Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Gruppefører 2PNIGKMP/1PNIGBTN i Skive


Gruppefører 2PNIGKMP/1PNIGBTN i Skive

Vi søger en motiveret og professionel sergent, til at løse opgaven som gruppefører for en panseringeniørgruppe (PNIGGRP).

Vi søger en sergent der enten besidder grundlæggende ingeniørfærdigheder, eller har viljen og evnen til at lære det.
Om os
2. Panseringeniørkompagni (2 PNIGKMP) består af to stående PNIGDEL, en pansret parksektion og en kommandodeling.

Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgruppen eller internationale operationer.

Vi arbejder målrettet med at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold præget af en professionel holdning, åben kultur og en uformel omgangstone.

2 PNIGKMP står over for et efterår 2022 med øvelsesaktivitet i form af ULU, BLU samt en SKYPER. Kompagniet er varslet INTOPS i andet halvår 2023, hvorfor dette vil være en opgave du skal være indforstået med.

Se i øvrigt vores facebookside: 2 PNIGKMP
Om stillingen
Opgaverne er mange og varierede, og to dage er aldrig ens. Som gruppefører er dit handlerum stort.

Du skal agere som fører for din gruppe, under forskellige indsættelser; enten er delingen indsat som enhed, med eksempelvis etablering af hindringer eller gennembrydning, eller gruppen bliver underlagt en INFDEL, hvor de skal løse IG opgaver uafhængigt af de andre IG grupper.

Du vil indgå i en PNIGGRP under panseringeniørdeling (PNIGDEL). PNIGDEL består af tre grupper og en deltrop. Hver gruppe kører pansret mandskabsvogn (PIR V).

Grupperne er grundlæggende udrustet, bevæbnet og uddannet som en infanterienhed. Dertil kommer kampingeniørspecialet, som skaber forudsætning for infanterienhedernes manøvreevne.

Du vil i din kommende karriere, have mulighed for at uddanne dig til flere forskellige funktioner og specialer indenfor KMP.

Dette være sig i retning af næstkommanderende for delingen, efterretnings-, operations- eller forsyningsbefalingsmand.

Har du mekaniker svendebrev, kan du ligeledes søge i retning af vores vedligeholdelsessektion, og uddanne dig til næstkommanderende eller sektionsfører på sigt.

Som kampingeniør kommer du til at arbejde med f.eks.

• Sprængning
• Etablering af hindringer
• Gennembrydning af hindringer
• Ingeniørrekognoscering
• Tilbageholdte ødelæggelser
• Overvindelse af vandløb
• infanteri færdigheder
• Landminetjeneste
Om dig
Det er ønskeligt, men ikke et krav at du har gennemført IGR 201 (VB kursus for sergenter ved IGR). Vi prioriterer ligeledes følgende træk:

Du er uafhængig, selvstændig, og formår at træffe beslutninger på egen hånd.

Du er god til at tænke hele opgaveløsningen igennem, før, under og efter, samt både det tekniske, og det taktiske.

Du har gode enkeltkæmperfærdigheder, og har lyst til at præge din gruppe til at udvikle disse, for at kunne kæmpe i forreste linje.

Du ser løsninger, kan føre dem ud i livet og er klar på at arbejde igennem indtil opgaven er løst – hvad end det er patrulje, gennembrydning, etablering af hindringer eller overvindelse af vandløb.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef, kaptajn Mathias Herget på telefon: 53 53 33 53

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. juli 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

03.07.2022

Indrykningsdato

09.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent