Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Faglærer til undervisning inden for områdeluftforsvar / Air Defence


Faglærer til undervisning inden for områdeluftforsvar / Air Defence

Center for Taktik søger en erfaren oversergent eller seniorsergent, der som underviser kan bygge bro imellem forståelse for joint luftoperationer i søværnet og forståelse for maritime operationer hos flyvevåbnet.
Har du lyst til et arbejde, hvor dine erfaringer fra sejlende tjeneste gør en forskel - og hvor du rent faktisk løser de opgaver, du er blevet ansat til.
Har du lyst til at arbejde i en faggruppe med klare rammer, veldefinerede opgaver og med tid til din personlige udvikling.
Om os
Faggruppe AAW står for Søværnets grundlæggende uddannelse inden for luftforsvarstaktik, billedopbygning samt elektronisk krigsførelse. Vi uddanner menige, mellemledere, kadetter og officerer. Desuden rådgiver vi forsvaret inden for vores fagområder. Faggruppen består ud over din kommende stilling af en faggruppeleder samt tre faglærer.

I forbindelse med implementering af områdeluftforsvarsfregatter er faggruppen indledningsvist blevet udvidet med en mellemleder som skal fokuserer på lutrumsoperationer samt Joint Air Defence, det er den stilling du kommer til at sidde i.
Om stillingen
Indledningsvist vil det være din primære opgave at undervise i AAW på grundlæggende kampinformationskursus samt på kursus for KI mellemledere og taktiske officerer.
Du vil desuden være kursusleder grundlæggende kampinformationskursus.
Derudover vil du være kursusleder for kursus i maritime luftoperationer for kolleger fra flyvevåbnet. Denne opgave vil du komme til at løse i tæt samarbejde med Air Control Wing.

Undervisningen ved TAC gennemføres primært gennem tilstedeværelse i Frederikshavn. Samtidig er der i faggruppen brede rammer for at du kan forberede din undervisning, hvor det er mest hensigtsmæssigt for dig.

Som faglærer i faggruppe AAW får du en stilling, der giver dig mulighed for personlig udvikling og faglig fordybelse i naturlig forlængelse af din sejlende tjeneste som KIA, KIB eller LEKI om bord i fregat eller støtteskib.
Du vil sidde i en stilling hvor fokus ligger på din primære opgave – at undervise og udvikle din undervisning. Hvilket også vil være den opgave du rent faktisk kommer til at bruge din tid på.

Samtidig med at stillingen giver dig tid og mulighed for faglig fordybelse og udvikling inden for luftforsvar, ønsker TAC også at give dig gode rammer til personlig udvikling.
TAC er således forberedt på at du vil deltage i moduler af den militære akademi uddannelse, eller anden relevant uddannelse efter aftale med tjenestestedet.
Om dig
Du har erfaring som mellemleder KI om bord i fregat eller støtteskib, med godt kendskab til AAW herunder kendskab til anvendelse af Air Tasking Order (ATO), Air Coordination Order (ACO) og SPINS fra øvelser eller operationer.

Du har erfaring med undervisning og Du har lyst til at fordybe dig i et emne og har evne til at fastholde fokus på dine opgaver.

Du skal ikke lade huller i din viden om AAW og Air Defence forhindre dig i at søge.
I forbindelse med din ansættelse vil vi udarbejde en plan for supplerende uddannelse til dig.

Stillingen er på Seniorsergentniveau, men erfarne oversergenter er meget velkomne til at søge.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til TAC Faggruppeleder AAW på mail; sc-tac-ud401@fiin.dk eller telefon; +45 72855351.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 30. juni 2022 og samtaler forventes afholdt uge 27. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Center for Taktik
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.06.2022

Indrykningsdato

21.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent