Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Chef for Struktur- og Uddannelsesafdeling i Flyverkommandoen


Chef for Struktur- og Uddannelsesafdelingen ved Flyverkommandoen

Flyverkommandoen søger en ny chef for Struktur- og Uddannelsesafdelingen med ansvar for den overordnede sagsbehandling af HR- og personelforhold, struktur, rekruttering og uddannelse i Flyvevåbnet.
Om os
Flyverkommandoen er en niveau II myndighed, og er dermed overordnet ansvarlig for underlagte myndigheder; Flyvevåbnets fem wings samt Joint Movement and Transportation Organization.
Foruden disse samarbejder Flyverkommandoen med Forsvarskommandoen og de øvrige styrelser under Forsvarsministeriets område samt en række nationale og internationale samarbejdspartnere.

Flyverkommandoen består af en stab indeholdende en ledelsessektion og to divisioner samt Aviation Safety og et adjudantur direkte underlagt chefen for Flyverkommandoen.

Flyverkommandoen vægter professionalisme med fokus på den operative opgaveløsning under hensyntagen til ressourcemæssige og personelmæssige forhold.
Staben som arbejdsplads er fleksibel med et godt arbejdsmiljø, men også præget af perioder med høj intensitet og travlhed.
Om stillingen
Som Chef for Struktur- og Uddannelsesafdelingen refererer du til Chefen for Planlægnings- og Kapacitetsdivisionen.

De væsentligste opgaver for Struktur- og Uddannelsesafdelingen omfatter den overordnede styring og planlægning af Flyvevåbnets struktur, rekruttering og uddannelse samt den overordnede planlægning, prioritering, policy og rapportering inden for HR- og personelområdet.

Som chef direktivgiver du for, og iværksætter planlægning og gennemførelse af, afdelingens opgaver, og herunder tilsikrer du en effektiv udførelse af beslutninger og initiativer.
Du har personale- og ledelsesansvar over for alt underlagt personel inklusiv personel udstationeret til TLP, Luke AFB, ENJJPT, IHTC Bückeburg og Ft. Rucker. Dette indbefatter tillige ansættelses- og lønforhandlingskompetence.
Du har primært fokus på ledelsesvirke gennem sektionscheferne og SNR/SNO i udlandet.

Du har budget- og disponentansvar overfor tildelte ressourcer, herunder kompetence til afgørelse af forhold inden for afdelingens ansvarsområder.

Du er ansvarlig for Forsvarets uddannelser i USA, som er en del af Foreign Military Sales (FMS) programmet, og er herunder ansvarlig for koordinering og afstemning af FMS T-cases uddannelser med såvel US ODC og Værnsfælles Økonomiafdelings kontaktperson.

Du er ansvarlig for at levere forligsrelaterede produkter, der omhandler struktur, stillinger, bemanding og uddannelser.

I stillingen som chef for Struktur- og Uddannelsesafdelingen er der behov for en kontinuerlig tæt koordination med FKO, FAK, FVT og FPS, ligesom der vil være behov for gode engelskkundskaber i forbindelse med deltagelse i internationale samarbejdsfora.
Om dig
Du er officer med gennemført videreuddannelsestrin II, master i militære studier (MMS) for militære ledere eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse.

Det forventes, at du har erfaring med stabstjeneste fra enten niveau I eller niveau II, gerne inden for områder der er relevante for Struktur- og Uddannelsesafdelingen.
Bredt kendskab til Flyvevåbnets og Forsvarets opgaveløsning samt erfaring med arbejdet med komplekse problemstillinger er en fordel.

Det er vigtigt, at du er nysgerrig på ny viden og har en udadvendt profil. Derudover er proaktivitet vigtigt for succes i jobbet og en udpræget interesse og naturligt flair for systematik og evne til at følge op i en kompleks opgaveløsning.
Det er vigtigt for divisionen, at du interesserer dig for mennesker og ledelse, da du indgår i et dynamisk samspil med de øvrige afdelingschefer og divisionschefen.

Der vil yderligere blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde, samt at du har helhedssyn og formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.
Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1.
Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige tjenestested er Flyverkommandoen på Flyvestation Karup.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Såfremt du er udpeget til INTOPS skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberst Palle Mørkøre på telefon 7281 1384.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Marie Veedfald på tlf. 3266 5597.

Ansøgningsfristen er d. 10. juli 2022.
Samtaler forventes afholdt i uge 31.
Stilingen er til besættelse pr. 1. september 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

10.07.2022

Indrykningsdato

01.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent