Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Leder af ETAB området og daglig arbejdsmiljø leder i BRS HQ


Leder af ETAB området og daglig arbejdsmiljø leder i BRS HQ

Er du ambitiøs og har lyst til at arbejde med koordinere og prioritere opgaver på etablissement området i Beredskabsstyrelsen i tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Brænder du for arbejdsmiljøet og vil varetage rollen som leder af arbejdsmiljøorganisatio-nen? Så er du måske vores nye medarbejder.
Om os
Stillingen er organisatorisk placeret i Koordinations- og styringsdivisionen i kontoret ”Kapaciteter, Sikkerhed og Drift”. Kontoret er placeret i Beredskabsstyrelsens hovedsæde i Birkerød.

Ud over etablissementsområdet har kontoret ansvar for informationssikkerhed, militær sikkerhed og data-beskyttelse, IT og digitalisering, HR-administration samt Materiel og Logistikområdet.

Du kommer til at indgå i et uformelt og dynamisk miljø i tæt samarbejde med engagerede kolle-ger, som er nogle af de dygtigste på området.
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være følgende:
-Ansvar for den bygningsmæssige drift og vedligehold af Beredskabsstyrelsen Birkerød, Muse-umsdepot Esbønderup, REGAN Ø og Kemisk Beredskab.

-Det daglige ledelsesansvar for etablissement-teamet.

-Det daglige samarbejde med Etablissementspartner.

-Ansvar for drift og vedligehold af styrelsens køretøjer i Birkerød.

-Kvalitetssikring og prioritering af projekter indmeldt i BKM-processen inkl. rulning af planlæg-ningsgrundlag.

-Varetage den koordinerende rolle inden for den koncernfælles miljø- og energiledelse, herun-der gennemførelse af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses interne audit på området og op-følgning herpå.

-Leder i arbejdsmiljøorganisationen i BRS HQ/Museumsdepotet/Snekkersten/Regan Ø, herunder deltage i BRS Arbejdsmiljøudvalg (BAMU) og SAMU/HQ.

Leder af eller deltagelse i en række arbejdsgrupper, bl.a.
-Kantine- og serviceudvalget ved Beredskabsstyrelsen Birkerød
-Beredskabsstyrelsens Øvelsespladsudvalg
-Koncernfælles arbejdsgrupper, herunder: indkøb af merchandise,Godt naboskab,Grøn indsats, Støjregulering af Forsvarets øvelsespladser.

Ydermere vil du indgår i Beredskabsstyrelsens centrale døgnvagt som vagthavende officer.
Om dig
Du er uddannet sektionsleder og vi forventer, at du:

•har kendskab til etablissementsområdet og gerne også inden for arbejdsmiljøområdet
•kan arbejde systematisk med opfølgning
•har gode sociale kompetencer og kan samarbejde med andre faggrupper
•er dygtig til at kommunikere og formidle viden
•befinder dig godt i et travlt miljø.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter sektionsledere.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan opnås sikkerhedsgodkendelse, samt at denne kan opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Henrik Andersen på telefon telefon. 728 52210.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 3. juli 2022 og samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse pr. og den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BRS - Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Bered-skabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

Læs mere om Bredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.brs.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent