsesmæssig indgangsvinkel for alle lærere og elever.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af løjtnantsuddannelsen; Major Kristian Jørgensen, tlf.: 24 44 84 19.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 57.

Ansøgningsfristen er 24. juli 2022. Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.07.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent