Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chauffør/Stabshjælper til Forsvarskommandoen Besøgskontor


Chauffør/Stabshjælper til Forsvarskommandoen Besøgskontor

Vil du være vores nye Chauffør/Stabshjælper, hvor ikke to dage er ens?
Om os
Besøgskontoret er en del af Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat Adjudantursektionen.

Kontoret består af en leder og syv medarbejdere og vi har blandt andet til opgave at planlægge og udføre større besøgs-, møde- og konferencevirksomhed for Forsvarsministeriets koncern.
Om stillingen
Vi kan tilbyde dig et alsidigt job, hvor opgaverne hurtigt kan skifte. Der er ikke to dage, der er ens. Du vil blive udfordret i tanke og handling og kan være med til at gøre en forskel ved de møder og konferencer, såvel nationale som internationale, som vi planlægger og gennemfører.

Arbejdet omhandler typisk kørsel af LR39 chefer eller udenlandske gæster, samt støtter ved klargøring og pakning af materialer til besøgskontorets arrangementer, samt med gennemførelsen af disse.

Der kan på sigt være mulighed for sidemandsoplæring til at overtage en af de øvrige stabshjælperstillinger ved besøgskontoret eller faste chaufførstillinger ved Forsvarskommandoen eller Departementet.

Nogle af dine kommende opgaver bliver at
• Koordinerng af kørsel, bestilling af busser og køre VIP kørsel ved besøg

• Sørge for service og eftersyn på biler

• Bestille mødeforplejning, klargøre og uddele velkomstmapper,

• Udføre administrativ støtte på mødefaciliteten.
Om dig
Du er konstabel og har en militær baggrund som f.eks. kontor-, stabs- eller forsyningshjælper og har kendskab til de nævnte arbejdsområder. Erfaring som kører vil være en fordel.

Du har lyst til alsidige udfordringer. Det er et krav, at du har kørekort kategori B samt behersker engelsk på et rimeligt niveau, både skriftligt og mundtligt og du har generelt flair for IT og gerne god til Excel.

Som person er du moden og selvstændig, har gode sociale egenskaber, er god til at skabe samarbejdsrelationer både til dine kollegaer og til eksterne samarbejdspartnere. Du er fagligt
velfunderet, og stræber altid efter at levere det bedst mulige resultat. Du er initiativrig og fleksibel i forhold til opgaveløsning og de udfordringer, som er en del af vores hverdag, herunder især i forhold til arbejdstider, da arbejdet ofte overskrider normal arbejdstid.

Du skal have en helhedsorienteret indgangsvinkel til jobbet og have en forståelse for, hvordan løsningen af dine opgaver påvirker sektionens samlede opgaveløsning. Derudover skal du have overblik og være i stand til at have mange bolde i luften på en gang.

Det er en fordel, at du tidligere har været udsendt i mission eller arbejdet ved en international stab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er København.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte chefsergent Jan Kragh på telefon 21 25 81 03.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 7. august 2022 og samtaler forventes afholdt 18. september 2022.

Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.

Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.

Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker.

Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

07.08.2022

Indrykningsdato

15.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent