Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Studentermedhjælper til F35 Kampfly Program


Studentermedhjælper til F-35 kampfly program

Er du i gang med en lang videregående økonomiuddannelse og søger du et studiejob?
Vil du have en spændende og lærerig hverdag i en af Danmarks største arbejdspladser?

Så søger vi en studentermedhjælper til en arbejdsuge på ca. 15 timer.
Om os
F-35 Kampfly Program er en programorganisation i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som gennemfører kontrahering, planlægning og koordination af indfasningen af den nye kampfly kapacitet i Forsvaret. Der er tale om den største materielinvestering i Forsvaret i nyere tid, og en anskaffelse, der er vigtig for Danmark. Vi har til opgave at realisere indholdet af den politiske aftale vedrørende anskaffelse af F-35, hvorfor vi stiller høje krav til os selv og vores samarbejdspartnere.

Forsvarets fremtidige F-35 kampfly er en højteknologisk, moderne og kompleks kapacitet, hvor en effektiv dokumentation, styring og koordination af programmets projekter er en essentiel forudsætning for en succesfuld implementering af flyet i det danske forsvar. En implementering som endvidere har stor politisk bevågenhed.

Vi er derfor afhængige af et godt og smidigt samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Faglighed og gode samarbejdsevner er i højsædet. Vores arbejdsklima er kendetegnet ved en professionel, god og uformel tone med fokus på resultater. Vi lægger endvidere vægt på gode betingelser for din personlige udvikling som medarbejder.
Om stillingen
Stillingen indgår i Koordinations- og planlægningskontoret. Kontoret består af et erfarent og dynamisk team af militære og civile medarbejdere. Kontoret har blandt andet ansvaret for programmets samlede økonomi, industripartnerskaber, programmets risikostyring og programplanlægning, samt kommunikation herunder besvarelse af borgerhenvendelser, aktindsigtssager m.v.

Du vil indgå i et mindre økonomiteam, der løser en række opgaver på det økonomiske område i forhold til den samlede anskaffelsesøkonomi, såvel som den interne drift af kampfly programmet. Du vil blive en integreret del af økonomiteamets løbende opgaveløsning, hvor der er en række faste opgaver, men hvor arbejdsdagen også til stadighed er præget af spændende ad hoc opgaver som spænder vidt.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være relateret til følgende:
• At bidrage til udarbejdelse af konsoliderede status- og beslutningsoplæg.
• At yde økonomifaglig bistand til de tekniske og operative sagsbehandlere, der er i programmet.
• At bidrage til at være opsøgende i forhold til identificering af potentielle kommende udfordringer på det økonomiske område.
• At bidrage til vedligeholdelse og opdatering af programmets økonomiske styringsværktøjer.
• At deltage i relevante møder i regi af F-35 programmets.

Opgaverne løses i tæt koordination med den øvrige kampflyorganisation, herunder projektledere og med eksperter fra blandt andet Forsvarsministeriets departement, Flyverkommandoen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse og Fighter Wing Skrydstrup.
Om dig
Vi forestiller os, at du er i gang med at læse økonomi på en lang videregående uddannelse. Du har afsluttet din bachelor og er enten påbegyndt eller forventer at påbegynde kandidatoverbygningen af din uddannelse i år.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
• Har gode skriftlige og mundtlige fremstillingsevner (både på dansk og engelsk).
• Behersker MS Excel på højt niveau.
• Har gode analytiske evner.
• Er engageret, opsøgende og har gode samarbejdsevner.
• Kan arbejde struktureret.
• Er forandringsparat og trives i en omskiftelig hverdag.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som studentermedhjælper, og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten.Stillingen er på ca. 15-20 timer ugentligt. Det konkrete timeantal aftales i forbindelse med ansættelsen og bliver tilrettelagt efter dit studie.

Din ansættelse som studentermedhjælper er betinget af, at du er studerende og indskrevet ved en højere læreranstalt. Dokumentation for dette skal foreligge.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Jesper Høgedal på telefon 4171 0576.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt på telefon 7281 9128.

Ansøgningsfristen er den 5. juli 2022 med forventet tiltrædelse 1. september 2022. Ansættelsessamtaler afholdes løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning allerede nu.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. For at komme i betragtning til stillingen bedes du vedhæfte ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse samt indskrivning på uddannelsen. Vær venligst opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIET, MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN (FMI)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) fungerer som materielfagligt videns center og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoen og underliggende værnskommandoer sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.07.2022

Indrykningsdato

14.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent