Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Projektkontor søger nye kollegaer til Luftforsvarsområdet


Projektkontor søger nye kollegaer til Luftforsvarsområdet

Er du teknisk og operativt interesseret og har en udviklingsorienteret profil med ønske om at bidrage til mange forskellige typer af opgaver i forbindelse med anskaffelse af en ny luftforsvarskapacitet?
Så tilbyder vi dig, et ansvarsfuldt job i et Projektkontor med en udfordrende og varieret hverdag, hvor du får god mulighed for at udvikle dig, og hvor vi har højt til loftet.
Om os
Kapacitetsansvarlig Luftsystemer (KALU) er et af Forsvarsministeriet, Materiel- og indkøbsstyrelses (FMI) fire kapacitetsansvarsområder (Land, Maritim, Luft og Koncern IT). KALU har en stor berøringsflade med Forsvarets enheder og myndigheder, samt en lang række leverandører bl.a. i forsvarsindustrien.

Ud over Luftforsvarsområdet er KALU tillige ansvarlig for bl.a. Radarområdet og Droneområdet, herunder Unmanned Aerial Systems (UAS) og Counter-UAS. Projektkontoret har naturligt et tæt samarbejde med netop disse områder.
Om stillingen
Stillingerne er organisatorisk placeret i Projektkontor Luftværn til Brigaden, der fungerer som KALU’s forretningsansvarlige inden for det samlede Luftforsvarsområde.

Opgaverne er mangeartede og omfatter bl.a. teknisk sagsbehandling inden for luftforsvarsområdet og dertil hørende sub-systemer og del-kapaciteter, orienterings- og beslutningsoplæg i forbindelse med merkantile- og øvrige processer, samt bidrag til den daglige organisationsdrift- og styring.

Som en naturlig del af opbygning og konsolidering af kontorets arbejdsgange vil du skulle engagere dig og deltage i igangværende konkrete anskaffelser uanset hvilken fase de er i. Afhængig af din baggrund, profil og interesseområder vil du kunne deltage i indgåelse af de nødvendige kontrakter med leverandører og medvirke til styring af leverancerne med test og overlevering til brugerne.

Du vil således være med i indtænkning og opbygning af driftsorganisationen og den fremtidige kapacitetsstruktur inden for ansvarsområdet. Derudover vil der også være behov for deltagelse i mere ad hoc baseret projektarbejde inden for luftforsvarsområdet generelt, hvor du bidrager til relevante dele af det tværgående projektarbejde, hvilket bl.a. omfatter markeds- og leverandørundersøgelser.

Det er forventeligt at påregne rejseaktiviteter, i forbindelse med opgaveløsningen samt møder med vores samarbejdspartnere, i ind- og udland. Opgaveløsningen er fleksibel og vil i høj grad kunne tilpasses den enkeltes geografiske udgangspunkt, men der må generelt påregnes fysisk mødeaktivitet i hhv. Ballerup og Karup på ugentlig/14-dages basis, afhængig af de konkrete projekters fremdrift.

Du får en bred kontaktflade internt, i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt med koncernens og Forsvarets øvrige ansatte. Du vil opleve et spændende, uformelt og fagligt specialiseret arbejdsmiljø, hvor du selvfølgelig vil blive tilbudt den efteruddannelse, der skal til for at kunne varetage stillingen.

Tjenestested vil være enten Ballerup eller Karup afhængig af ansøgeren.
Om dig
Interessenterne er mange og Projektkontorets opgaver medfører store forandringer i hele strukturen. Det kræver for alle stillingerne, at du er parat til at gå forrest, når der skal tænkes nyt og i relation til forandringsledelse- og kommunikation. Det kræver også, at du mestrer interessentanalyse- og håndtering til fingerspidserne, og derudover at du er i stand til at kommunikere dine idéer og tanker for kolleger og chefer.

Afhængig af dine kompetencer og anciennitet vil du i de fleste stillinger kunne forvente, at skulle tage et stort ansvar for planlægning, forberedelse og gennemførelse af en lang række forskellige aktiviteter, herunder også selvstændig projektledelse for mindre eller mellemstore projekter og analysearbejde.

Om du har en baggrund som ingeniør eller anden teknisk orienteret uddannelse, eller har været officer eller befalingsmand er ikke vigtigt – derimod er det væsentligt, at du har interesse i at påvirke kapacitetsudviklingen i Forsvaret i de kommende år, og komme tæt på beslutningerne og udbygge dit netværk inden for hele koncernen, og samtidig oparbejde erfaring med Luftforsvar fra alle vinkler.

Som person er du analytisk anlagt, samarbejdsvillig og helhedsorienteret. Du er god til at planlægge, koordinere, træffe velfunderede beslutninger og så er du vedholdende. Du formulerer dig præcist både skriftligt og mundtligt såvel på dansk som engelsk.

Det vil være en fordel, at du har kendskab til risiko- og projektstyring, herunder PRINCE2. Ellers, bliver du kompetenceudviklet indenfor disse områder samt får uddannelse i FMI’s Best Practice.
Vi ser gerne at du har erfaring fra et eller flere af følgende områder:
• Radarsystemer
• Missilsystemer
• C2 systemer
• Projektarbejde
Ansættelsesvilkår
Som militær:
Stillingen kan besætte som en oversergent- eller seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Du vil blive ansat med den rang og som du kommer med, som er hhv. oversergent eller seniorsergent.

Som civil:
Som civil vil du blive ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Projektkontor Luftværn oberstløjtnant Ivan Pagh-Rasmussen på telefon 25 65 37 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 3. juli 2022 og samtaler afholdes løbende, dog senest i uge 30. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup. FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent