Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kampinformationsbefalingsmand Efterretning (KIAE) til fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)


Kampinformationsbefalingsmand Efterretning (KIAE) til fregatten PETER WILLEMOES (genopsalg)

Har du interesse for kampinformation, taktik, luftkrig og elektronisk krigsførelse? Vil du have en nøglerolle i et af søværnets mest højteknologiske operationsrum? Vil du være med til at lede og uddanne en stærk og motiveret luftforsvarssektion? Så søger fregatten PETER WILLEMOES nu en ny KIAE.
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

I 2022 er PETER WILLEMOES på beredskab, hvor vi bl.a. skal kunne løse internationale opgaver, idet vi i øjeblikket er en del af den stående NATO styrke (SNMG1). I andet halvår forventes en indsættelse i en amerikansk Carrier Strike Group.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.

Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt uden for basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om stillingen
Som KIAE vil du blive mellemleder i skibets operationsrum som en del af luftforsvarssektionen, der foruden dig består af en Taktisk Officer Luft (TAOL), en Kampinformationsassistent Luft (KIAL) og seks menige kampinformationsgaster (KIGA).

Under sejlads indgår du i tørn med de øvrige kampinformationssergenter som vagtholdsleder – både i første og anden beredskabsgrad – hvor du på vegne af den taktiske officer (TAO) leder kampinformationsgasterne i deres arbejde. Det er dit ansvar at sikre, at skibets sensorer bliver anvendt korrekt til at plotte op, og at operationsrummet altid har et optimalt grundlag at træffe taktiske beslutninger på – i og udenfor kamp.

I basehavn består dit arbejde i at lede og drive det daglige arbejde i luftforsvarssektionen i samarbejde med KIAL. Du vil blive ansvarlig for at uddanne og vedligeholde gasternes evner indenfor blandt andet fjernkending, platformskorrelering, antiluft-taktik, elektronisk krigsførelse og anden grundlæggende faglighed inden for kampinformation. Du vil desuden skulle indgå i tørnen som vagtholdsassistent i havn (VA).

Stillingen indeholder et stort udviklingspotentiale, og du vil igennem dit arbejde løbende tilegne dig kompetencer og erfaring, der giver dig mulighed for at søge stillinger på oversergentniveau. Derfra er det muligt at udvikle din profil hen imod en stilling som LEKI på en af de fem store kampenheder, eller som sagsbehandler i land.

Vi vil på PETER WILLEMOES have en sergentgruppe, der ønsker at bibeholde deres engagement ombord i længere tid og leder derfor også efter en KIAE, der har ambitioner om at blive hos os og blive fagligt udviklet løbende.

Til gengæld kan vi tilbyde dig et alsidigt job med gode muligheder for at udvikle både din taktiske og ledelsesmæssige profil igennem uddannelse og praktisk erfaring. Vi har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed, og vi har brug for dygtige taktiske sergenter til at realisere vores mål.
Om dig
Du skal først og fremmest brænde for kampinformation, krigsfaglighed og ledelse. Som befalingsmand på PETER WILLEMOES er du en aktiv og vigtig del af at skabe og vedligeholde den operative kultur, som skibet står for.

Du er uddannet kampinformationsgast, har taget GSU eller er i gang med det. Tidligere erfaring som KISG fra DIV 21 eller DIV 22 er ønskeligt, men ikke et krav. Ligeledes er det en fordel med tidligere erfaring fra øvelser og operationer i ind- og udland.

Som sergent i operationsdivisionen skal du skal først og fremmest besidde gode lederevner, være praktisk anlagt og have faglig overhøjde indenfor kampinformation. Du skal besidde gode samarbejdsevner og skal være i stand til at kommunikere klart og forståeligt.

Det forventes, at du i samarbejde med de øvrige sergenter har en struktureret og aktiv tilgang til at tilrettelægge og drive det daglige arbejde i sektionen, og at du kan uddelegere arbejdsopgaver ordentligt og følge op på dem. Det forventes også, at du kan tilrettelægge og gennemføre meningsfuldt undervisning for dit underlagte personel, og at du løbende i samarbejde med KIAL og TAOL udvikler dine folk fagligt.

I sidste ende beror fregattens overlevelsesevne sig i mange kampsituationer på rettidige og korrekte informationer og reaktioner fra luftforsvarssøjlen. Som KIAE er du en vital del af den kæde. Du skal derfor være i stand til at bevare overblikket i stressede situationer og kunne tage hurtige beslutninger.

På PETER WILLEMOES lægger vi vægt på både fysisk og psykisk velvære, og arbejder aktivt i retning mod forsvarets krav til militær fysisk træning. Vi forventer, at du vil være en aktiv del af denne proces.

Derudover forventer vi:
• At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i fregattens fremtidige opgaver, herunder nationale og internationale missioner
• At du er synlig og assertiv i din ledelsesstil og har forståelse for jobbets mange facetter
• At du besidder vilje og fleksibilitet til at få tingene til at ske – også med kort varsel
• At du besidder faglig stolthed og kan lide at lære fra dig og undervise og udvikle dine medarbejdere
• At du forstår vigtigheden i fastholdelse, en god omgangstone, og et godt arbejdsmiljø

Kvalifikationer

Krav:
• Vurderet egnet til grundlæggende sergentuddannelse (GSU)
• Du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT
• Du er uddannet C-FLEX operatør og/eller har erfaring i C-FLEX fra sejlende tjeneste

Ønskeligt:
• Sejladserfaring fra en af de fem fregatter – gerne som KIA
• Har gennemført Fagkursus Kampinformation (TAC 12)
• Har gennemført MCCIS Supervisor
• Har gennemført kurser i LINK

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har følgende kurser:
• EDO operatørkursus
• HCO DELTA eller CHARLIE
• Kurser i SMART-L, APAR, TERMA SCANTER og FLIR
• DLS operatørkursus
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte taktisk officer efterretning (TAOE) på fregatten PETER WILLEMOES, PL Ida Nymark Christensen, på 2e-wilm-taoe@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. september 2022 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.08.2022

Indrykningsdato

13.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent