Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef til Tjenestegrensinspektørelementet ved Slesvigske Fodregiment.


Chef til Tjenestegrensinspektørelementet ved Slesvigske Fodregiment.

Du har virket som bataljonschef og ønsker at bringe dine kompetencer i spil til gavn for Hærens soldater og dine chef kolleager i Forsvaret. Du ønsker aktivt at bidrage til skabelse af grundlaget for en positiv kontinuerlig udvikling inden for kamptjenesten i Hæren og Forsvaret. Har du evnen og viljen til det?

Hvis du svarer ja til ovenstående, så bør du søge stillingen som chef for Tjenestegrensinspektørelementet ved Slesvigske Fodregiment (SLFR).
Om os
SLFR blev genoprettet 1. januar 2019 på Haderslev kaserne. Chefen for SLFR er tillige Tjenestegrens Inspektør for Kamptjenesten (TIKA) i Hæren. Til støtte for TIKA er der oprettet et Tjenestegrens element for Kamptjeneste som ledes af en M401 der tillige er næstkommanderende ved SLFR.

TIKA virke omfatter tilsynsansvaret indenfor kamptjenesten i Hæren. Tilsynet med kamptjenesten i hæren, uanset uddannelsesniveau (HBU/MBU/HRU/SRS), omfatter uddannelsesansvarlige myndigheders/enheders planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af aktiviteter samt samvirke- og føreruddannelse.

Formålet med TIKA virke er, at evaluere og styrke Hærens evne til at generere enheder der er klar, kan kæmpe og overleve. TIKA bidrager til Hærens Taktik Inspektørs (HTI) virke og formidler LI og best practice til relevante myndigheder i rammen af det kapacitetsnære fagansvars placering ved hærens myndigheder.

Tjenestegrenselementer består ud over chefen af to fast bemandede sagsbehandlerstillinger (MJ og KN) samt fire sagsbehandlere af reserven. Elementets opgaver løses i rammen af FKODIR H-180-900 Direktiv for kontrolvirksomhed i Hæren.
Opgaverne er bl.a.:
• I rammen af forløbskontrol at gennemføre kontaktbesøg, kontakt- og kontrolbesøg samt inspektion.
• I rammen af HTI resultatkontrol at deltage i/lede inspektioner/CREVAL.
• Gennem rapportering fra forløbs- og resultatkontrol bidrage til HTI eventuelle certificering
af enheder/styrkebidrag.
• Gennemføre kontrol ved HBU og MBU via kontaktbesøg.
• Gennemføre kontrol ved HRU/SRS via kontakt- og kontrolbesøg.
• Deltage i 2 BDE koordinations fora mhp. at formidle LI til støtte for LL og den enhedsnære kapacitetsudvikling samt bidrage til at validere grundlaget for kamptjenestens gennemførelse.
• Udgive kvartalsvise opdateringer der formidler TIKA fokus og observationer i relation til kamptjenestens gennemførelse generelt.
• Deltager i AG Enhedsskydning, AG doktrin mf.
• Deltager i/lede aktionsgruppe Særlig Hændelse.
• Bemander tre CE funktioner ved MND-N.
Om stillingen
Som Chefen for Tjenestegrensinspektørelementet er du ansvarlig over for Chefen for TIKA for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af kontrolvirksomhed relateret til kamptjenesten i Hæren.

Stillingen vil give dig et unikt kendskab til, hvorledes uddannelses- og øvelsesaktivitet gennemføres bredt i hæren både i relation til HBU, SRS og INTOPS. Det brede og helt unikke kendskab du gennem stillingen vil opnå, vil være yderst kvalificerende for efterfølgende varetagelse af et bredt udsnit af stillinger i Hæren og ved styrelser til gavn for Hærens kamptropsvirke.

Chefen skal koordinere og på være på forkant med at planlægge, tilrettelægge og deltage i TIKA kontakt- og kontrolbesøg relateret til kamptjeneste i Hæren. Jobbet kan tilrettelægges fleksibelt. Det vil bestå af en nærmere direkte aftalt kombination af fremmøde, rejser og hjemmearbejde. Stillingen omfatter en del rejsevirksomhed, primært nationalt. Men da stillingshaveren tillige er designeret til MND N, må op til 20 dages tjeneste i regi af MND N tillige forventes.
Om dig
Du har operativ og international erfaring samt erfaring fra virke som bataljonschef i kamptropperne. Det ses gerne at du tillige har erfaring fra tjeneste på troppeniveauet og højere niveauer. Desuden forventes det at du har stor erfaring i føringsvirksomhed og føring.

Du har virket som, eller er, bataljonschef for en kamptropsenhed.
Du har en professionel indstilling og et godt kendskab til vilkårene ved Hærens enheder.
Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk, og du er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt.
Din kommunikation i skrift og tale er meget klar.
Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer. Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, og hvor der ofte er korte tidsfrister.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37, efter en konkret vurdering. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev, men midlertidig tjeneste kan også være en mulighed.

Overvejer du at flytte til Haderslev Kommune? Så besøg http://www.boihaderslev.dk/.KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos fg. RC & TIKA, oberstløjtnant Henrik Flach på telefon +45 30621287.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent KN A Nygaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 3266 5698.

Ansøgningsfristen er den 10. juli 2022, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLFR
SLFR er et traditionsrigt sønderjysk regiment, som blev oprettet i 1778 og genoprettet i 2019. Regimentet er forankret i Sønderjylland og hjemmehørende på Haderslev Kaserne. Regimentet har igennem historien deltaget i mange krige og konflikter, og er blevet tildelt fanebånd for god indsats i Napoleonskrigene (1813-15), Treårskrigen (1848-50) og i kampene den 9. april 1940.

Chefen for SLFR er tillige TIKA, og gennemfører sammen med øvrige tjenestegrensinspektører inspektions- og kontaktbesøg ved alle enhedstyper på alle niveauer i Hæren.

Staben leverer administrativ støtte til alle enheder på Haderslev kaserne, og
planlægger og gennemfører regimentets ceremonielle aktiviteter. Staben består af en række sektioner, som løser forskellige opgaver, herunder personeladministration og –forvaltning, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning, drift af uddannelsesmaterielkontoret,
pressetjeneste, kontakt- og velfærdsvirke, gennemførelse af erhvervspraktik samt koordinering af vagttjenesten.

Slesvigske Musikkorps (SMUK) er et af Hærens tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og er Forsvarets Musikalske Ambassadør. SMUK deltager årligt ved en række militære og civile arrangementer, herunder militære parader, nationale mærkedage og offentlige koncerter.

Ved SLFR uddannes lette infanterister til XIII Lette Infanteribataljon, en ny infanterikapacitet i Hæren. Bataljonen skal ved udgangen af Forsvarsforliget 2018-2023 bestå af en stab, et S7, tre lette infanterikompagnier, et stabskompagni og et uddannelseskompagni. Til sammen vil bataljonen bestå af over 500 fastansatte soldater. Operativt er bataljonen under 2 BDE.

Bataljonen vil være let bevæbnet og udrustet, og primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer. Samlet set gør det bataljonen særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Regimentets reserve benævnt ”XXII Reserve Bataljon (RES BTN)” er rammen for reserven til støtte for Staben og Totalforsvarsenheder. Reserven er under opbygning, og stab XXII RES BTN vil skulle støtte med uddannelsesopgaver i fred samt forstærke Staben i krise og konflikt.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

10.07.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent