Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Stabsbefalingsmand Planlægningselementet ved Flådestation Frederikshavn


Stabsbefalingsmand Planlægningselementet ved Flådestation Frederikshavn.

Er du oversergent med en robust og bred erfaring fra Søværnet, som du gerne vil dele med børn og unge og derved tage ansvar for og være medvirkende til, ”at så frøene” til vores fremtidige kollegaer? Har du mod på at blive del af søværnets støtte til de operativt sejlende enheder eller modtage udenlandske enheder på besøg i Danmark? Har du både praktisk erfaring og interesse inden for planlægning af idrætsområdet? Så er denne stilling som praktikinstruktør, idrætsbefalingsmand og planlægger i Planlægningselementet ved Flådestations Frederikshavn noget for dig.
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte Søværnet og Forsvaret, døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion og et Garnisonselement. Vi er i alt 85 medarbejdere.
Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

Du bliver en del af Planlægningselementet, der er en del af Operativ Støttesektion. Elementet består af syv medarbejdere, der primært arbejder med planlægning og gennemførelse af øvelser, maritime støtteelementer, erhvervspraktik, forbindelsesofficersvirke, samt militærfaglig uddannelse.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et element med en varieret opgaveportefølje, og du vil som en del af Planlægningselementet deltage i løsning af en lang række forskellige opgaver.

Som praktikinstruktør og planlægger får du primært til opgave, at bistå med planlægning og koordination af erhvervspraktikken, samt gennemførelsen af undervisning, instruktion og vejledning.
Du vil indgå i et team, som ud over dig selv består af en seniorsergent som primær sagsbehandler på området, samt en sergent som instruktør.

Erhvervspraktikken følger skoleåret, og gennemføres primært i perioden uge 37 - uge 17.
Foruden opgaven med planlægning og gennemførelse af erhvervspraktik, forventes du at støtte ifm. elementets øvrige opgaver, herunder planlægning og gennemførelse af Forbindelsesofficersvirke, Host Nation Support, samt enhedens uddannelses og vedligeholdelsesskydning.

Arbejdet som idrætsbefalingsmand er både praktik ved gennemførelse af tests, støtte og vejledning til kollegaer samt deltagelse i og støtte til Garnisonens idrætsudvalg.

Uden for normal arbejdstid vil du indgå i tørn som vagtassistent i stationsvagten ved FLS FRH. Der kan i tillæg forventes nogen rejseaktivitet i primært Danmark, ligesom udsendelse med de Maritime Støtteelementer (MSE), støtte til FRONTEX eller lignende kan forekomme.
Om dig
Du er oversergent og der lægges vægt på, at du har bred erfaring fra tjenesten i Søværnet og har profil, mod og lyst til at arbejde med børn og unge.
Som instruktør / planlægger forventes, at du altid fremstår som det gode eksempel, og at du er omstillingsparat og ikke lader ændringer til det planlagte påvirke din opgavevaretagelse og attitude. Der arbejdes med mennesker, hvorfor tålmodighed er en dyd, og det er dit virke, der giver praktikanterne den gode oplevelse.
Erhvervspraktikken fordrer, at du har plads i dit privatliv til at arbejde uden for de normale arbejdstider. Udover at forestå aktiviteternes gennemførelse vil du samtidig være en af de tillidspersoner, der kan blive tilkaldt i tilfælde af situationer omkring praktikanterne, der ikke kan løses af Flådestationens vagt.

Du har det godt med en afvekslende hverdag med en variation af både administrative og praktiske opgaver.
Du er som person systematisk og god til at samarbejde, såvel som arbejde selvstændigt - altid med præcision og med helhedsforståelse for FLS FRH såvel som Søværnets og Forsvarets overordnede behov.

Af personlige kompetencer lægges der vægt på fleksibilitet, at du er ligefrem i din væremåde, og at du vil arbejdet med praktikanterne.

Du og din familie skal være forberedt på, at der desuden i forbindelse med vagter og støtteopgaver vil forekomme arbejde om aftenen og i weekender.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du kan erhverve en børneattest.

Det forventes, at du som en del af sergentgruppen går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder OK Jens Christian Krüth på tlf. 25 37 85 04, e-mail: 3E-FRH-LDPLE@mil.dk eller nærmeste kollega SSG Jesper Bagge Pedersen på tlf. 21 20 50 51, e-mail: 3E-FRH-PLE04@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. juli 2022 og vi forventer at holde samtaler i uge 30. Stillingen er til besættelse 1. august 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Ift. erhvervspraktikken skal du kunne erhverve og fastholde en børneattest.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. Eskadre
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.07.2022

Indrykningsdato

16.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent