Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Leder af operations- og planlægningselementet (G35) i operations-, planlægnings- og uddannelsessektionen ved Landsdelsregion Øst på Kastellet i København.


Leder af operations- og planlægningselementet (G35) i operations-, planlægnings- og uddannelsessektionen ved Landsdelsregion Øst på Kastellet i København.

Landsdelsregion Øst søger en major (M331) med operativ baggrund og interesse for operationer til stillingen som leder af operations- og planlægningselementet (G35) i Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen. Har du lyst til at arbejde med nationale landoperationer, både planlægning og indsættelse, og er du en erfaren leder, som arbejder selvstændigt, er ansvarsbevidst og har helhedsforståelse, så er du måske en del af vores team.
Om os
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil i Kastellet i København. Landsdelsregionen er operativt underlagt Forsvarskommandoen med direkte operativ reference til Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejr og terroranslag.

Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Vi er udpræget operativt fokuserede idet formålet med indsættelse af Hærhjemmeværnets kapaciteter driver løsningen af vores daglige opgaver. Vi er samtidig en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og udvikling.

Vi er kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.
Om stillingen
Som Elementleder i operation og planlægning (G35) er du overordnet ansvarlig for udvikling af Landsdelsregionen Øst operative plankompleks og ansvarlig for indsættelsen af enheder. Du leder og forestår uddannelse af regionens plancenter og er ansvarlig for udarbejdelse af Landsdelsregionens Årsbefaling.

Du bidrager tillige substantielt til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af Landsdelsregion Øst større øvelsesmæssige aktiviteter, stabsøvelser og studieperioder. Du leder operative planlægningsgrupper i større såvel som mindre planlægningsopgaver, hvor du anvender den operative overvejelsesmetodik og Hærens føringsvirksomhed.

Du har det daglige ledelsesansvar for to kaptajner, en oversergent og en overkonstabel af første grad. Som Elementleder skal du sikre regionens planlægning og løsning af, eller dele af, større samlede operative opgaver samt umiddelbare styrkeindsættelser.

Stillingen indebærer begrænset direkte kontakt med regionens frivillige hjemmeværnssoldater. Det betyder blandt andet, at tjeneste på aftener og i weekender forekommer i begrænset omfang.
Dit faste tjenested vil være København.
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT-II/L), Stabskursus, Master i militære studier (MMS), og ønskeligt gennemført OFU. Du har haft en varieret operativ tjeneste i Hæren og/ eller Hjemmeværnet. Alternativt er du kaptajn og i gang med MMS, så du inden for kortere tid vil kunne udnævnes til major (M331).

Du mestrer Hærens føringsvirksomhed og overvejelsesmetodik (FR III), og befinder dig godt som leder af operative stabsarbejder. Du er rutineret i at udarbejde 5-punktsbefalinger og forestår ubesværet koordination på tværs af myndigheder. Dine analytiske evner er meget gode og du forstår at afveje fordele og ulemper ved operative løsninger på baggrund af chefens direktiv og kriterier.

Du trives med at have mange og væsensforskellige opgaver i gang samtidig. Du er god til at fokusere, prioritere og fordele opgaver, og du bevarer overblikket i en meget ofte travl og foranderlig hverdag.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og bringe nye ideer i spil. Du fremlægger gennemarbejdede skriftlige produkter til fremlæggelse for sektionschefen.
Som moderne leder med væsentligt forskellige medarbejdere har du overblik, er fleksibel og empatisk.

Du har stabstjenesteerfaring og har været udsendt i internationale operationer. Tidligere tjeneste i divisionsstab, brigadestab, bataljonsstab eller et hjemmeværnsdistrikt med fokus på operative planlægningsopgaver er en fordel.

Det er endvidere ønskeligt, at du har kendskab til totalforsvaret samt Hjemmeværnets organisation og opgaver, men det er ikke et ubetinget krav. Du er bruger af WorkZone og DeMars og er fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschefen, major Peer la Cour, på telefon 7221 7243, mail lrgne-chopu@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159, mail fps-tse@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 25. september 2022 og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende og senest umiddelbart efter sidste frist for ansøgning. Stillingen er til besættelse d. 1. november 2022. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM LRGO - Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.
Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerneopgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspartner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).

Læs mere om Hjemmeværnet som arbejdsplads på www.hjv.dk eller www.vistillerop.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.09.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent