Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende for Jægerkorpset


Næstkommanderende for Jægerkorpset

”Jeg søger min nye næstkommanderende. Du skal, såfremt du får jobbet, indgå i min nære daglige ledelsesgruppe, og kunne varetage rollen som min stedfortræder i såvel det daglige i forhold til driften som Niveau III enhed, som det operative i forhold til fx opstilling af en Special Operations Land Task Group.

Det er vigtigt for mig, at du er et ordentligt menneske, der kan skabe følgeskab, arbejdsglæde og gode samarbejdsrelationer såvel internt i Jægerkorpset som eksternt med fx Specialoperationskommandoen og Operationsstaben.
Du skal være min sparringspartner i mange meget forskelligartede problemstillinger, og sikre dig, at jeg altid er på sikker grund i forhold til fx forvaltningsgrundlaget.

Har du de rigtige ledelsesværktøjer i bagagen så du kan bidrage til ledelsen af en af Danmarks specialoperationsstyrkeenheder, og vil du have en spændende og udfordrende hverdag med alsidige arbejdsopgaver, stort ansvar og personlig udvikling?

Så er du måske den kommende næstkommanderende til Jægerkorpset.” - citat Jens Blomqvist, Chef for Jægerkorpset.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrkeenheder, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.

Jægerkorpsets personel er særligt udvalgt, uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af geografiske og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens varme.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau med alt fra spændende alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Jægerkorpset er som specialoperationsenhed kendt for, at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.
Om stillingen
Som næstkommanderende for Jægerkorpset bliver du ansvarlig for en lang række operative, forvaltnings- og ledelsesmæssige ansvarsområder, og du vil virke som stedfortræder til Chefen for Jægerkorpset.

Du indgår i Jægerkorpsets ledelse, hvor du i det daglige vil være i tæt dialog og sparring med chefen, stabschefen og korpsbefalingsmanden omkring operative opgaver, større aktiviteter, personeltjeneste og daglig drift.

Du vil, over for Chefen for Jægerkorpset, blandt andet være ansvarlig for:
• kontakt til foresatte og sideordnede myndigheder samt internationale partnere
• deltagelse i møder og arbejdsgrupper med foresatte, sideordnede, eksterne og internationale myndigheder samt internt i Jægerkorpset
• opgaver i forhold til personel, materiel, økonomi, etablissement, rejser og arbejdstid herunder disponentroller
• koordination og ledelse af forskellige aktiviteter
• støtte staben i planlægning af aktivitets- og uddannelsesvirke
• foretage uddannelseskontrol
• rådgivning i forhold til prioritering af Jægerkorpsets opgaver
• lede og fordele Jægerkorpsets ressourcer jf. chefens direktiv
• ad hoc sagsbehandling
• udarbejdelse af forslag til policy og bestemmelser for Jægerkorpset

Endvidere er du taktisk chef for Jægerkorpsets Special Operations Land Task Group, såfremt chefen ikke selv varetager denne rolle i forbindelse med en indsættelse.

Du vil kunne blive udsendt i internationale operationer med Jægerkorpset.

Funktionen er traditionelt for person for Jægerkorpsets Arbejdsmiljøudvalg.

Dine arbejdstider kan skifte fra uge til uge og du skal forvente at jobbet som næstkommanderende i perioder vil kræve lange arbejdsdage, øvelsesaktivitet og tjenesterejser, og du må være forberedt på at skulle indgå i diverse beredskaber.

Samtidigt giver tjenesten som næstkommanderende også en høj grad af frihed til, at kunne planlægge dine arbejdsopgaver således at både Jægerkorpset, fritiden og familielivet kan tilgodeses.
Om dig
Du er en erfaren major/orlogskaptajn (M331) med relevante akademiske og operative forudsætninger, herunder gerne med erfaring fra stabstjeneste ved en niveau II eller III myndighed eller en operativ stab. Vi ser gerne, at du har operativ erfaring fra Jægerkorpset eller inden for specialoperationsmiljøet.

Du er analytisk stærk og evner at jonglere med og mellem mange skiftende sager.

Du har helhedsforståelse i forhold til opgaveløsningen i rammen af Forsvarets mission og vision. Du er ansvarsbevidst, struktureret, løsningsorienteret og selvmotiveret. Du fremmer godt samarbejde og har et højt fagligt niveau, som du anvender proaktivt i opgaveløsningen, og du har fokus på udviklingen af såvel egne som dine medarbejderes kompetencer.

Du har anlæg for kommunikation, herunder skriftlig og mundtlig engelsk, og du fremstår som en stærk formidler med gennemslagskraft.

Du formår at skabe struktur, herunder sætte de nødvendige rammer og mål, samt holde et højt professionelt niveau i opgaveløsningen, således at du bidrager til effektive beslutninger.

Du forstår at være en medspiller og deltager på alle niveauer. Du fremstår som et eksempel til efterfølgelse, idet du samtidig formår at holde den nødvendige distance og tilpasse ledelsesstilen efter, hvad situationen kræver.

Du kan håndtere udfordrende opgaver i alsidige miljøer, og du kan arbejde under stort pres og til tider med korte tidsfrister. Du er fleksibel i forhold til arbejdstider og omstillingsparat i forhold til arbejdsopgaver, der kræver umiddelbar handling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforholdet. Til denne stilling minimum til COSMIC TOP SECRET.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Afhængig af kvalifikationer, vil der mulighed for forhandling af et personligt kvalifikationstillæg.

Fast tjenestested i Ålborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Jægerkorpset på telefonnummer +45 20422589 eller den nuværende stillingsindehaver på telefon +45 72839002.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon +45 32665361.

Ansøgningsfristen er 4. juli 2022 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 27.

Stillingen er til besættelse den 1. september 2022 eller snarest mulig derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JÆGERKORPSET
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent