Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

NYOPRETTET STILLING SOM SEKTIONSCHEF FOR KONCERNINDKØB, UDVIKLING OG IMPLEMENTERING (KUI)


NYOPRETTET STILLING SOM SEKTIONSCHEF FOR KONCERNINDKØB, UDVIKLING OG IMPLEMENTERING (KUI)

Vi søger en chef til sektionen ” Koncernindkøb, Udbud og Implementering”. Chefen skal udover at være chef for sektionen også være souschef for afdelingschefen for Acquisition & Contracting (AC).

Vil du være sektionschef for en ny og spændende sektion, der er under fortsat opbygning og udvikling?

Sektionen er en lille sektion (5 årsværk), men ansvarsområdet er ganske bredt og helt centralt for, at vores afdeling AC har en effektiv drift med fokus på udvikling, som betyder, at vi leverer det rigtige materiel og it til tiden i fred, krise og krig.

Både AC samt vores søsterafdeling Legal er organisatorisk tilknyttet Sourcing Division i FMI, som fysisk er hjemmehørende i Ballerup.

Ud over KUI består afdelingen AC af 5 sektioner, der er sammensat ud fra kategorier. En af sektionerne er placeret i Brabrand, hvorfor du også må forvente begrænset rejseaktivitet.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er Forsvarsministeriets materiel-, IT-faglige og logistiske myndighed. Hos FMI er vi med til at passe på Danmark ved at støtte Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet. Vi samarbejder også med Politiet. Vores støtte består af indkøb, vedligehold og udfasning af materiel og IT, hvilket kan være alt fra kampfly og fregatter til servere og head sets.

FMI er en af Danmarks største offentlige indkøbsorganisationer og administrerer ca. 9 milliarder kroner årligt, hvilket er omkring en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til de udsendte styrker og operative enheder. I FMI foretager vi de strategiske indkøb, der er med til at forme Danmarks sikkerhed i årene, der kommer.

Grundlaget for vores anskaffelser skal selvfølgelig være i orden, og kompleksiteten er høj, når de nationale og internationale regler skal kombineres med vores markedskendskab og indenrigs- såvel som udenrigsrelationer i forhold til industri- og materielsamarbejder. Derfor har vi samlet vores juridiske, udbudsprocessuelle og internationale samarbejdsrelationer i Sourcing Divisionen. Divisionen blev sammensat pr. 1. juli 2020 og består af ca. 140 medarbejdere fordelt på fire afdelinger, hvoraf den ene afdeling, AC, primært har ansvaret for udbud og kontraktindgåelse.

I AC er vi ca. 67 udbudskonsulenter, category managers og andre typer af medarbejdere med god fordeling på køn, alder og uddannelse. Vores opgave er at anskaffe materiel og it til soldater og civilt ansatte i Forsvaret. Afdelingen er faglig stærk og velfungerende med en god kultur, hvor vi hjælper hinanden. Vi er både socialt og fagligt engagerede, og har en uformel omgangstone med plads til det gode humør.

Det er i denne afdeling, at der er en stilling ledig som sektionschef.
Om stillingen
Som sektionschef skal du både være faglig leder og personaleleder. Du får personaleansvar for ca. 4-5 medarbejdere og du vil samtidig være afdelingschefens souschef.

At du er afdelingschefens souschef betyder, at afdelingschefen og dig i fællesskab skal finde gode løsninger på dagligt samarbejde med: hinanden, chefgruppen i AC/SD, deltagelse i møder og andre fælles aktiviteter, herunder på vegne af afdelingschefen, m.v.

Som sektionschef har du herudover ansvar eller medansvar for bl.a.:

Den daglige organisering og fordeling af opgaverne i sektionen;

Daglig sparring med dine medarbejdere og med medarbejdere i afdelingen;

Samarbejde med kapaciteterne og andre afdelinger i FMI;

Løbende kompetenceudvikling i sektionen og afsøgning af muligheder for kompetenceudvikling, både for din sektion men også strategisk for resten af afdelingen;

Mindre Opgaver forbundet med budgethåndtering af AC;

Godkendelse og kvalitetssikring af sagsoplæg, undervisningsmateriale, notater m.v.;

Særligt ansvar på styringsrelevante områder;

Løbende udvikling af sektionen og afdelingen ved blandt andet at rammesætte og følge op på processer, m.v.

Udvikling og håndtering af kategoristyring;

Medvirke til den fortsatte udvikling af langtidsplanlægning af AC’s opgaveportefølje;

AC-forvaltningsgrundlag;
- Fortsat understøttelse af trivsel og gode samarbejdsrelationer i AC, SD og FMI;
- Understøttelse og bistand til FMI koncernindkøber (afdelingschefen);
- Understøttelse og bistand til samarbejdet med SKI;
- Håndtering af AC’s postkasse (AC-KTP);
- Bistand i forbindelse med forligsopgaver der tilgår AC;
- Bistand ved revisionsbesøg.


Om dig
Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse og gerne ledelseserfaring fra det offentlige, herunder gerne erfaring med styringsopgaver og faglig ledelse relateret til udbud. Det er desuden vigtigt, at du har erfaring med strategiarbejde og hvis du har arbejdet med porteføljestyring er det også en fordel.

Uanset hvad din baggrund er, så forventes du at forholde dig åben for fortsat personlig udvikling og efter at have læst dette opslag, er du opsat på at være med til at lede og styre Sourcing Divisionens opgaver, fordi det er med til at sikre, at FMI kan levere ”materiel og it til tiden - i fred, krise og krig”.

Som person har du helhedsforståelse, gode samarbejds- og planlægningsevner, foruden analytisk sans. Du er typen der skaber gode relationer og kan samarbejde på tværs af specialer. Desuden kan du begå dig i et politisk miljø og du har gerne kendskab til politisk betjening og/eller sagsbehandling. Hvis du har erfaring fra Forsvarsministeriets område og/eller kendskab til FMI anskaffelsesprocesser vil dette være et plus.
Ansættelsesvilkår
Som civil ansættes og aflønnes du efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Ved ansættelser i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Til ansættelsen er knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som militær ansættes du efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter sektionschefer, major og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne under hele ansættelsen.

Arbejdssted er i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Acquisition & Contracting, Afdelingschef Bolette Bisp Justesen på 4033 7839 eller fmi-sd-chac@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på 7281 9144 eller fps-pia@mil.dk.

Stillingen er til besættelse fra senest 1. september 2022 og ansøgningsfristen er 3. juli 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest derefter.

Du skal søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

14.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent