Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabshjælper til Forsvarets Sanitetskommando


Stabshjælper ved Forsvarets Sanitetskommando

Kunne du tænke dig en alsidig hverdag ved Forsvarets Sanitetskommando med fordeling af sager på sekretariatet, forfaldende praktiske opgaver og kørsel af generallægen til tjenestesteder fordelt ud over hele landet.

Har du gode kompetencer inden for IT, gode samarbejdsevner og en god situationsfornemmelse. Så er det nu du skal til tasterne, da vi søger en kollega til vores Ledelseselement.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Vi udvikler og rådgiver det øvrige Forsvar om sundhed, sanitetstjeneste og militær fysisk træning.

Samtidigt står vi for driften af infirmerierne, Center for Militær Fysisk Træning og Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores udsendte soldater i nationale og internationale operationer.

Kort sagt, vi sikrer soldatens helbred.

Ledelseselementet består af seks medarbejdere, hvoraf tre er militære og tre er civile. Vi servicerer generallægen og stabschefen, koordinerer projekter og opgaver i staben og varetager sekretariatsopgaven.

Vi lægger vægt på en fri og uformel omgangstone, hvor der også skal være plads til humor i en til tider travl hverdag.
Om stillingen
Som stabshjælper vil du indgå i Ledelseselementet og deltage i en bred vifte af opgaver. Der vil både være selvstændige arbejdsopgaver, og opgaver hvor du skal sparre med dine nærmeste kollegaer.

Opgaven som kører for generallægen omfatter klargøring og indenrigskørsel, primært mellem Aarhus og København. Kørselsopgaverne er ofte uden for normal tjenestetid og kan i enkelte tilfælde medføre overnatninger.

De øvrige dage vil du indgå i sekretariatet, hvor du skal journalisere og fordele indgående dokumenter til de respektive chefer og sagsbehandlere, samt klargøre udgående dokumenter til afsendelse. Din strukturerede sagshåndtering og kvalitetskontrol giver overblik for alle i kommandoen og bidrager til god forvaltningsskik.

Sekretariatet varetager også kommunikationen med det civile sundhedsvæsen eksempelvis omkring blodprøver, røntgenbilleder og lignende.

Herudover er der en række forfaldende praktiske opgaver. Det kan være telefonpasning, klargøring af møder, seminarer og ceremonielle handlinger, administrative opgaver ved til- og afgang af medarbejdere eller fotografering af begivenheder.

Stillingen kan søges af korporaler og overkonstabler. Stillingen er en korporalsstilling. Overkonstabler vil således kunne gennemføre uddannelsen til korporal i eget værn og blive udnævnt i stillingen.
Om dig
Du er uddannet konstabel og vi ser gerne, at du har stabs- og kørselserfaring. Du er en erfaren og dygtig bruger af IT, og kan videreformidle denne viden til andre. Du kan håndtere klassificerede informationer. Du er i stand til at arbejde selvstændigt og kan selv tilrettelægge dine arbejdsopgaver.

Du er kreativ, systematisk og serviceminded i løsningen af dine opgaver. Du kan være fleksibel og trives med korte varsler.

Der vil være nødvendige efteruddannelser, så du udvikles og styrker de faglige kompetencer stillingen kræver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Din faste arbejdsplads er Sødalsparken i Brabrand ved Aarhus.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Klaus Randrup på telefon 2515 8233 eller FSK-CHLE@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-TEN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2022, og vi forventer at afholde samtaler kort tid efter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav.

Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.06.2022

Indrykningsdato

15.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent