Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Business Controller til Økonomistøtteelementet for Forsvarsstaben


Business Controller til Økonomistøtteelementet for Forsvarsstaben

Vil du have indflydelse og være sparringspartner og rådgiver for chefer og sagsbehandlere på det økonomiske område i Forsvarsstaben? Har du sund økonomisk forståelse og samtidig stor respekt for lokale forretningsbehov og udfordringer? Vil du tage ansvar for at udvikle og drifte økonomistyring af høj kvalitet, hvor udfordringer og opgaver veksler?
Så er denne stilling i Forsvarskommandoens Økonomidivision noget for dig.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision er en del af Forsvarsministeriets Departement og har ansvaret for, at alle Forsvarskommandoens underlagte myndigheder og stabes økonomi bliver forvaltet på bedst mulig måde med henblik på at skabe mest muligt forsvar for pengene.

Økonomidivisionen er organiseret som en partnerenhed. Divisionens centrale afdeling er placeret i Karup, hvor også økonomistøtteelementet for Forsvarsstaben, og dermed denne stilling, er placeret.

Lidt mere om elementet
Økonomistøtteelementet for Forsvarsstaben dækker et bredt felt af ansvarsområder fra de øverste chefer i Forsvarsstabens budgetter til økonomistøtte til de danske ansatte ved NATO hovedkvarterer i udlandet, herunder Multinational Division North, samt Freds- og Stabiliseringsfonden.

Økonomistøtteelementet for Forsvarsstaben består af en elementleder og tre medarbejdere, der samarbejder med budgetansvarlige chefer og sagsbehandlere i Forsvarsstaben samt med regnskabsførere i internationale stabe m.m.

Økonomielementets overordnede opgaver er at levere værdiskabende, økonomisk rådgivning for de budgetansvarlige chefer.
Elementet yder daglig økonomistøtte til chefer, sagsbehandlere og regnskabsførere, hvilket afleder en række driftsopgaver såsom:
- Budgetlægning
- Opfølgning på gennemførte aktiviteter og ressourceforbrug
- Løbende revurdering og tilpasning af budgetter
- Udarbejdelse af månedlig ledelsesinformation
- Støtte ift. afklaring af forvaltningsmæssige spørgsmål
- Klargøring af fakturaer i Workflow
- Bidrag til udarbejdelse og klargøring af analyser, rapporter m.m.
- Bidrag til sagsoplæg, udarbejdelse af høringssvar o.l.
- Diverse ad hoc opgaver

Alle opgaverne er vigtige i forhold til at forestå god økonomistyring og støtte for Forsvarsstabens chefer og sagsbehandlere.

En forudsætning for ovennævnte er, at økonomielementet i sin helhed har en solid økonomifaglighed, en god forståelse for ansvarsområderne og opgaveløsningen og ikke mindst besidder de personlige kompetencer, der skal til for at kunne samarbejde og rådgive på alle niveauer.
Om stillingen
Vi søger en business controller, der indgår i driften af Forsvarsstabens økonomi.
Afhængig af din baggrund, dine interesser og kompetencer vil du blive tildelt et eller flere ansvarsområder i Forsvarsstaben.
Du kan yde sparing og støtte til elementlederen i opgaver på strategisk niveau samt påtage dig opgaver, der går på tværs af Forsvarsstabselementets ansvarsområder fx høringssvar, styring af rammer, rådgivning omkring lønsumsstyring samt bidrage til udarbejdelse af sagsoplæg.

Vi tilbyder et spændende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling, hvor du vil komme helt tæt på de centrale beslutningsprocesser i Forsvaret.
Der vil være rig mulighed for at supplere dine kompetencer gennem deltagelse i relevante kurser og uddannelser.

Vi tilbyder ligeledes fleksible arbejdstider og prioriterer, at der er balance mellem arbejde og privatliv.

Du kan forvente ca. 10-20 rejsedage i løbet af året med periodiske spidsbelastninger.
Om dig
Vi vægter realkompetencer over en specifik faglighed.
Umiddelbart forestiller vi os, at du har en kontoruddannelse suppleret med relevant efteruddannelse inden for økonomiområdet fx diplomuddannelse eller HD.
Du kan også være fuldmægtig med interesse for både driftsopgaver og udvikling samt erfaring og/eller uddannelse inden for økonomi.

Det er en fordel, hvis
- Du har et par års erfaring med økonomistyring gerne fra det offentlige
- Du forstår helheder, men samtidigt er detaljeorienteret
- Du ved, at god økonomistyring også handler om relationer og kommunikation
- Du bringer din personlighed i spil, når du rådgiver og støtter chefer og sagsbehandlere
- Du kan formidle økonomifagligt stof på alle niveauer
- Du er velbevandret i Office-pakken, herunder Excel og har erfaring med SAP og/eller BI

Af personlige kvalifikationer lægger vi stor vægt på, at du er en god og hjælpsom kollega, der vil bidrage aktivt til vores lille team.

Du kan agere i en omskiftelig hverdag, hvor der til tider er pres på, og hvor beslutninger og prioriteringer fra de budgetansvarlige chefer og fra ledelsen kan have direkte indvirkning på din arbejdsdag.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant forhandlingsberettiget organisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finansieret pensionsordning

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af økonomistøtteelementet for Forsvarsstaben, Mette Klinge Falkenstrøm på telefon 7281 2603 eller 2527 4424.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Marie Veedfald på telefon 3266 5597.

Ansøgningsfristen er d. 31. juli 2022.
Samtaler afholdes løbende.
Stillingen er til besættelse fra 1. august 2022 eller snarest derefter.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

08.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent