Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Institut for Ledelse og Organisation på Forsvarsakademiet søger en major/orlogskaptajn som sagsbehandler og lærer på Forsvarets lederuddannelser og lederkurser


Institut for Ledelse og Organisation på Forsvarsakademiet søger en major/orlogskaptajn som sagsbehandler og lærer på Forsvarets lederuddannelser og lederkurser

Brænder du for at levere god undervisning inden for ledelse; og kunne du tænke dig at indgå i den faglige udvikling af efteruddannelseskurser inden for ledelse?

Så er du måske vores kommende kollega i Institut for Ledelse og Organisation (ILO) på Forsvarsakademiet.
Om os
ILO har ansvaret for kernekompetencen ”militær ledelse og organisation”, og vi løser opgaven med at udvikle og gennemføre ledelsesuddannelser på alle leder- og chefniveauer. Vi udøver vores virke gennem en faglighed, der bygger på gode individuelle kompetencer, professionsnær og aktuel forskning i militær ledelse samt løbende udvikling af vores pædagogiske kompetencer.
Instituttets forskning og udvikling sker gennem en tæt kontakt med myndighederne, og har til formål at sikre relevant ledelsesudvikling og aktuelle og fremadrettede lederuddannelser med et livslangt perspektiv på læring.

Sektion for Efteruddannelse er ansvarlig for kurser inden for ledelse, føring, styring og forvaltning, som løbende videreudvikles og hvor nye løbende kommer til. Fra 2023 udbydes to nydesignede kompetencepakker, hvor målgruppen er officerer på PL/KN og MJ niveau, og i praksis er kurserne relevante for medarbejdere i hele koncernen. Kurserne tiltrækker en bred vifte af medarbejdere, fra civile på alle niveauer til militære befalingsmænd og officerer. Netop den brede deltagelse medvirker til et godt læringsrum.
Vi bidrager også til instituttets øvrige aktiviteter som fx rådgivning og ledelsesstøtte til koncernens myndigheder.
I instituttet er vi ca. 40 medarbejdere, hvoraf Sektionen for Efteruddannelser består af 11 medarbejdere.
Om stillingen
Din primære opgave bliver at efteruddanne i ledelse. Kurserne opdateres løbende på baggrund af kursustilbagemeldinger, egne observationer og dialog med aftagerne. Ambitionen er, at kurserne altid fremstår fagligt opdaterede og opleves relevante for både deltagere og aftagere. ILO udbud af ledelseskurser indeholder bl.a. coachingbaseret ledelse, mødeledelse, samtaleteknik, den vanskelige samtale og effektive beslutninger med andre ledere.

Sektionen arbejder i fire søjler; Ledelse, Føring, Styring og Forvaltning, og du kommer til at indgå i ledelsessøjlen, hvor I sammen planlægger, tilrettelægger, gennemfører, evaluerer og videreudvikler kurserne.

Afhængig af kompetencer og interesser vil du samarbejde med dine kollegaer i sektionen om at udvikle og drive andre læringsforløb, inden for føring, styring og forvaltning. Du skal også forvente at skulle fungere som vejleder for kadetter på deres diplomopgaver, ligesom du kommer til at bidrage til den øvrige sagsbehandling i sektionen. Du skal være indstillet på en løbende kompetenceudvikling inden for bl.a. pædagogik og didaktik.
Om dig
Du er uddannet major/orlogskaptajn (M331). Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte og optaget med MMS, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Vi forventer, at du har et solidt kendskab til militær ledelse fra egen praksis og meget gerne, at du har undervisningserfaring. Vi forestiller os, at du fx kommer fra en operativ eller logistisk stilling. Måske kommer du fra en militær stab og har ledelseserfaringer med derfra. Du har måske også civile kompetencer, der er relevante at bringe i spil i undervisningen og i udviklingen af relevante efteruddannelseskurser.
Vi vægter dine personlige egenskaber og erfaring mindst lige så højt som din uddannelsesbaggrund.

Vi forventer, at du kan forholde dig innovativt, kritisk og konstruktivt til dine omgivelser og instituttets fagområder, og at du er god til at skabe positive relationer til gavn for instituttets arbejde, både internt og eksternt.
Vi forventer, at du ønsker at indgå i udviklingsprojekter. Derfor er det vores forventning, at du er drevet af lysten til at arbejde innovativt og, at du samtidigt trives med en vekselvirkning mellem udvikling og eksekvering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef major Allan Møller-Petersen på mail: ALMO@fak.dk, tlf. 7281 7122, Mobil: 2190 2000.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 01. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn.

Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.07.2022

Indrykningsdato

16.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent