Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Officerer (premierløjtnanter/kaptajner) til stab 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleriregiment


Officerer (premierløjtnanter/kaptajner) til stab 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleriregiment

Vil du prøve udfordringen med at opbygge en ny enhed og deltage i indførelsen af nyt materiel? Har du ikke erfaring fra artilleriet, så søg alligevel!
Om os
Staben ved 1 AA er omdrejningspunktet for alle aktiviteter i afdelingen og spænder vidt over støtte til kampbataljoner primært i rammen af 1. Brigade, særlig støtte til politiet, bidrag til nationale- og internationale operationer, uddannelse af beredskabsenheder og salutter på Kronborg ved særlige lejligheder.

1. Artilleriafdeling (1 AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.
Om stillingen
I Joint Fires Coordination Centre (JFCC) i staben ved 1 AA ønskes følgende stillinger besat:

- FØ/OPO
- OPO/JTAC
- OPO/TA/LV
- OPO (ILO)

Du vil i dit operative virke indgå i et team af artillerister i JFCC, hvorfra du bl.a. har ansvaret for at understøtte 1. Brigades manøvre med artilleri, fly, helikoptere og luftværn. Du vil således skulle indsætte og planlægge for en del af brigadens vigtigste voldelige virkemiddel.

I dit daglige virke i ST/1 AA støtter du i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af 1AA uddannelses- og øvelsesvirksomhed, hvor du også vil være ansvarlig for fag-/projektområder, herunder blandt andet at virke som projektofficer på enkelte større aktiviteter.

Skulle du ikke have en baggrund fra artilleriet, så undlad ikke at søge. 1 AA vil i samarbejde med dig lave en særskilt udviklingsplan, således du bidringes rette kompetencer mhp. at du over tid kan bestride såvel operative- som driftsmæssige opgaver ved 1 AA.
Om dig
Du kan tænke kreativt, er en holdspiller og vigtigst af alt, har mod og vilje til at yde en ekstra indsats.

Du har gennemgået VUT I/L eller VUK/BTN, alternativt er du en ældre PL som er i gang med VUK, eller som kan ansættes på en uddannelseskontrakt.

Du har et operativt mindset og har en interesse i det operative område.

Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du forsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Jesper Lindholm, DAR-1A-STCH@mil.dk eller på 30 34 94 64. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Sandra Bengtsdon Heede på 72 81 91 72.

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler samt ansætte løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Danske Artilleriregiment
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl Kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde.
Danske Artilleriregiment (DAR) er oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR har en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.
2. Kapacitetsafdeling (2 KAP) er ansvarlige for dele af Hærens tværfaglige områder som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling (3 SIKBAL) er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en stab, og et Tjenestegrensinspektionselement.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.07.2022

Indrykningsdato

08.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent