Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Strategiske og forhandlingsstærke Category Managers til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Strategiske og forhandlingsstærke Category Managers til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Nye og komplekse trusler sætter Danmarks sikkerhed under pres. Netop nu står Forsvaret foran en historisk modernisering, ikke mindst på materielsiden.

Vil du være en del af holdet, der skal modernisere forsvarets materiel i den helt store skala? Har du erfaring med udbud og forhandling af komplekse kontrakter? Og har du lyst til at udfordre og dygtiggøre dig selv inden for kategoristyring?
Om os

HVEM ER VI?

Du ansættes i Acquisition and Contracting under Sourcing Divisionen ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse i Ballerup. Vi er ca. 70 engagerede kollegaer med en god blanding af køn, alder, uddannelse og erfaring, som altid står klar til at hjælpe og sparre med dig. Vores hovedopgave er at bistå de budgetansvarlige i FMI med indgåelse af rammeaftaler og kontrakter på baggrund af EU-udbud.

”Du får dygtige og loyale kolleger der alle arbejder for samme mål. Vi dyrker det sociale sammenhold og støtter hinanden i dagligdagen med højt fagligt niveau, så opgaverne bliver løst bedst muligt med fokus på kundernes behov.”
Om stillingen

HVAD TILBYDER VI DIG?

Nu har du muligheden for at komme med på et hold af fagligt stærke Category Managers i Forsvaret, hvor du med din strategiske og kommercielle indgangsvinkel er med til at gøre en reel forskel for Forsvarets anskaffelsesforretning.

Som Category Manager får du en indflydelsesrig og ansvarsfuld rolle og kommer med ombord i en spændende tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation medfører et strategisk øget fokus på indkøb i Forsvaret. Dette stiller bl.a. høje krav til implementeringen og videreførslen af Category Management.

Vi søger lige nu Category Managers/Udbuskonsulenter, der har mod, evne og vilje til at sikre de bedst mulige indkøb og finde de bedste strategiske løsninger inden for følgende kategorier:

• Helikopter
• Hjulkøretøjer
• Undervandssystemer, skib større våben
• Entreprenørmateriel og Værktøj
• Kommunikation, Sensorer og IT


HVORDAN SER DIN HVERDAG UD?

Du kan se frem til en nuanceret hverdag, der byder på et bredt samarbejde på tværs af hele FMI og internt i teamet. I dit daglige virke er du en central sparringspartner for de budgetansvarlige inden for den kategori, du understøtter. Som strategisk lead inden for din kategori, som foruden dig og de budgetansvarlige, også består af en Contract Manager, Sourcing Managers og en Dataanalytiker, har du bolden i forhold til at sikre, at udbudsplanlægningen kører bedst muligt.

Som vores nye Category Manager;

• Understøtter du udbudsforretningen med din kommercielle viden og sikrer strategiske aftaler i samarbejde med Sourcing Managers

• Bidrager du til den strategiske og taktiske retning for fremtidens indkøb inden for dit område

• Udarbejder du indkøbs- og udbudsstrategier på baggrund af markedsanalyser og behov

• Sætter du Category Management på dagsordenen ved at føre et tæt samarbejde med dine kunder og dine vigtige samarbejdspartnere såvel interne som eksterne

• Holder du dig opdateret og videreudvikler kategorien i tæt samarbejde med dine stakeholders

”Hos Forsvaret er du som Category Manager med til at styrke og drive optimale indkøbs- og sourcingbetingelser der understøtter målene om at få mere forsvar for de samme eller færre penge. Du arbejder tæt sammen med militære beslutsningstagere, hvor der ikke er langt fra ord til handling,” fortæller Flemming Halberg Hansen, Category Manager inden for fragt og transport og din kommende kollega.
Om dig

HVEM ER DU?

Du har måske en relevant uddannelsesbaggrund inden for indkøb/sourcing/procurement eller jura, men det er din viden og erfaring med at gennemføre udbud og forhandle komplekse kontrakter i en offentlig myndighed eller privat virksomhed, som vi lægger mest vægt på. Det er en fordel, hvis du allerede har kendskab til én af de fire kategorier, men det vigtigste for os er din lyst og engagement til at dygtiggøre dig inden for din kategori.

Som person forestiller vi os, at du blandt andet:

• Er videnbegærlig og har mod på at sætte dig ind i et helt specielt indkøbsområde

• Er en dygtig relationsskaber og trives i et tværfagligt miljø

• Motiveres af at navigere i større organisationer, som har hele indkøbs- og afskaffelsesprocesser og mange interessenter

Som militær kandidat lægger vi vægt på, at du har forståelse og erfaring inden for et af de specifikke kategoriområder.
Ansættelsesvilkår
Som civil ansættes og aflønnes du efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst. Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg. Til ansættelsen er der knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

For militære kandidater:
Er du militær, har du gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald kunne indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets organisation, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


SÅDAN SØGER DU

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbeviser via linket nederest på siden.

Ansøgningsfristen er 4. august 2022. Vi holder samtaler løbende, så hvis stillingen har fanget din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Dit arbejdssted vil være i Ballerup.

Vil du vide mere om stillingen, så er du velkommen til at kontakte Sektionschef Martin Svendstrup på tlf. 21 28 20 38. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Jeanne Dederding ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 57 39 eller på mail fps-jde@mil.dk.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund og etnicitet til at søge stillingen.

Vi glæder os til, at modtage din ansøgning og få dig med ombord!


FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. Vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget og har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer. Det er derfor os der anskaffer, driver og bortskaffer al materiel og IT, lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper. Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.08.2022

Indrykningsdato

15.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent