Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Alsidig akademiker eller officer til Ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Alsidig akademiker til Ledelsessekretariatet i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Kunne du tænke dig at få foden inden for hos en af Danmarks mest spændende arbejdspladser? Vil du arbejde i et kommercielt, politisk og militært miljø? Kan du se dig selv arbejde helt tæt på den øverste ledelse i en styrelse med godt 2.500 medarbejdere?

Så har vi en unik mulighed til dig i Ledelsessekretariatet, hvor du både kan dygtiggøre dig og tilegne dig en masse kompetencer, som du kan få stor gavn af i din videre karriere.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anskaffer, driver og bortskaffer materiel og it for hele ministerområdet og står dagligt værn mod de cyberangreb, som ministerområdet udsættes for.

I Ledelsessekretariatet arbejder vi på tværs af styrelsen og hele ministerområdet. Vi er derfor gode til at skabe personlige relationer til resten af huset, Forsvaret og de øvrige styrelser og departementet.

Vi anvender hinandens forskellige kompetencer på tværs af uddannelse, stilling og rang til at løse de mange til tider komplekse opgaver. Vi støtter hinanden og samarbejder aktivt om den fælles opgaveløsning.

Vi lægger vægt på en uformel omgangstone og et fleksibelt og motiverende arbejdsmiljø, hvor du har gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi har gode træningsfaciliteter og frugtordning, og så holder vi i løbet af året forskellige faglige og sociale arrangementer.

Du kan læse mere på www.fmi.dk eller finde os på LinkedIn.
Om stillingen
Du arbejder som generalist, hvor du løser opgaver i feltet mellem det politiske, militærstrategiske og kommercielle område.

Du lægger sidste hånd på produkter til departementet, og du træffer afgørelser. Du kommunikerer med Rigsrevisionen, journalister, store firmaer, advokathuse og borgere.

Dine opgaver er blandt andet at:

• Koordinere tværgående sager i styrelsen.
• Bidrage til politiske produkter, fx udvalgsspørgsmål til Folketinget.
• Skrive bidrag til Forsvarsministeriet.
• Besvare borgerhenvendelser.
• Håndtere aktindsigtssager.
• Skrive beslutningsoplæg, briefinger og mødemateriale til direktøren og vicedirektøren.

Du løser opgaver med stor politisk prioritet og bevågenhed, og du bidrager du til at holde snor i og koordinere de mange revisioner, som Rigsrevisionen og den interne revision sender til FMI. En vigtig del af den opgave er gennem dialog, at sikre en skarp analyse af revisionens formål og afgrænsning og sikre, at undersøgelsen forankres i organisationen.

Opgaverne er varierede og til tider komplekse, som fx større revisionssager med mange bidragsydere og stort ledelsesmæssigt fokus. Det kan også være bidrag til omfattende klagesager, høringer aktindsigter m.m.

Du har mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt, og du får forståelse for, hvad det vil sige at arbejde på det strategiske niveau og for, hvordan samspillet mellem departement og styrelse fungerer. De kompetencer, du opbygger her, kommer dig til gavn i din videre karriere, uanset om du er civil eller militær.

Dit faste arbejdssted er i Ballerup.
Om dig
Som civil er du er samfundsvidenskabelig akademiker - enten nyuddannet eller med et par års erhvervserfaring, og du har interesse for offentlig forvaltning i alle dens former.

Dig som person
Du er omgængelig og skaber gode relationer til dine samarbejdspartnere. At opnå konsensus om og sikre forankring og klar forståelse for en opgave er en vigtig egenskab.

Du er ansvarsfuld, arbejder struktureret og selvstændigt, og du formulerer dig kort og klart på skrift og i tale.

Du trives i en hverdag med vekslende opgaver, og hvor løsningerne ikke altid ligger lige for.
Ansættelsesvilkår
Som civil ansættes du som fuldmægtig efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med mulighed for at forhandle tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele dit
ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte chefen for Ledelsessekretariatet oberstløjtnant Søren Gandrup på tlf. 6187 1545 eller fmi-chle@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Karin Dupont på tlf. 3266 5188.

Send din ansøgning, cv og uddannelsesbevis snarest og senest 31. juli 2022. Samtaler afholdes i ugerne efter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

MERE OM FMI
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

16.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent